Θέλετε να υπολογίσετε την Άδεια Ληφθείσα σε έναν εργαζόμενο. Το πρόγραμμα όμως του υπολογίζει μηδενική άδεια, είτε πείτε ναι είτε όχι στο σχετικό ερώτημα για την πλήρη άδεια. Γιατί γίνεται αυτό;
Θα κοιτάξετε αν ο εργαζόμενος έχει ξανά πάρει άδεια μέσα στο ίδιο έτος οπότε και έχουν κλείσει οι άδειές του. Θα δείτε το Βιβλίο Αδειών και το Υπόλοιπο Αδειών.
Αν παρά ταύτα ο εργαζόμενος δεν έχει πάρει καμία άδεια τότε θα πρέπει να δείτε αν έχετε τρέξει στον ίδιο μήνα με τις άδειες, και τακτικές αποδοχές. Αν έχετε τρέξει 25 ημέρες ως τακτικές αποδοχές τότε είναι πολύ φυσικό η άδεια ληφθείσα να είναι μηδέν για να μην ξεπεραστεί το μηνιαίο όριο των 25 μισθοδοτούμενων ημερών. Θα πρέπει λοιπόν να διαγράψετε τις τακτικές αποδοχές (εφόσον συντρέχει λόγος), και να περάσετε εκ νέου την άδεια ληφθείσα η οποία τώρα θα υπολογιστεί κανονικά.