62425/2.8.2021
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5/2021 Δημόσιας Πρόσκλησης για το Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2021

Άλιμος, 02-08-2021
Α.Π.:62425

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος,
Τ.Κ.: 17456 Πληροφορίες: Γ. Τερζή
Τηλ.: 210 99.89.138

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5/2021 Δημόσιας Πρόσκλησης για το Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2021»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρ. 34 του ν. 4144/2013 (Α’/88).

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 3886/66/19.04.2021 (ΦΕΚ 1611/Β’/20.04.2021) ΚΥΑ

3. Την υπ’ αριθμ. 5/2021 Δημόσια Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2021».

Αποφασίζουμε

Την αντικατάσταση της παρ. 2 της Ενότητας Β’ του 6ου Μέρους της Δημόσιας Πρόσκλησης ως εξής:

“Σαρώνονται και συνυποβάλλονται:

α. τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών ή οι Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών για την επιδότηση του ΟΑΕΔ που εκδίδονται από τον πάροχο στο όνομα των δικαιούχων και αποτυπώνουν το γινόμενο του αριθμού ωφελουμένων επί τον αριθμό ημερών διαμονής επί το ημερήσιο τροφείο.

β. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του e ΕΦΚΑ για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο (ΝΠΔΔ) στην περίπτωση που το συνολικό ποσό της επιδότησης υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 €.

γ. Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο (ΝΠΔΔ) στην περίπτωση που το συνολικό ποσό της επιδότησης υπερβαίνει τα 1.500,00 €”.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Σ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ