Θέλετε να υπολογίσετε την Άδεια Ληφθείσα σε έναν εργαζόμενο. Το πρόγραμμα όμως του υπολογίζει λιγότερη άδεια από αυτή που θα έπρεπε να πάρει. Γιατί γίνεται αυτό;
Θα κοιτάξετε αν ο εργαζόμενος έχει ξανά πάρει άδεια μέσα στο ίδιο έτος οπότε και έχει μειωθεί το υπόλοιπο των αδειών του. Θα δείτε το Βιβλίο Αδειών και το Υπόλοιπο Αδειών.
Αν παρά ταύτα ο εργαζόμενος δεν έχει πάρει καμία άδεια τότε θα πρέπει να δείτε αν έχετε τρέξει στον ίδιο μήνα με τις άδειες, και τακτικές αποδοχές. Αν έχετε τρέξει και κάποιες ημέρες ως τακτικές αποδοχές τότε ως άδεια ληφθείσα θα σας εμφανιστεί ο αριθμός των ημερών που υπολείπονται για να συμπληρωθούν οι 25 ημέρες του μήνα, και να μην ξεπεραστούν.
Θα πρέπει λοιπόν να διαγράψετε τις τακτικές αποδοχές (εφόσον συντρέχει λόγος), και να περάσετε εκ νέου την άδεια ληφθείσα η οποία τώρα θα υπολογιστεί κανονικά.