37239/24.1.2023
Γνωστοποίηση της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και του σωρευτικού Δ.Τ.Κ., για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το έτος 2023
Ημ/νία: 24/01/23
Αρ. Πρωτ.: 37239

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27
Ταχ. Κώδικας: 10439 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Τηλέφωνο: 2132169462
Email: tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και του σωρευτικού Δ.Τ.Κ., για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το έτος 2023.».

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. ΙΡΙΔΑ 4690/17.01.2023 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας, το ως άνω έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, με την μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και του σωρευτικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το έτος 2023.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ4
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Πληροφορίες: Τζαγκαρουλάκης Ιωάννης
Τηλ. 213 1516 856
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ.Κώδικας: 101 10
e-mail: itzagkaroulakis@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τους σωρευτικούς δείκτες τιμών καταναλωτή.» Σχετ. Έγγραφο με αρ. πρ. 5289/04-01-2023 του e-ΕΦΚΑ.

Απαντώντας στο ανωτέρω έγγραφο σας, σας γνωρίζουμε τους Σωρευτικούς δείκτες τιμών καταναλωτή για τις περιπτώσεις αποχώρησης έτους 2023, για περιόδους απασχόλησης από 1970 έως και 2022 με τους παρακάτω πίνακες:

 

Έτος ΑπασχόλησηςΜεταβολή % ΔτΚ
(σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο)
Συνολική αναπροσαρμογή (με τον ΔΤΚ) από το έτος αναφοράς μέχρι το προηγούμενο του έτους εξόδουΣωρευτικός ΔτΚ για αποχώρηση το έτος 2023
19703.081.1245274481.12452744
19713.078.7616771378.76167713
19724.375.5145514275.51455142
197315.565.38056465.380564
197426.951.5213270351.52132703
197513.445.4332689845.43326898
197613.340.0999726340.09997263
197712.235.7397260535.73972605
197812.531.7686453831.76864538
19791926.6963406526.69634065
198024.921.3741718621.37417186
198124.517.1680095317.16800953
198221.114.1767213314.17672133
198320.211.7942773111.79427731
198418.59.9529766329.952976632
198519.38.3428136068.342813606
1986236.782775296.78277529
198716.45.8271265375.827126537
198813.55.1340321925.134032192
198913.74.5154196944.515419694
199020.43.7503485833.750348583
199119.53.1383670153.138367015
199215.92.7078231362.707823136
199314.42.3669782662.366978266
199410.92.1343356772.134335677
19958.91.9599042031.959904203
19968.21.8113717221.811371722
19975.51.7169400211.716940021
19984.81.6383015461.638301546
19992.61.5967851331.596785133
20003.21.5472724161.547272416
20013.41.4963949861.496394986
20023.61.4443967051.444396705
20033.51.3955523721.395552372
20042.91.3562219361.356221936
20053.51.3103593581.310359358
20063.21.269728061.26972806
20072.91.2339436931.233943693
20084.21.1842069991.184206999
20091.21.1700485461.170048546
20104.71.1173863341.117386334
20113.31.0813778561.081377856
20121.51.065380951.06538095
2013-0.91.0752872691.075287269
2014-1.31.0895852691.089585269
2015-1.71.1088335371.108833537
2016-0.81.1180649251.118064925
20171.11.1056675281.105667528
20180.61.0987932521.098793252
20190.31.09602041.0960204
2020-1.21.1098712791.109871279
20211.21.0964526111.096452611
20229.611

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΣΤΕΛΛΑ Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ