372587/27.9.2021
Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης για δεύτερο στάδιο υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019 και αντιμετώπιση περιπτώσεων μετά την λήξη της προθεσμίας

Αθήνα, 27/09/2021
Αρ. Πρωτ.: 372587

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ
TMHMA: ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Πατησίων 12, Αθήνα
Ταχ.Κωδικας: 106 77
Πληροφορίες: Ε. Σγαρδέλη, Μ. Μανιατάκη
Τηλέφωνο: 210.52.91.771, 210.52.91.773
Ε-mail: diakanonismos@keao.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης για δεύτερο στάδιο υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019 και αντιμετώπιση περιπτώσεων μετά την λήξη της προθεσμίας.»

Σχετ.: Η αρ. 26/2021 εγκύκλιος.

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 263 του ν.4798/2021 (Φ.Ε.Κ. 68/ τ. Α /24-04-2021) παρατάθηκε μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021 η προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στο δεύτερο στάδιο της ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4611/2019 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που είχαν υποβάλλει αίτημα για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ μέχρι την 7 η Οκτωβρίου 2019.

Η προαναφερόμενη λήξη της προθεσμίας για υπαγωγή στη ρύθμιση του ν.4611/2019 (δηλ. η 30/09/2021), αφορά οφειλέτες (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες) των οποίων οι οφειλές έχουν ήδη διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ από τον e-ΕΦΚΑ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 είναι και η καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την 30/09/2021.

Όσον αφορά τους οφειλέτες των οποίων οι οφειλές δεν έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ ή έχει διαβιβαστεί μέρος αυτών ή αυτές βρίσκονται σε στάδιο διόρθωσης από τον e-ΕΦΚΑ, δεν ισχύει η προαναφερόμενη λήξη προθεσμίας δεδομένου ότι η μη υπαγωγή στη ρύθμιση εντός της οριζόμενης προθεσμίας δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα. Συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές οφειλετών θα δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση, με την υποβολή σχετικής αίτησης μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΚΕΑΟ, μετά το πέρας της 30ης Σεπτεμβρίου 2021, αφού διαβιβαστούν οι οφειλές.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο.
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ