Πόση άδεια δικαιούται ο εργαζόμενος πατέρας για την γέννηση παιδιού:Ο πατέρας δικαιούται -2 –ημέρες αδείας με αποδοχές, και δεν συμψηφίζεται με την κανονική του άδεια. Καλό θα είναι να ελέγχεται και το κείμενο της σύμβασης που ανήκει ο πατέρας, καθώς μπορεί να ορίζει άλλον αριθμό ημερών αδείας .