217598/11-05-2022
Επικαιροποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ «Κωδικοί e-ΕΦΚΑ στο IR» της υπ’ αρ. 39/05-07-2021 Εγκυκλίου e-ΕΦΚΑ (4η έκδοση)
Αρ. Πρωτ.: 217598
Ημ/νία: 11/05/22

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ε.Ε ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΔΣΚΑ)

Ταχ. Δ/νση: Γερανίου 42, 104 31 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Λαγουδάκη, Τ. Γκοντσάροβα
Εmail: tm.asf.sint.par.ee@efka.gov.gr
gkontsarova@efka.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ «Κωδικοί e-ΕΦΚΑ στο IR» της υπ’ αρ. 39/05-07-2021 Εγκυκλίου e-ΕΦΚΑ (4 η έκδοση).

Σχετικά: α) Η με αρ. 39/05-07-2021 Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ και τα Παραρτήματά της.
β) Το με αρ. πρωτ. 460275/12-11-2021 Γενικό Έγγραφο της Υπηρεσίας μας (2η έκδοση Παραρτήματος ΙΙΙ).
γ) Το με αρ. πρωτ. 252203/19-01-2022 Γενικό Έγγραφό μας (3η έκδοση Παραρτήματος ΙΙΙ).

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 39/05-07-2021, σας κοινοποιούμε το Παράρτημα ΙΙΙ «Κωδικοί e-ΕΦΚΑ στο IR» (Έκδοση 4η), με επικαιροποιημένα τα στοιχεία των Δομών του e-ΕΦΚΑ (επωνυμίες και κωδικοί), όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο Αποθετήριο Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης – Institution Repository (IR), μέχρι 05/05/2022.

Επισημαίνουμε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του υπ’ αρ. 8/2019 Π.Δ. σχετικά με την οργανωτική δομή του e-ΕΦΚΑ, έχουν ενεργοποιηθεί, επιπλέον, οι παρακάτω κωδικοί που αντιστοιχούν στις νέες δομές του Φορέα μας:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
00000526 e-EFKA526 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ’ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ)
00000585 e-EFKA585 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
00000587 e-EFKA587 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ)
00000588 e-EFKA588 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΧΑΡΝΕΣ)
00000589 e-EFKA589 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
00000590 e-EFKA590 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ)
00000591 e-EFKA591 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ’ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ)
00000592 e-EFKA592 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΕΡΑΜΑ)
00000593 e-EFKA593 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΘΗΝΑ- ΣΥΝΤΑΓΜΑ)
00000594 e-EFKA594 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
00000595 e-EFKA595 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
00000596 e-EFKA596 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΑΧΑΪΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
00000597 e-EFKA597 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
00000598 e-EFKA598 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
00000599 e-EFKA599 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
00000600 e-EFKA600 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
00000601 e-EFKA601 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
00000602 e-EFKA602 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
00000603 e-EFKA603 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ ΑΧΑΪΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
00000604 e-EFKA604 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ)
00000605 e-EFKA605 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
00000606 e-EFKA606 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΘΗΝΑ- ΠΑΓΚΡΑΤΙ)
00000607 e-EFKA607 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΝΑΞΟΣ)
00000608 e-EFKA608 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ’ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΓΛΥΦΑΔΑ)
00000609 e-EFKA609 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ’ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΙΛΙΟΝ)
00000610 e-EFKA610 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ)
00000611 e-EFKA611 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
00000612 e-EFKA612 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ’ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΘΗΝΑ- ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ)
00000613 e-EFKA613 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΘΗΡΑ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
00000614 e-EFKA614 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΩΠΙ)
00000615 e-EFKA615 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ’ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΘΗΝΑ- ΠΑΤΗΣΙΩΝ)
00000616 e-EFKA616 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΑΥΡΙΟ)
00000617 e-EFKA617 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε’ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ)
00000618 e-EFKA618 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ)
00000619 e-EFKA619 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η’ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΔΑΦΝΗ)
00000620 e-EFKA620 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Θ’ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΖΩΓΡΑΦΟΥ)
00000621 e-EFKA621 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
00000622 e-EFKA622 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑ’ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ)
00000623 e-EFKA623 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΡΡΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
00000625 e-EFKA625 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
00000626 e-EFKA626 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι’ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ)

217598/11-05-2022
Επικαιροποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ «Κωδικοί e-ΕΦΚΑ στο IR» της υπ’ αρ. 39/05-07-2021 Εγκυκλίου e-ΕΦΚΑ (4η έκδοση)

Αρ. Πρωτ.: 217598
Ημ/νία: 11/05/22

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ε.Ε ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΔΣΚΑ)

Ταχ. Δ/νση: Γερανίου 42, 104 31 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Λαγουδάκη, Τ. Γκοντσάροβα
Εmail: tm.asf.sint.par.ee@efka.gov.gr
gkontsarova@efka.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ «Κωδικοί e-ΕΦΚΑ στο IR» της υπ’ αρ. 39/05-07-2021 Εγκυκλίου e-ΕΦΚΑ (4 η έκδοση).

Σχετικά: α) Η με αρ. 39/05-07-2021 Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ και τα Παραρτήματά της.
β) Το με αρ. πρωτ. 460275/12-11-2021 Γενικό Έγγραφο της Υπηρεσίας μας (2η έκδοση Παραρτήματος ΙΙΙ).
γ) Το με αρ. πρωτ. 252203/19-01-2022 Γενικό Έγγραφό μας (3η έκδοση Παραρτήματος ΙΙΙ).

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 39/05-07-2021, σας κοινοποιούμε το Παράρτημα ΙΙΙ «Κωδικοί e-ΕΦΚΑ στο IR» (Έκδοση 4η), με επικαιροποιημένα τα στοιχεία των Δομών του e-ΕΦΚΑ (επωνυμίες και κωδικοί), όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο Αποθετήριο Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης – Institution Repository (IR), μέχρι 05/05/2022.

Επισημαίνουμε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του υπ’ αρ. 8/2019 Π.Δ. σχετικά με την οργανωτική δομή του e-ΕΦΚΑ, έχουν ενεργοποιηθεί, επιπλέον, οι παρακάτω κωδικοί που αντιστοιχούν στις νέες δομές του Φορέα μας:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
00000526
e-EFKA526
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ’ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ)
00000585
e-EFKA585
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
00000587
e-EFKA587
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ)
00000588
e-EFKA588
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΧΑΡΝΕΣ)
00000589
e-EFKA589
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
00000590
e-EFKA590
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ)
00000591
e-EFKA591
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ’ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ)
00000592
e-EFKA592
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΕΡΑΜΑ)
00000593
e-EFKA593
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΘΗΝΑ- ΣΥΝΤΑΓΜΑ)
00000594
e-EFKA594
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
00000595
e-EFKA595
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
00000596
e-EFKA596
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΑΧΑΪΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
00000597
e-EFKA597
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
00000598
e-EFKA598
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
00000599
e-EFKA599
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
00000600
e-EFKA600
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
00000601
e-EFKA601
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
00000602
e-EFKA602
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
00000603
e-EFKA603
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ ΑΧΑΪΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
00000604
e-EFKA604
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ)
00000605
e-EFKA605
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
00000606
e-EFKA606
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΘΗΝΑ- ΠΑΓΚΡΑΤΙ)
00000607
e-EFKA607
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΝΑΞΟΣ)
00000608
e-EFKA608
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ’ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΓΛΥΦΑΔΑ)
00000609
e-EFKA609
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ’ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΙΛΙΟΝ)
00000610
e-EFKA610
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ)
00000611
e-EFKA611
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
00000612
e-EFKA612
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ’ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΘΗΝΑ- ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ)
00000613
e-EFKA613
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΘΗΡΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
00000614
e-EFKA614
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΩΠΙ)
00000615
e-EFKA615
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ’ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΘΗΝΑ- ΠΑΤΗΣΙΩΝ)
00000616
e-EFKA616
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΑΥΡΙΟ)
00000617
e-EFKA617
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε’ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ)
00000618
e-EFKA618
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ)
00000619
e-EFKA619
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η’ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΔΑΦΝΗ)
00000620
e-EFKA620
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Θ’ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΖΩΓΡΑΦΟΥ)
00000621
e-EFKA621
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
00000622
e-EFKA622
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑ’ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ)
00000623
e-EFKA623
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΡΡΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
00000625
e-EFKA625
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
00000626
e-EFKA626
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι’ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ)

Παράλληλα, στο Αποθετήριο Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (IR)1, στην ενότητα «Βασικές πληροφορίες -Κατάσταση», απενεργοποιήθηκαν (και φέρουν την ένδειξη «Μη ενεργό») οι κωδικοί των δομών του e-ΕΦΚΑ που έπαψαν να λειτουργούν από την ημερομηνία σύστασης των Τοπικών Διευθύνσεων του ανωτέρω Πίνακα.

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ