476265/2023
Εφαρμογή του άρθ. 27 του ν. 4670/2020, όπως ισχύει, περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος κατά τους μήνες έναρξης και λήξης της απασχόλησης

Αρ. Πρωτ.: 476265
Ημ/νία: 10/10/23

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27
Ταχ. Κώδικας: 10439 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Τηλέφωνο: 2132169462
Email: tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του άρθ. 27 του ν. 4670/2020, όπως ισχύει, περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος κατά τους μήνες έναρξης και λήξης της απασχόλησης.».

ΣΧΕΤ.: α) Η α.π. Φ80000/οικ.14032/571/03.04.2020 εγκύκλιος του ΥΕΚΑ.
β) Η αριθ. 34/2020 εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ.

Σας κοινοποιούμε για σχετικές ενέργειες το με αρ. πρωτ. ΙΡΙΔΑ 88186/27.09.2023 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με το οποίο, κατόπιν νέας διερεύνησης του θέματος, κρίθηκε ότι στις περιπτώσεις απασχολούμενων συνταξιούχων, των οποίων είτε η έναρξη είτε η διακοπή της απασχόλησης λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του μήνα και όχι την πρώτη ή την τελευταία ημέρα του μήνα αντίστοιχα, η σύνταξη θα υφίσταται την προβλεπόμενη περικοπή ή αναστολή μόνο για τις ημέρες κατά τις οποίες ο συνταξιούχος απασχολείται.

Το παρόν κοινοποιείται στη Δ/νση Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων, για ενέργειες αρμοδιότητάς της για την υλοποίηση των ανωτέρω.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ