769734/14-12-2023
Μη καταβολή Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2023

14/12/2023
769734

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Πληροφορίες: Α. Κοσμέα
Τηλέφωνο: 210 52 85 615
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 104 32 ΑΘΗΝΑ
Email : d.eisf.misth@efka.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Μη καταβολή Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2023

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 378429/12-12-2023, έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, δε θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση για τις εορτές των Χριστουγέννων 2023, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης-ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ. -ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων.

Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου δε θα επιβαρυνθεί με την εν λόγω οικονομική ενίσχυση, για το προαναφερόμενο διάστημα, δεν θα καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για το Δώρο Χριστουγέννων οδηγών ταξί έτους 2023, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές και κατατάσσονται σε ασφαλιστική κλάση τεκμαρτού ημερομισθίου.

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ