Άδεια εκπαίδευσης συνδικαλιστώνΑποτελεί κανονική άδεια με αποδοχές διάρκειας -2- εβδομάδων το έτος σε μισθωτούς που επιλέγονται από την ΓΣΕΕ σε αναλογία 1% επί του προσωπικού που απασχολούν (και για εταιρίες που απασχολούν πάνω από 50 μισθωτούς). Ο αριθμός των μισθωτών που θα επιλέγονται δεν μπορεί να είναι μικρότερος από -3-, αλλά ούτε μεγαλύτερος από 15.