Έχετε έναν εργαζόμενο που έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 10 έτη εργασίας στον ίδιο εργοδότη ή δωδεκαετία σε διάφορους εργοδότες. Υπολογίζετε την Άδεια Ληφθείσα και το πρόγραμμα σας δίνει αυξημένες πληρωτέες αλλά και ασφαλίσιμες ημέρες. Γιατί γίνεται αυτό;

Τα 10 έτη στον ίδιο εργοδότη τα περνάτε και τα ορίζετε μέσα από την καρτέλα του εργαζόμενου, στο ταμπελάκι «Σύμβαση», στο πεδίο Προϋπηρεσία Κλάδου. Σε αυτό το πεδίο βάζετε την προϋπηρεσία του εργαζόμενου ΠΡΙΝ έρθει να εργαστεί στην εταιρία σας, εκφρασμένη σε ένσημα. Επίσης το πρόγραμμα «βλέπει» την ημερομηνία πρόσληψης του εργαζόμενου σε σχέση με την τρέχουσα ημερομηνία συστήματος και προσμετρά αυτόν τον χρόνο στην προϋπηρεσία του εργαζόμενου.
Όταν ο εργαζόμενος έχει κλείσε 10ετία στον ίδιο εργοδότη δικαιούται περισσότερες ημέρες αδείας.
Τα πολλά έτη προϋπηρεσίας τα έχετε δηλώσει στην Διαχείριση Εργαζομένων στα σχετικά πεδία.
Για να υπολογίσετε την Άδεια Ληφθείσα θα κάνετε τα εξής: Έστω ότι ο εργαζόμενός σας δικαιούται να λάβει συνολικά -30- ημέρες λόγω της πολυετίας (τόσα σας εμφανίζει το πρόγραμμα). Δίνετε την άδειά στον εργαζόμενο τον μήνα Αύγουστο.
Το πρόγραμμα στην Άδεια Ληφθείσα του Αυγούστου θα σας εμφανίσει στις μισθοδοτούμενες αλλά και στις ασφαλίσιμες ημέρες το σύνολο των ημερών που θα πάρει ως άδεια συνολικά ο εργαζόμενος. Αν για παράδειγμα ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει συνολικά 30 ημέρες αδείας (λόγω της πολυετούς προϋπηρεσίας του), το πρόγραμμα θα σας προτείνει αυτές τις 30 ημέρες. Ο εργαζόμενος όμως θα ασφαλιστεί και θα πληρωθεί το μέγιστο για 25 ημέρες μέσα σε αυτόν τον μήνα.
Θα πρέπει στις ασφαλίσιμες ημέρες καθώς και στις μισθοδοτούμενες ημέρες να πληκτρολογήσετε εσείς το νούμερο 25.
Στον επόμενο μήνα, τον Σεπτέμβριο θα υπολογίσετε την Άδεια Ληφθείσα για τις υπόλοιπες -5- ημέρες που του οφείλετε. Θα υπολογίσετε επίσης και τις τακτικές αποδοχές για τον μήνα αυτό για 20 ημέρες ώστε ο εργαζόμενος να ασφαλιστεί για 25 ημέρες. Με αυτό τον τρόπο ο εργαζόμενός σας έχει πάρει 30 ημέρες άδεια (στο σύνολό της) και αποδοχές αδείας τα 30/25 του μισθού του (για το σύνολο της άδειας, στους δύο μήνες που την δώσατε).

!! Προσοχή:
Όταν ο εργαζόμενος δικαιούται περισσότερες από 25 ημέρες ως άδεια, δεν θα πρέπει να την αφήνετε και να του την δίνετε τον τελευταίο μήνα του έτους (Δεκέμβριο). Ο λόγος είναι ότι οι μέγιστες ημέρες αδείας που μπορεί να πάρει ο εργαζόμενος είναι 25. Επειδή είναι το τέλος του έτους δεν θα μπορείτε να μεταφέρετε το υπόλοιπο των ημερών της αδείας (πέρα των 25) στην επόμενη χρήση. Θα πρέπει να κλείσουν όλες οι άδειες των εργαζόμενων μέσα στην τρέχουσα χρήση, αλλιώς θα υπάρξουν οι ανάλογες επιπτώσεις (πρόστιμο στο 100% της αδείας αυτής).