92566/10-10-2023
Εξειδίκευση κατηγοριών προϊόντων, για τα οποία προβλέπεται ανακοίνωση ανατιμήσεων προϊόντων και καθορισμός του περιεχομένου της ανακοίνωσης, της διαδικασίας αποστολής της, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων και άλλων λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 5055/2023 (Α’ 161). (ΦΕΚ Β 5928/11.10.2023)
(ΦΕΚ Β 5928/11.10.2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1 Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

1.2 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

1.3 του ν. 5055/2023 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και επείγουσες διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς» (Α’ 161) και ιδίως του άρθρου 15 αυτού,

1.4 του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

1.5 του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 192),

1.6 του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

1.7 του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

2. Την ανάγκη για την προστασία του καταναλωτικού κοινού από την εμφάνιση κρουσμάτων αθέμιτης κερδοφορίας λόγω του συνδυασμού της γεωπολιτικής κρίσης που προκλήθηκε από τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία και της υγειονομικής κρίσης της πανδημίας της νόσου COVID-19.

3. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 92440/ 10-10-2023 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκα-λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εξειδίκευση κατηγοριών προϊόντων, για τα οποία προβλέπεται ανακοίνωση ανατιμήσεων προϊόντων

Oι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης («super markets»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, ανακοινώνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης οποιαδήποτε αύξηση τιμής αγοράς από προμηθευτή καταναλωτικών προϊόντων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση ή παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση για τις κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/ΑΚατηγορία Προϊόντων
1Ρύζι
2Ψωμί για τοστ
3Ψωμί φραντζόλα
4Φρυγανιές
5Μακαρόνια τύπου σπαγγέτι
6Αλεύρι
7Όσπρια
8Πάριζα
9Γαλοπούλα (αλλαντικά)
10Κατεψυγμένα ψάρια
11Νωπό χοιρινό
12Νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου
13Νωπό μοσχάρι
14Γάλα φρέσκο πλήρες
15Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά
16Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες
17Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά
18Γάλα εβαπορέ
19Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις
20Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά
21Τυρί φέτα
22Λευκό τυρί
23Τυρί γκούντα
24Τυρί με χαμηλά λιπαρά
25Χυμός τομάτας διατηρημένος
26Αυγά
27Μαργαρίνες
28Βούτυρο
29Ελαιόλαδο
30Ηλιέλαιο
31Κατεψυγμένα λαχανικά
32Λευκή ζάχαρη
33Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς (π.χ. στέβια)
34Προϊόντα βρώμης
35Κρέμα βρεφικής ηλικίας
36Γάλα βρεφικής ηλικίας
37Ελληνικός καφές
38Στιγμιαίος καφές
39Γαλλικός καφές
40Χυμός πορτοκάλι
41Αναψυκτικά
42Μπύρα
43Νερό
44Σοκολάτες
45Καύσιμες ύλες (καυσόξυλα, pellets, μπρικέτες)
46Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες)
47Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες
48Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι
49Χαρτί κουζίνας
50Χαρτί υγείας
51Οδοντόκρεμες
52Σερβιέτες ή ταμπόν
53Σαμπουάν
54Σαπούνια σε στερεή κατάσταση
55Πάνες ακράτειας
56Πάνες για μωρά
57Μωρομάντηλα
58Σαμπουάν για μωρά
59Τροφές για σκύλους
60Τροφές για γάτες

Άρθρο 2

Διαδικασία αποστολής και διαχείρισης των ανακοινώσεων ανατιμήσεων

1. Οι ανακοινώσεις ανατιμήσεων των προϊόντων που εντάσσονται στις κατηγορίες του άρθρου 1 αποστέλλονται, από τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 5055/2023, κάθε Τρίτη έως τις 15:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση anatimiseis@mindev.gov.gr.

2. Οι ανατιμήσεις που ανακοινώνονται προς τις αρμόδιες αρχές της παρ. 4 του του άρθρου 15 του ν. 5055/2023 αποστέλλονται με τη μορφή του ακόλουθου πίνακα:

ΠροϊόνBarcodeΤιμή αγοράς χονδρικής πριν την 19-09-2023Τιμή αγοράς χονδρικής πριν την τελευταία ανατίμησηΤιμή αγοράς χονδρικής μετά την τελευταία ανατίμησηΗμερομηνία ανακοίνωσης της τελευταίας ανατίμησης από τον προμηθευτήΗμερομηνία εφαρμογής της τελευταίας ανατίμησης από τον προμηθευτή

Οι προμηθευτές ανακοινώνουν τις ανατιμήσεις τους με τον ίδιο τρόπο προς τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 5055/2023.

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου ορίζονται τα στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης που έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των ανακοινώσεων ανατιμήσεων τα οποία δεσμεύονται με ρήτρα εμπιστευτικότητας για την τήρηση του εμπορικού απορρήτου των υπόχρεων επιχειρήσεων της παρ. 1, κατά την παρ. 4 του άρθρου 22α του ν. 1733/1987 (Α’ 171).

Άρθρο 3

Επιβολή κυρώσεων

Με απόφαση του Διοικητή της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (Δ.Ι.Μ.Ε.Α.) επιβάλλεται, στους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 5055/2023, πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, κάθε φορά που ο υπόχρεος αποκρύπτει, παραποιεί ή δεν προσκομίζει τις ανακοινώσεις της παρ. 1 ή τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ορθότητά τους, εφόσον τα στοιχεία αυτά ζητηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 4

Δικαστική προστασία

Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου χωρεί προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 2717/1999 (Α’ 97), περί Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Άρθρο 5

Είσπραξη προστίμων

Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις εισπράττονται σύμφωνα με τον ν. 4978/2022 (Α’ 190) περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και αποδίδονται στον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΑΕ 1560989001).

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2023

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ