601350/19.12.2022
Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 202

Αθήνα 19/12/2022
Αριθμ. Πρωτ.: 601350

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
10432, Αθήνα
Πληροφορίες : Β. Τσίτουρας
Τηλ.: 210 52 85 639
Φαξ: 210 52 36 558
E-Mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2022»

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 397748/14-12-2022, έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δε θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση για τις εορτές των Χριστουγέννων 2022, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης – ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων.

Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου δε θα επιβαρυνθεί με την εν λόγω οικονομική ενίσχυση, για το προαναφερόμενο διάστημα, δεν θα καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για το Δώρο Χριστουγέννων οδηγών ταξί έτους 2022, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές και κατατάσσονται σε ασφαλιστική κλάση τεκμαρτού ημερομισθίου.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ