598105/23-04-2024
Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2024

Αθήνα 23/04/2024
598105

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Πληροφορίες: Α. Κοσμέα
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
10432, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 -52 85 615, -642, -536
Email: d.eisf.misth@efka.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2024»

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το α.π. 110899/22.04.2024, έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, δε θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση για τις εορτές του Πάσχα 2024, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης-ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων.

Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου δε θα επιβαρυνθεί με την εν λόγω οικονομική ενίσχυση, για το προαναφερόμενο διάστημα, δε θα καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για το Δώρο Πάσχα οδηγών ταξί, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, έτους 2024 και κατατάσσονται σε ασφαλιστική κλάση τεκμαρτού ημερομισθίου.

Με ευθύνη των αρμόδιων προϊσταμένων, οι υπάλληλοι των Τμημάτων Ασφάλισης- Εισφορών των Τοπικών Διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. να λάβουν γνώση του παρόντος.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ