62/6.2.2023
Κήρυξη Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της χώρας την 7η Φεβρουαρίου 2023.

 

(ΦΕΚ Β 593/6.2.2023)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 26 και της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α’ 27),

β) του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161),

γ) της υπό στοιχεία ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945/15.3.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Υ.Ο.Δ.Δ. 183).

2. Την ανάγκη κήρυξης περιοχών της Περιφέρειας Αττικής σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας και λήψης σχετικών έκτακτων μέτρων λόγω προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών καταστροφών την Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023.

3. Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που εκδόθηκε στις 6.2.2023 και ώρα 13:00.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Την κήρυξη σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Φυλής, Πετρούπολης, Διονύσου, Αχαρνών, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Κηφισιάς, Αγίας Παρασκευής, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Πεντέλης, Νέας Ιωνίας, Παπάγου-Χολαργού, Φιλοθέης-Ψυχικού, Χαλανδρίου, Παλλήνης, Παιανίας, Σπάτων-Αρτέμιδος, Κρωπίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας και Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφέρειας Αττικής την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023, λόγω προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών καταστροφών και τη λήψη σχετικών έκτακτων μέτρων, ως ακολούθως:

Α) Στους ανωτέρω Δήμους της Περιφέρειας Αττικής τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοικτά από ώρα 11:00 π.μ., λόγω παγετού. Αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση άμεσων και επειγουσών αναγκών του καταναλωτικού κοινού εξαιρούνται τα φαρμακεία και τα πρατήρια καυσίμων, τα οποία θα λειτουργήσουν κανονικά (πλήρες ωράριο).

Β) Απαγορεύεται μέχρι τις 11:00 π.μ. η μεταφορά και η πώληση αγαθών μέσω υπηρεσιών delivery ή courier, στις ίδιες περιοχές, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων, Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Εύβοιας.

2. Πλέον των ανωτέρω, για την Περιφέρεια Αττικής και για τις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας, την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023, λόγω παγετού, ως ώρα προσέλευσης των υπαλλήλων στο Δημόσιο ορίζεται η δεκάτη πρωινή ανεξαρτήτως ωραρίου εργασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 6 Φεβρουαρίου 2023

Ο Γενικός Γραμματέας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ