Πώς υπολογίζεται το επίδομα αδείας και η άδεια ληφθείσα σε εργαζόμενο με μερική απασχόληση;

Για υπάλληλο:
Αν εργάζεται με μειωμένο ωράριο και κάθε μέρα, τότε θα δικαιούται κανονικά τις ημέρες αδείας, αλλά με βάση τις μειωμένες αποδοχές. Είναι -2- πληρωτέες ημέρες για κάθε 25 πραγματοποιηθέντα πληρωτέα ημερομίσθια.

Αν εργάζεται με πλήρες ωράριο μερικές ημέρες (εκ περιτροπής), τότε δικαιούται 1,67 φυσικές ή 2 πληρωτέες ημέρες (1,67*1,2=2) για κάθε 25 πληρωτέα πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια. Στο επίδομα αδείας δεν θα ξεπερνούν τα 13

Αν εργάζεται μερικό ωράριο και μερικές ημέρες τότε και πάλι θα είναι
1,67 φυσικές ή 2 πληρωτέες ημέρες (1,67*1,2=2) για κάθε 25 πληρωτέα πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια. Στο επίδομα αδείας δεν θα ξεπερνούν τα 13.