ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Φ. 0544/M.7556/ΑΣ 13732/2023

Αριθμ. Φ. 0544/M.7556/ΑΣ 13732

Θέση σε ισχύ της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για τις Κινηματογραφικές Συμπαραγωγές.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για τις Κινηματογραφικές Συμπαραγωγές, που υπογράφηκε στις Κάννες, στις 21 Μαΐου 2022 και κυρώθηκε με τον ν. 5008/2023 (Α΄5), τέθηκε σε ισχύ την 23η Φεβρουαρίου 2023, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 αυτής.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2023

Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

ΖΗΝΟΒΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΗ