Άδεια άνευ αποδοχών – γνωστοποίηση στο ΙΚΑΚατ΄αρχάς η άδεια άνευ αποδοχών δεν έχει εισφορές (αφού δεν έχει αποδοχές).
Δεν απαιτείται γνωστοποίηση στο ΙΚΑ, ούτε σε άλλον δημόσιο φορέα. Θα πρέπει όμως η εταιρία να κρατά στα αρχεία του εργαζόμενου την λήψη της άδειας για τουλάχιστον 10 έτη. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη εργαζόμενου και εργοδότη για την λήψη της άνευ αποδοχών αδείας, όπου θα πρέπει να δοθεί αφού λήξει η κανονική του άδεια.