36406/27-04-2023
Καθορισμός εκλογικών καταστημάτων εκτός Ελληνικής Επικράτειας για τις βουλευτικές εκλογές της 20ης Μαΐου 2023
Aριθμ. 36406/2023

(ΦΕΚ Β’ 2848/28-04-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. α) Την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4648/2019 «Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας» (Α’ 205),
β) τον ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31),
γ) το π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 57),
δ) το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
ε) το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
στ) το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121),
ζ) το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
η) το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
θ) το π.δ. 45/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (Α’99),
ια) το π.δ. 47/2023 «Ορισμός Υπουργού Εσωτερικών» (Α’ 101),
ιβ) το π.δ. 48/2023 «Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Βουλευτών στα εκλογικά τμήματα εκτός Ελληνικής Επικράτειας» (Α’ 102).

2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα καταστήματα ψηφοφορίας, στα οποία θα ψηφίσουν κατά τις βουλευτικές εκλογές της 20ης Μαΐου 2023, οι Έλληνες που διαμένουν εκτός Ελληνικής Επικράτειας και έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 2 του ν. 4648/2019, καθώς και οι Έλληνες ναυτικοί, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4648/2019, που δεν έχουν περιληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους, ως εξής:

α/αΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ή ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥΠΟΛΗ – ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣΑΡΙΘ. ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1.ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΚΑΪΡΟΥΚΑΪΡΟ1Κτίριο του Σπετσεροπουλείου Ιδρύματος στο Κάιρο 22A Ibn Affan Heliopolis, PC 11351
2.ΑΥΣΤΡΙΑ
ΒΙΕΝΝΗΣΒΙΕΝΝΗ1Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Βιέννης Favoritenstrasse 7/Top 5, 1040 Vienna
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ1Άμισθο Γενικό Προξενείο του Σάλτσμπουργκ Innsbrucker Bundesstrasse 111 Zip Code: A-5020 Salzburg
3.ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣΜΕΛΒΟΥΡΝΗ1Γενικό Προξενείο Μελβούρνης 37-39 Albert road, Melbourne 3004 Vic
ΣΥΔΝΕΫΣΥΔΝΕΫ1Γενικό Προξενείο Σύδνεϋ Level 2/219-223 Castlereagh Street Sydney NSW 2000
4.ΒΕΛΓΙΟ
ΒΡΥΞΕΛΛΩΝΒΡΥΞΕΛΛΕΣ1οΚτίριο Πρεσβείας Βρυξελλών Rue des Petits Carmes 10, 1000 Bruxelles
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ2οΚτίριο Πρεσβείας Βρυξελλών Rue des Petits Carmes 10, 1000 Bruxelles
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ3οΚτίριο Πρεσβείας Βρυξελλών Rue des Petits Carmes 10, 1000 Bruxelles
ΑΜΒΕΡΣΑΣΑΜΒΕΡΣΑ1Κτίριο Ελληνικής Κοινότητας Αμβέρσας Οίκος Έλληνος Ναύτου Vlasmarkt 28, 2000 Antwerpen
5.ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΣΟΦΙΑΣΣΟΦΙΑ1Κτίριο Πρεσβείας Σόφιας 103 Evlogi Georgiev str. 1504 Sofia
6.ΓΑΛΛΙΑ
ΠΑΡΙΣΙΩΝΠΑΡΙΣΙ1oΚτίριο Ελληνικής Κοινότητας Παρισίων και Περιχώρων 9 Mesnil 750116 Paris
ΠΑΡΙΣΙ2oΚτίριο Ελληνικής Κοινότητας Παρισίων και Περιχώρων 9 Mesnil 750116 Paris
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ1Κτίριο Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης Representation Permanente de la Grece aupres du Conseil de l’ Europe 21 Place Broglie 67000 Strasbourg, France
NIKAIA1Κτίριο Άμισθου Προξενείου 13 rue Maccarani Villa Carlonia 06000 Nice, France
NANTH1Κτίριο Άμισθου Προξενείου 47-49 Rue Leon Jost 44300 Nantes France
7.ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ
ΑΜΒΟΥΡΓΟ1Γενικό Προξενείο Neue ABC -Strasse 10, 20354 Hamburg
ΑΝΝΟΒΕΡΟ1Ελληνική Κοινότητα Αννοβέρου και Περιχώρων Allerweg 7, 30449 Hannover
ΒΕΡΟΛΙΝΟΥΒΕΡΟΛΙΝΟ1οΠρεσβεία Βερολίνου Hiroshimastr. 11-15 10785 Berlin
ΒΕΡΟΛΙΝΟ2οΠρεσβεία Βερολίνου Hiroshimastr. 11-15 10785 Berlin
ΔΡΕΣΔΗΣΔΡΕΣΔΗ1Κτίριο Δήμου Δρέσδης Theaterstr. 6 01067 Dresden
ΜΟΝΑΧΟΥΜΟΝΑΧΟ1οΛύκειο Μονάχου Standler Strasse 36, 81549
ΜΟΝΑΧΟ2οΛύκειο Μονάχου Standler Strasse 36, 81549
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ1Λύκειο Νυρεμβέργης Striegauer Strasse 01, 90473
ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ1Γενικό Προξενείο Ντύσσελντορφ Willi-Becker-Allee 11 44227 DUSSELDORF
ΑΑΧΕΝ1Ελληνική Κοινότητα Άαχεν Rudolfstrasse 18, 52070 Aachen
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ1Γυμνάσιο-Λύκειο Ντόρτμουντ Ruschebrinkstr. 73, 44143 Dortmund
ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ1Δημοτικό Σχολείο Βούπερταλ Sedanstrasse 61, 42281 Wuppertal
ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ1Γυμνάσιο-Λύκειο Μπίλεφελντ Ramaweg 6, 33617 Bielefeld
ΚΟΛΩΝΙΑ1Γυμνάσιο-Λύκειο Κολωνίας An der Linde 19-21, 50668 Koeln
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗΣΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ1Προξενικό κατάστημα Haupstatter Strasse 54 70178 Stuttgart
ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ1Ελληνικό Σχολείο Φραγκφούρτης Linkstrasse 25, 65933 Frankfurt am Main
ΛΟΥΝΤΒΙΧΣΧΑΦΕΝ1Αίθουσα συνεδριάσεων ενοριακού κέντρου Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Hohenzollern strasse 2 67063 Ludwigshafen
8.ΔΑΝΙΑ
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣΚΟΠΕΓΧΑΓΗ1οΠρεσβεία Κοπεγχάγης Hammerensgade 4, 3rd floor, 1267 Copenhagen K, Denmark
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ2οΠρεσβεία Κοπεγχάγης Hammerensgade 4, 3rd floor, 1267 Copenhagen K, Denmark
9.ΕΛΒΕΤΙΑ
ΒΕΡΝΗΣΒΕΡΝΗ1οΠρεσβεία Βέρνης Κτίριο Ιδιοκτησίας Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, Διεθνούς Οργανισμού του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών Embassy of Greece to Switzerland Weltpoststrasse 4, Postfach 3016 Bern SWITZERLAND
ΒΕΡΝΗ2οΠρεσβεία Βέρνης Κτίριο Ιδιοκτησίας Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, Διεθνούς Οργανισμού του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών Embassy of Greece to Switzerland Weltpoststrasse 4, Postfach 3016 Bern SWITZERLAND
ΓΕΝΕΥΗΣΓΕΝΕΥΗ1Κτίριο Συλλόγου Ελληνικής Κοινότητας Γενεύης Av. Petit-Senn 43, 1225 Chene Bourg
ΛΩΖΑΝΗ1Ξενοδοχείο CONTINENTAL Rue Pl. de la Gare 2, 1003 Lausanne
10.ΗΝΩΜΕΝΑ AΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ1Πρεσβεία Άμπου Ντάμπι περιοχή Al Bateen, Villa 1, 6-14 Ghbaynah Street
11.ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΛΟΝΔΙΝΟΥΛΟΝΔΙΝΟ1οΠρεσβεία Λονδίνου 1A Holland Park W 11 3TP
ΛΟΝΔΙΝΟ2οΠρεσβεία Λονδίνου 1A Holland Park W 11 3TP
ΛΟΝΔΙΝΟ3οΠρεσβεία Λονδίνου 1A Holland Park W 11 3TP
ΛΟΝΔΙΝΟ4οΠρεσβεία Λονδίνου 1A Holand Park W 11 3TP
ΛΟΝΔΙΝΟ5οΕλληνικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου 3 Pierrepoint Rd, W3 9JR West Acton
ΛΟΝΔΙΝΟ6οΕλληνικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου 3 Pierrepoint Rd, W3 9JR West Acton
ΛΟΝΔΙΝΟ7οΕλληνικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου 3 Pierrepoint Rd, W3 9JR West Acton
ΛΟΝΔΙΝΟ8οΕλληνικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου 3 Pierrepoint Rd, W3 9JR West Acton
ΓΛΑΣΚΩΒΗΣΓΛΑΣΚΩΒΗ1Ελληνικό Σχολείο Αγ. Λουκά Γλασκώβης, το οποίο στεγάζεται σε Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγ. Λουκά Greek Orthodox Cathedral of Saint Luke, 27 Dundonald Rd Glasgow G12 9LL
ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ1Ελληνικό Σχολείο Αγ. Ανδρέα Εδιμβούργου, το οποίο στεγάζεται στο οικόπεδο της παλαιάς Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγ. Ανδρέα 2 Meadow Ln, Edinburgh EH8 9 NR
ΛΗΝΤΣΛΗΝΤΣ1Κτίριο Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Τριών Ιεραρχών Ληντς Greek Orthodox Community of Leeds, The three Hierarchs, 57 Harehills Avenue, Leeds LS8 4EU
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ1Κτίριο Ελληνικής Κυπριακής Εστίας The Midlands Greek and Cypriot Association Magnet Centre Park Approach Birmingham B23 7SJ
12.ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥΑΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ1Κτίριο Γενικού Προξενείου 2441, Gough Street San Francisco CA 94123
ΑΤΛΑΝΤΑΣΑΤΛΑΝΤΑ1Κτίριο Προξενείου Ατλάντας Tower Place 100, Suite 1670 3340 Peachtree Rd, NE, Atlanta, GA 30326
ΒΟΣΤΩΝΗΣΒΟΣΤΩΝΗ1Γενικό Προξενείο Βοστώνης 86 Beacon St, Boston, MA 02108
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ1Γενικό Προξενείο Λος Άντζελες Consulate General of Los Angeles 12424 Wilshire Blvd., Suite 1170, Los Angeles, CA, 90025
ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣΝΕΑ ΥΟΡΚΗ1Γενικό Προξενείο Νέας Υόρκης 69 East 79th Street, New York City Zip Code: 10075
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ1Κτίριο Πρεσβείας Ουάσινγκτον 2217 Massachusetts Avenue NW Washington D.C. 20008
ΣΙΚΑΓΟΥΣΙΚΑΓΟ1Γενικό Προξενείο Σικάγου 650 N. St. Clair Street, Zip Code: 60611
ΤΑΜΠΑΣΤΑΜΠΑ1Γενικό Προξενείο Τάμπας (ενδέκατος όροφος) 400 N. Tampa Street, 11th Floor Zip Code: 33602 Florida, USA
ΧΙΟΥΣΤΟΝΧΙΟΥΣΤΟΝ1Προξενείο Χιούστον 2401 Fountain View Drive,Suite 850/Houston Texas TX77057 USA
13.ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΔΟΥΒΛΙΝΟ1Κτίριο Πρεσβείας Δουβλίνου 1 Upper Pembroke Street Zip Code: D02 V250, Dublin
14.ΙΣΠΑΝΙΑ
ΜΑΔΡΙΤΗ1Κτίριο Πρεσβείας Μαδρίτης Avenida Doctor Arce 24 Zip Code: 28002 Madrid
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ1Γραφεία Ελληνικής Κοινότητας Καταλονίας Valencia 558, 2nd Floor Zip Code: 08026, Barcelona
15.ΙΤΑΛΙΑ
ΡΩΜΗ1Κτίριο Πρεσβείας Ρώμης Αίθουσα Συσκέψεων Viale Gioacchino Rossini 4, Roma 00198
ΒΕΝΕΤΙΑ1Αίθουσα του Ινστιτούτου Ελληνικών και Μεταβυζαντινών Σπουδών/ισόγειο κτιρίου Castello 3412 Campo dei Greci 30122 Venezia
ΜΙΛΑΝΟ1Γραφεία Ελληνικής Κοινότητας Via Fransesco Daverio 7 Milano 20122
16.ΚΑΝΑΔΑΣ
ΤΟΡΟΝΤΟ1Γενικό Προξενείο Τορόντο 1075 Bay street, suite 600 Toronto, Ontario M5S 2B1 Canada
ΜΟΝΤΡΕΑΛ1Γενικό Προξενείο Μόντρεαλ 1002 Rue Sherbrooke Οuest Suite 2620 Montreal QC H3A 3L6 Canada
17.ΚΑΤΑΡ
ΝΤΟΧΑ1Πρεσβεία Ντόχας Building No. 5, Street 530, West Bay Lagoon (Legtaifiya), Doha, State of Qatar
18.ΚΟΡΕΑ
ΣΕΟΥΛ1Πρεσβεία Σεούλ 27th floor, Hanwha Building 86, Cheonggyecheonro Jung-gu Zip Code 04541 Seoul
19.ΚΥΠΡΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΛΕΥΚΩΣΙΑ1oΕνιαίο Λύκειο Κύκκου Α’ Δήμος Έγκωμης Οδός Στασίνου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ2οΕνιαίο Λύκειο Κύκκου Α’ Δήμος Έγκωμης Οδός Στασίνου
ΛΕΜΕΣΟΥΛΕΜΕΣΟΣ1Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 23,3036 Λεμεσός
ΛΑΡΝΑΚΑΣΛΑΡΝΑΚΑ1Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας Γρηγόρη Αυξεντίου 28-30 6021 Λάρνακα
ΠΑΦΟΥΠΑΦΟΣ1Α’ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ Λ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 7, 8047 Πάφος
20.ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
ΒΙΛΝΙΟΥΣ1Κτίριο Πρεσβείας Βίλνιους Rudninku 2, 4th floor LT-01135 Vilnious, Lithuania
ΚΑΟΥΝΑΣ1Αίθουσα Ξενοδοχείου Victoria Misko 11 LT-44321 Kaunas, Lithuania
21.ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ1Κτίριο Πρεσβείας Λουξεμβούργου 27, RUE MARIE ADELAIDE Luxembourg
22.ΜΑΛΤΑ
ΒΑΛΕΤΑ1Κτίριο Πρεσβείας Βαλέτας 2, IR-Rampa Ta’Xbiex, XBX 1035, Malta
23.ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ1Κτίριο Γενικού Προξενείου Γιοχάνεσμπουργκ 261 Oxford Rd, Illovo, Sandton, 2196
24.ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΟΣΛΟ1Κτίριο Πρεσβείας Όσλο Nobels Gate 45, 0244 Oslo
25.ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΧΑΓΗΧΑΓΗ1οΠροξενικό Γραφείο Πρεσβείας Χάγης Parkstraat 20, Hague, 2514 JK
ΧΑΓΗ2οΠροξενικό Γραφείο Πρεσβείας Χάγης Parkstraat 20, Hague, 2514 JK
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ1οΓραφείο ΕΟΤ Κάτω Χωρών Rokin 93, Amsterdam, 1012 KM
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ2οΓραφείο ΕΟΤ Κάτω Χωρών Rokin 93, Amsterdam, 1012 KM
ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ1Ελληνικό Σπίτι Ένωσης Ελλήνων Ολλανδίας Van Vollnhovenstraat 18 Rotterdam 3016 BE
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝΑΪΝΤΧΟΦΕΝ1Συνεδριακό Κέντρο Igluu Lichttoren 32, Eidhoven 5611BJ
26.ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ1Κτίριο Πρεσβείας Βουδαπέστης Szegfu utca 3 Zip Code: 1063 Budapest
27.ΠΟΛΩΝΙΑ
ΒΑΡΣΟΒΙΑ1Κτίριο Πρεσβείας Βαρσοβίας Srodmiescie/Solec u1. Gornoslaska 35 Zip Code: 00-432
28.ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ1Πρεσβεία Λισσαβώνας Rua do Alto do Duque 13 1449 026
29.ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ1Κτίριο Πρεσβείας Βουκουρεστίου Bulevardul Pache Protopopescu 1-3 Sector 1 Bucuresti Zip Code: 021403
30.ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΡΙΑΝΤ1Κτίριο Πρεσβείας Ριάντ 8454 Abdullah Alsahmi St. Al Safarat, Riyadh 12523 Saudi Arabia
31.ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ1Γραφεία Πρεσβείας Σιγκαπούρης 6ος όρ. κτιρίου Goldbell Towers 47 Scotts Road #06-03/04, Goldbell Towers, Singapore 228233
32.ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣΣΤΟΚΧΟΛΜΗ1Πρεσβεία Στοκχόλμης Kommendorsgatan 16 114 48 Stockholm
ΜΑΛΜΕΜΑΛΜΕ1Άμισθο Προξενείο Mάλμε Haltegelvagen 9, 23839, Oxie, Malmo
ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ1Ελληνική Κοινότητα Γκέτεμποργκ Wadkopingsgatan 2, 42251 Hisings Backa, Goteborg
33.ΤΣΕΧΙΑ
ΠΡΑΓΑ1Κτίριο Πρεσβείας Πράγας Προξενικό Γραφείο Na Orechovce 559/19 Střešovice, 162 00, Praha 6
34.ΤΟΥΡΚΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ1Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης Σισμανόγλειο Μέγαρο Istiklal Cad. No:60 34433, Beyoglu/Instanbul Turkiye
35.ΦΙNΛΑΝΔΙΑ
ΕΛΣΙΝΚΙ1Γραφεία Πρεσβείας Ελσίνκι Kruununhaka Maneesikatu 2A 2nd Floor/Apartment 4

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2023

Οι Υπουργοί

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Εσωτερικών
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ