80748/Z1/01-07-2022
Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτρονικής κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων τα οποία διανέμονται σε φοιτητές ΑΕΙ και ΑΕΑ

Αριθμ. 80748/Z1/2022

(ΦΕΚ Β’ 3259/08-07-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 159), με το άρθρο έκτο του ν. 4405/2016 «Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 129) και με το άρθρο 65 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

2. Τις διατάξεις του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Α’ 14).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 68 «Διαδικασίες ελέγχου ανάληψης υποχρεώσεων» του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

4. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

7. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

11. Το π.δ 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

12. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

13. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/8.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).

14. Την υπό στοιχεία 125768/Ζ1/28-7-2016 κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων» (Β’ 2433).

15. Την υπό στοιχεία Φ.1/76244/Β3/30-6-2010 υπουργική απόφαση «Περί καθορισμού των προϋποθέσεων και της διαδικασίας δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. και της πληρωμής των δικαιούχων εκδοτών» (Β’ 957).

16. Την υπό στοιχεία Φ.12/97315/Β3/30-8-2011 κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων διανομής και κοστολόγησης διδακτικών βιβλίων, ηλεκτρονικών σημειώσεων και ενίσχυσης βιβλιοθηκών» (Β’ 1915).

17. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/277/71349/Β1/09-06-2022 εισήγηση όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καταχώριση συγγράμματος και ηλεκτρονική κοστολόγηση

1. Τα συγγράμματα που για πρώτη φορά εντάσσονται στον γενικό κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων του πληροφοριακού συστήματος Εύδοξος κοστολογούνται εφεξής ηλεκτρονικά εντός των προθεσμιών καταχώρισης που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία περί καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων.

2. Τα διδακτικά συγγράμματα που είναι ήδη ενταγμένα στον γενικό κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων του ΠΣ Εύδοξος και έχουν ελεγχθεί από την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και την Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων όπως προβλέπεται από την υπό στοιχεία 125768/Ζ1/28-7-2016 (Β’ 2433) κοινή υπουργική απόφαση, διατηρούν την εγκεκριμένη τιμή κοστολόγησης που έχει προκύψει κατά τον έλεγχο των Επιτροπών.

3. Συγγράμματα τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας παραμένουν σε εκκρεμότητα ελέγχου κοστολόγησης, ελέγχονται και κοστολογούνται από την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολογησης Διδακτικών Συγγραμμάτων ή/και την Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 125768/Ζ1/28-7-2016 (Β’ 2433) κοινής υπουργικής απόφασης και διατηρούν την προκύπτουσα από τους ελέγχους κοστολόγησης τιμή χωρίς να χρειάζεται να κοστολογηθούν εκ νέου ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση συγγραμμάτων σε εκκρεμότητα τα οποία δεν έχουν προσκομιστεί στην Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, η αξία των διανομών τους θα θεωρείται μηδενική για τα προηγούμενα έτη έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και τα συγγράμματα αυτά δεν θα αποζημιώνονται, ενώ για τα επόμενα έτη δύνανται να κοστολογούνται εκ νέου ηλεκτρονικά σύμφωνα με την παρ. 4 κατωτέρω.

4. Τα συγγράμματα που έχουν κοστολογηθεί από τους εκδοτικούς οίκους με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 125768/Ζ1/28-7-2016 (Β’ 2433) κοινής υπουργικής απόφασης και των οποίων η τιμή κοστολόγησης δεν έχει ελεγχθεί από την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων, κοστολογούνται εκ νέου ηλεκτρονικά.

5. Η ηλεκτρονική κοστολόγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας μέσω του ΠΣ Εύδοξος από τους έχοντες εξουσία διανομής του διδακτικού συγγράμματος ή την άδεια εκμετάλλευσής του. Οι δικαιούχοι Εκδοτικοί οίκοι (εκδότες) που καταχωρίζουν διδακτικά συγγράμματα ελευθέρου εμπορίου στο ΠΣ Εύδοξος οφείλουν να δηλώνουν υπεύθυνα σύμφωνα με το νόμο και να παρέχουν σε ηλεκτρονική μορφή αποκλειστικά μέσω του ιδίου συστήματος τα ακόλουθα υποχρεωτικά στοιχεία:
α) Τα στοιχεία που καθιστούν πλήρη την περιγραφή του δηλωθέντος διδακτικού συγγράμματος δηλαδή τον τίτλο, τον συγγραφέα, το ISBN, τον εκδοτικό οίκο, το έτος της πρώτης έκδοσης, τον αριθμό έκδοσης, το έτος της τρέχουσας έκδοσης, διευκρινίσεις εάν πρόκειται για νέα έκδοση ή επανεκτύπωση, την ιστοσελίδα του συγγράμματος στο δικτυακό τόπο του εκδότη, το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο, τον πίνακα περιεχομένων και ένα τυπικό απόσπασμα 20 σελίδων του διδακτικού συγγράμματος.
β) Τα χαρακτηριστικά στοιχεία του συγγράμματος τα οποία δύνανται να ληφθούν υπόψη στην κοστολόγηση και στην αποζημίωσή του, δηλαδή: το έτος της πρώτης ανάρτησης του συγγράμματος στο ΠΣ Εύδοξος, τις διαστάσεις του, το είδος του εξωφύλλου, το είδος παραγόμενης εκτύπωσης (μονόφυλλο, σε οκτασέλιδα, σε δεκαεξασέλιδα), την ύπαρξη ραφής, τα πλαϊνά περιθώρια, την τιμή του διδακτικού συγγράμματος στο ελεύθερο εμπόριο χωρίς Φ.Π.Α., τον αριθμό των αράδων σε μία πλήρη σελίδα, τον συνολικό αριθμό των σελίδων του, την αρίθμηση των σελίδων που περιέχουν διαγράμματα, πίνακες, προγραμματιστικό κώδικα, μαθηματικούς τύπους, εικόνες, σχήματα και παρτιτούρες, καθώς και την αρίθμηση των σελίδων που έχουν τετράχρωμο περιεχόμενο. Το έτος πρώτης ανάρτησης είναι ανεξάρτητο από τον διαθέτη και τον κωδικό του συγγράμματος και αφορά στο σύγγραμμα κατά την τρέχουσα έκδοσή του.

6. Ο έχων την εξουσία διανομής συγγράμματος επιτρέπεται να το καταχωρεί άπαξ. Η τιμή της ηλεκτρονικής κοστολόγησης είναι συνδεδεμένη εκτός από τον κωδικό συγγράμματος του ΠΣ Εύδοξος και με το μοναδικό ISBN του εν λόγω συγγράμματος. Για την περίπτωση που απαιτείται νέα καταχώριση συγγράμματος για το οποίο υπάρχει προηγούμενη εγκεκριμένη τιμή από την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων ή την Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων (είτε της παραγράφου 2 του άρθρου 1 ανωτέρω είτε του άρθρου 3 κατωτέρω), το σύγγραμμα αυτό διατηρεί υποχρεωτικά την τελευταία εγκεκριμένη από την εν λόγω Επιτροπή τιμή κοστολόγησης και δεν υπάρχει δυνατότητα εκ νέου κοστολόγησης.

7. Τεύχη ή τόμοι καταχωρίζονται και κοστολογούνται ξεχωριστά. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή του δεύτερου ή τυχόν επόμενου τόμου.

Άρθρο 2
Κριτήρια ηλεκτρονικής κοστολόγησης

1. Οι βασικές διαστάσεις συγγραμμάτων είναι 14×21, 17×24 και το μέγιστο 21×29 εκατοστά. Οι ειδικές διαστάσεις των συγγραμμάτων κοστολογούνται αναλογικά μέσω της ηλεκτρονικής κοστολόγησης του ΠΣ Εύδοξος. Συγγράμματα με διάσταση άνω του 21×29 κοστολογούνται στη διάσταση 21×29.

2. Η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις κλίμακα τιμών ισχύει για άθροισμα εξωτερικών και εσωτερικών πλαϊνών περιθωρίων που δεν υπερβαίνει τα 5 εκατοστά. Πλαϊνά περιθώρια με μεγαλύτερη διάσταση από την προβλεπόμενη κοστολογούνται αναλογικά μέσω της ηλεκτρονικής κοστολόγησης του ΠΣ Εύδοξος. Σε συγγράμματα ποίησης καταγράφονται τα περιθώρια των σελίδων με πλήρες κείμενο και ελλείψει σελίδων πλήρους κειμένου το άθροισμα των εξωτερικών και εσωτερικών πλαϊνών περιθωρίων θεωρείται 5 εκατοστά.

3. Για τα απλά συγγράμματα η κλίμακα τιμών ισχύει για πυκνότητα γραφής πλήρους σελίδας 33 αράδων για τη διάσταση 14×21, 40 αράδων για τη διάσταση 17×24 και 48 αράδων για τη διάσταση 21×29. Σε περίπτωση μικρότερης πυκνότητας, η τιμή κοστολόγησης υπολογίζεται αναλογικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΠΣ Εύδοξος. Για μεγαλύτερη πυκνότητα γραφής δεν προβλέπεται αύξηση τιμής.

4. Προϋπόθεση για την υπαγωγή ενός διδακτικού συγγράμματος στην κατηγορία «ιατρικό- μαθηματικό-τεχνικό-τέχνης-μουσικό» αποτελεί η εισαγωγή και επεξεργασία μέσω ειδικού προγράμματος εικόνων ή μαθηματικών τύπων ή πινάκων ή διαγράμματων ή σχημάτων ή προγραμματιστικού κώδικα ή παρτιτούρων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% του συνολικού αριθμού των σελίδων του. Απλό κείμενο πάνω σε έγχρωμο φόντο, εντός περιγράμματος ή χωρίς περίγραμμα δεν θεωρείται τεχνικό περιεχόμενο. Ομοίως, εικονίδια ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αισθητικούς λόγους (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: στάμπες, γραμμές, κουκκίδες, πλαίσια) δεν θεωρείται τεχνικό. Οι σελίδες έως «Κεφάλαιο πρώτο», το βιβλιογραφικό παράρτημα, βιβλιογραφικές παραπομπές και τα κάθε είδους παραρτήματα μεταξύ των κεφαλαίων ή μετά το τέλος του τελευταίου κεφαλαίου δύνανται να καταχωριστούν ως τεχνικές αλλά κοστολογούνται ως μονόχρωμες της κατηγορίας «απλό» διδακτικό σύγγραμμα.

5. (α) Ως τετράχρωμες επιτρέπεται να καταχωρίζονται μόνο σελίδες κεφαλαίων των συγγραμμάτων της κατηγορίας «ιατρικό-μαθηματικό-τεχνικό-τέχνης-μουσικό» για το τεχνικό τους περιεχόμενο όπως περιγράφεται στην παρ. 4 ανωτέρω, οι οποίες κοστολογούνται ανάλογα με το είδος της παραγόμενης εκτύπωσης (μονόφυλλο, σε οκτασέλιδα, σε δεκαεξασέλιδα). Δεν επιτρέπεται να καταχωρίζονται ως τετράχρωμες σελίδες για έγχρωμο περιεχόμενο που δεν είναι τεχνικό όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: εικονίδια, γραμμές, κουκκίδες, στάμπες, πλαίσια, τίτλοι και τιτλίδες, κεφαλίδες, υποσέλιδα, αριθμοί και σύμβολα.
(β) Τα «απλά» διδακτικά συγγράμματα κοστολογούνται ως μονόχρωμα. Εξαίρεση αποτελούν τα έγχρωμα ένθετα με τετράχρωμες σελίδες τεχνικού περιεχομένου όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω. Για τον υπολογισμό των σελίδων του ενθέτου δεν λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία εδάφια των παρ. 4 και 6 του παρόντος άρθρου. Η κοστολόγηση των ένθετων τετράχρωμων σελίδων στην ως άνω περίπτωση θα γίνεται σύμφωνα με τις τιμές που ορίζονται στην κατηγορία «Απλό Τετράχρωμο» του πίνακα κλίμακας τιμών κοστολόγησης της υπό στοιχεία 125768/Ζ1/28-7-2016 κοινής υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων» (Β’ 2433), όπως ισχύει.
(γ) Τα δίχρωμα συγγράμματα κοστολογούνται ως μονόχρωμα.

6. Ο συνολικός αριθμός των σελίδων που λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία της κοστολόγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εννιακόσιες (900). Στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός σελίδων ενός διδακτικού συγγράμματος υπερβαίνει τον ανωτέρω αριθμό, οι επιπλέον σελίδες δεν θα κοστολογούνται.

7. Η έλλειψη κλωστοραφής στη βιβλιοδεσία συγγράμματος επιφέρει περαιτέρω μείωση 5% στην τιμή κοστολόγησης.

Άρθρο 3
Έλεγχοι κοστολόγησης

1. Οι τιμές κοστολόγησης των διδακτικών συγγραμμάτων που προκύπτουν από την ηλεκτρονική διαδικασία κοστολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας βάσει των χαρακτηριστικών που καταχωρίζονται με υπεύθυνη δήλωση των εκδοτών στο ΠΣ Εύδοξος, υπόκεινται στον έλεγχο της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων. Οι ως άνω Επιτροπές μπορούν να παρεμβαίνουν και να καλούν σύγγραμμα προς έλεγχο κοστολόγησης σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, από την ανάρτηση του διδακτικού συγγράμματος στο ΠΣ Εύδοξος έως τη δημιουργία των συγκεντρωτικών οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνεται το σύνολο των διανεμηθέντων συγγραμμάτων. Κατά το χρονικό διάστημα ελέγχου συγγράμματος αναστέλλεται η διαδικασία πληρωμής του.

2. Η Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων προβαίνει σε τακτικό έλεγχο κοστολόγησης επί του συνολικού καταλόγου διδακτικών συγγραμμάτων, σε ποσοστό που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 5% των διανεμηθέντων συγγράμματων έκαστου ακαδημαϊκού έτους. Η εν λόγω Επιτροπή δύναται να διενεργεί και έκτακτους ελέγχους.

3. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων, η Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων εξετάζει αν τα καταχωρηθέντα στο πληροφοριακό σύστημα «Εύδοξος» στοιχεία του διδακτικού συγγράμματος είναι ακριβή και αληθή.
α) Στην περίπτωση που τα υπό εξέταση στοιχεία είναι ακριβή και αληθή η Επιτροπή προβαίνει σε περαιτέρω έλεγχο.
β) Στην περίπτωση που τα στοιχεία είναι ανακριβή η Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων δύναται να διορθώνει τα στοιχεία βάσει των οποίων υπολογίστηκε η τιμή της ηλεκτρονικής κοστολόγησης και να προβαίνει σε περαιτέρω έλεγχο. Εφόσον κατά την κρίση της Επιτροπής υπάρχει εκτεταμένη ή συστηματική ανακρίβεια στην καταχώριση των στοιχείων του συγγράμματος, έχει εναλλακτικά τη δυνατότητα να την απορρίπτει, οπότε, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος κοστολόγησης, ο εκδοτικός οίκος υποχρεούται να καταχωρίσει τα στοιχεία του εν λόγω συγγράμματος εκ νέου εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία του γνωστοποιείται η απόρριψη της κοστολόγησης μέσω του ΠΣ Εύδοξος. Αν ο εκδοτικός οίκος δεν ολοκληρώσει την εκ νέου καταχώριση των στοιχείων του συγγράμματος εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η Επιτροπή υποχρεούται να διορθώσει τα στοιχεία του συγγράμματος και να προβεί σε περαιτέρω έλεγχο, μειώνοντας επιπλέον την τιμή κοστολόγησης τουλάχιστον κατά 5% λόγω ανακριβούς καταχώρισης, πέραν των τυχόν μειώσεων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία των ελέγχων.

4. Η Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη της τυχόν μειώσεις που έχουν προκύψει από την ηλεκτρονική κοστολόγηση του συγγράμματος, ελέγχει περαιτέρω την ποιότητα της έκδοσης και τη μορφή του συγγράμματος στην οποία περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία: το σχήμα, ο τύπος, η ποιότητα του χαρτιού, η εκτύπωση και η ποιότητα βιβλιοδεσίας, η πλαστικοποίηση του εξωφύλλου, η ραφή και η κόλλα του σώματος του διδακτικού συγγράμματος. Επίσης ελέγχει μη αποδεκτές πρακτικές στη σελιδοποίηση του συγγράμματος, όπως μεγεθυμένα σχήματα χωρίς λόγο, αραιά στοιχειοθετημένες αράδες κειμένου ή μεγάλο διάστιχο, αχρείαστα κενά μεταξύ παραγράφων, υπερβολικά μεγάλα διάκενα ανάμεσα σε τύπους, μεγάλο μέγεθος γραμματοσειράς του κυρίως κειμένου με ανώτατο όριο τις έντεκα (11) στιγμές, μεγάλα άνω και κάτω περιθώρια (τα οποία αφορούν μόνο στα τεχνικά συγγράμματα), άσκοπη χρήση χρώματος, καθώς και αχρείαστη αλλαγή σελίδας. Επιπρόσθετα η Επιτροπή δύναται να λάβει υπόψη της για την περαιτέρω μείωση της τιμής συγγράμματος τυχόν σελίδες μεταξύ των κεφαλαίων που περιέχουν βιβλιογραφία και κάθε λογής παραρτήματα, και να τις κοστολογήσει ως μονόχρωμες της κατηγορίας «απλό» διδακτικό σύγγραμμα. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή δύναται να προβαίνει σε νέο καθορισμό της τιμής.

5. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ελέγχου η Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων δύναται να παραπέμψει σύγγραμμα στην Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων. Στην περίπτωση που τα αναρτηθέντα στο ΠΣ Εύδοξος στοιχεία του διδακτικού συγγράμματος είναι ανακριβή και αναληθή η Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων, εφόσον διαπιστώνει σημαντικές παραβάσεις κατά την ηλεκτρονική κοστολόγηση, εξετάζει το ενδεχόμενο συνδρομής της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και της παραπομπής της υπόθεσης στην Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων. Επίσης δύναται να παραπέμψει σύγγραμμα με ειδική αιτιολόγηση στις περιπτώσεις που θεωρεί ότι η εν γένει ποιότητά του συγγράμματος δεν είναι αποδεκτή ή ότι συντρέχει καταχρηστική προσαύξηση του αριθμού των σελίδων του.

6. Οι αποφάσεις κοστολόγησης της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων περιλαμβάνουν το ακαδημαϊκό έτος από το οποίο έχουν ισχύ, τα στοιχεία του εκδότη, τον τίτλο του διδακτικού συγγράμματος, τον κωδικό του στο πληροφοριακό σύστημα Εύδοξος, το ISBN, την κατηγορία (απλό – τεχνικό) και την τιμή κοστολόγησης. Γνωστοποιούνται στους εκδότες μέσω του ΠΣ Εύδοξος και αναρτώνται στη δικτυακή πύλη του «Ευδόξου».

7. Στην περίπτωση συγγράμματος που παραπέμπεται, η σχετική απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο εκδοτικό οίκο καθώς και στην Επιτροπή Δειγματοληπτικου Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων μέσω του ΠΣ Εύδοξος. Η Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων ανάλογα με τη βαρύτητα των παραβάσεων μπορεί να τροποποιήσει την τιμή κοστολόγησης ή, αφού καλέσει τον ενδιαφερόμενο εκδότη να εκφράσει τις απόψεις του εγγράφως, να εισηγηθεί προς τον αρμόδιο Υπουργό την προσωρινή απενεργοποίηση ή οριστική διαγραφή του συγγράμματος ή του εκδότη από το πληροφοριακό σύστημα Εύδοξος.

8. Ένσταση ως προς την τιμή κοστολόγησης μπορεί να υποβάλλεται μέσω του ΠΣ Εύδοξος ενώπιον της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής απόφασης κοστολόγησης στο σύστημα Εύδοξος. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν εξετάζονται. Η Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων οφείλει να γνωστοποιήσει μέσω του ΠΣ Εύδοξος στους ενδιαφερόμενους την απόφασή της εντός τριμήνου από την υποβολή της ένστασης. Με την υποβολή παραστατικού προς την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ ή την έναρξη της διαδικασίας πληρωμής, ο δικαιούχος δηλώνει ότι αποδέχεται την καθορισθείσα τιμή κοστολόγησης και παραιτείται του δικαιώματος ένστασης.

Άρθρο 4
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Ειδικά για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος εφαρμογής της παρούσας, 2022-2023, οι προθεσμίες καταχώρισης και κοστολόγησης των συγγραμμάτων των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 1 ανωτέρω ορίζονται με έγγραφο της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘ που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Ευδόξου και κοινοποιείται στα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. και στους εγγεγραμμένους στον Εύδοξο εκδότες.

2. Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 δεν θα διενεργηθούν οι τακτικοί έλεγχοι των διανεμομένων συγγραμμάτων. Οι Επιτροπές δύνανται να διενεργήσουν έκτακτους ελέγχους σε συγγράμματα τα οποία διανεμήθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 τα οποία θα ελέγχονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 ανωτέρω.

Άρθρο 5
Διατήρηση Διατάξεων

Οι διατάξεις της υπό στοιχεία 125768/Ζ1/28-7-2016 κοινής υπουργικής απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση θεμάτων κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων» (Β’ 2433), συνεχίζουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 1 Ιουλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ