Εργαζόμενος μερική απασχόληση (μερικές ημέρες και ώρες) έχει υπερωρίες, άδεια ληφθείσα και ασθένεια. Πώς θα γίνουν οι υπολογισμοί και σε ποιο ωρομίσθιο θα υπολογιστούν οι υπερωρίες;
Πρώτα ας πάρουμε το παράδειγμα χωρίς την ασθένεια, μόνο με τακτικές και άδεια ληφθείσα.

Π.χ. υπάλληλος με 3ωρο ωράριο Δευτέρα – Τετάρτη- Παρασκευή. Αποδοχές σύμβασης για πλήρη απασχόληση έστω 751,39 (είτε με σύμβαση είτε με ιστορικό). Και 751,39*3/5*3/8 = 169,06€.

Αν τρέχατε τακτικές χωρίς άδεια με -1- ώρα υπερωρία στο 20%:
Έστω μισθοδοτούμενες ημέρες 13 και μικτά 169,06€. 1 ώρα υπερεργασία στο 20% θα είναι 5,41€ (όπως το βλέπετε στα Αποτελέσματα), και αποδοχές 169,06+5,41= 174,47€.

Το ωρομίσθιό του θα υπολογιστεί ως οι μικτές / σύνολο ωρών και είναι: 751,39€ / 166,667 = 4,51€ και:

4,51 και 4,51 *1,2 = 5,41€

Αν είχε ασθένεια πχ 6 ημέρες, τότε και πάλι η υπερωρία του θα ήταν 5,41€.

Αν δεν είχε ασθένεια και είχε άδεια ληφθείσα και τακτικές (και η υπερωρία φυσικά είναι στις τακτικές):
Πχ 7 πληρωτέες άδεια ληφθείσα και 6 τακτικές. Η υπερωρία θα είναι με βάση το 4,51€ δηλ. 5,41€.
Αν εδώ βάλετε ασθένεια δεν επηρεάζεται η υπερωρία του (θα εξακολουθεί να είναι 5,41€).