205/8/10.11.2022
Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τη σύμβαση «Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στους Καλλικρατικούς Δήμους Ελασσόνας, Τεμπών και Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» και κωδικό ΚΤ2-13

 

(ΦΕΚ Β’ 6096/30.11.2022)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Την περ. β της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και της παρ. 5 του άρθρου 6α του ν. 2308/1995, καθώς και του άρθρου 13 του ν. 2308/1995 σε συνδυασμό με τις παρ. 1 και 11 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 156).

2. Τις παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 και την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).

3. Την παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4617/2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες διατάξεις» (Α’ 88).

4. Το άρθρο 1 του π.δ. 3/2021 (Α’ 3).

5. Την παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2308/1995.

6. Την υπ’ αρ. 2249640/04.11.2022 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Άρθρο Μόνον

Ορίζεται η 2η Φεβρουαρίου 2023, ως ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, και η κατάθεση αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 2 και της παρ. 5 του άρθρου 6α του ν. 2308/1995, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές: στον καλλικρατικό Δήμο Ελασσόνας στους προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες Άζωρου (Βουβάλας), Άκρης, Αμουρίου, Βαλανίδας, Βερδικούσσης, Βλαχογιαννίου, Γαλανόβρυσης, Γερανίων, Γιαννωτών, Δολίχης, Δομενίκου, Ελασσόνος, Ευαγγελισμού (Ελασσόνος), Καλλιθέας (Ελασσονός), Καρυάς, Κεφαλοβρύσου, Κοκκινογείου, Κοκκινοπηλού, Κρανέας Ελασσόνος, Κρυόβρυσης, Λιβαδίου, Λουτρού (Ελασσόνος), Λόφου, Λυκουδίου, Μαγούλας, Μεγάλου Ελευθεροχωρίου, Μεσοχωρίου, Ολυμπιάδος, Παλαιοκάστρου, Πραιτωρίου, Πυθίου, Σαρανταπόρου, Στεφανοβούνου, Συκαμινέας, Συκέας, Τσαριτσάνης, Φλαμπούρου, στον καλλικρατικό Δήμο Τεμπών στους προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες Αιγάνης, Αμπελακίων, Γόννων, Ελατείας, Ευαγγελισμού (Λαρίσης), Ιτέας, Καλλιπεύκης, Καλοχωρίου, Κρανέας (Τυρνάβου), Κυψελοχωρίου, Μακρυχωρίου, Νέσσωνος, Όσσης, Παραποτάμου, Πουρναρίου, Πυργετού, Ραψάνης, Σπηλιάς, Συκουρίου, Τεμπών και στον καλλικρατικό Δήμο Τυρνάβου στους προκαποδιστριακούς Δήμους/ Κοινότητες Βρυοτόπου, Δαμασίου, Δελερίων, Δένδρων Τυρνάβου και Ροδιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας της σύμβασης με κωδικό ΚΤ2-13.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ