Έχετε κυλιόμενο, έχει γίνει η ενημέρωση μισθοδοσίας, και θέλετε να του περάσετε άδεια ληφθείσα. Θα ξεκλικάρετε τις ημέρες της αδείας στην κίνηση των τακτικών από το ημερολόγιο / ασθένεια;
Όχι, δεν χρειάζεται να τις ξεκλικάρετε (δεν θα γίνει όμως και τίποτα αν τις ξεκλικάρετε).
Όταν περάσετε την άδεια και το εύρος ημερομηνιών της, τότε στις τακτικές θα έχουν ξεκλικαριστεί αυτόματα οι ημέρες της άδειας (από το ημερολόγιο, τις κλικαρισμένες ημέρες στο Ημερολόγιο / Ασθένεια).