Πώς μπορώ να συμπληρώσω κατηγορίες στο αρχείο αποθήκης(4.3);

Από την επιλογή 5.4.8.1 και 5.4.8.4 ή κάντε κλικ στο κόκκινο τετράγωνο αριστερά του πεδίου και πατήστε το F9.