39663/28.1.2022
Παράταση μέχρι 4/02/2022 της προθεσμίας α) καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 12/2021 και της αντίστοιχης δόσης εκκαθάρισης εισφορών 2020, Ελεύθερων Επαγγελματιών Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών β) Υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων μισθολογικής περιόδου 12/2021, καθώς και της καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών και γ) της καταβολής των δόσεων όλων των ρυθμίσεων

Αθήνα, 28/01/2022
Αρ. Πρωτ. : 39663

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18
104 32 Αθήνα
Πληροφορίες: Βασίλης Τσίτουρας
Αριθ. τηλ. : 210 52 85 639
E – mail:d.eisf.misth@efka.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ MH ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ MH ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18
104 32 Αθήνα
Πληροφορίες: Πορτοκάλη Φιλιώ
Αριθ. τηλ. : 210 52 85 662
E – mail:d.eisf.mmisth@efka.gov.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Ε.Α.Ο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Πατησίων 12
106 77 Αθήνα
Πληροφορίες:
Αριθ. τηλ. : 210 52 91 772
E – mail: diakanonismos@keao.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Παράταση μέχρι 4/02/2022 της προθεσμίας α) καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 12/2021 και της αντίστοιχης δόσης εκκαθάρισης εισφορών 2020, Ελεύθερων Επαγγελματιών Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών β) Υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων μισθολογικής περιόδου 12/2021, καθώς και της καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών και γ) της καταβολής των δόσεων όλων των ρυθμίσεων.»

Με την υπ. αρ. 55/Συν.4η/27.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α. παρατείνεται μέχρι τη Παρασκευή 4/02/2022 η προθεσμία:

Α) Καταβολής Ασφαλιστικών εισφορών Δεκεμβρίου 2021 και της αντίστοιχης δόσης εκκαθάρισης εισφορών 2020, Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων (Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών),

Β) Υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου Δεκεμβρίου 2021, εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων καθώς και της καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Γ) Καταβολής δόσεων όλων των ρυθμίσεων, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων πρόσθετων επιβαρύνσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών προσαυξήσεων.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ e-Ε.Φ.Κ.Α.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ