185/11/26.5.2022
Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της ανάρτησης των στοιχείων κτηματογράφησης για ακίνητα των περιοχών σε Προκαποδιστριακούς ΟΤΑ των Καλλικρατικών Δήμων Ζηρού, Πάργας και Πρέβεζας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, σε Προκαποδιστριακούς ΟΤΑ των Καλλικρατικών Δήμων Αρταίων, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουμέρκων και Νικολάου Σκουφά της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου και σε Προκαποδιστριακούς ΟΤΑ των Καλλικρατικών Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων νήσων και έκδοση απόφασης περί καθορισμού της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και η κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για την ανωτέρω υπό κτηματογράφηση περιοχή (κωδικός σύμβασης ΚΤ5-10) (παρ. 8β του άρθρου 2 και παρ. 5 του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995)

 

(ΦΕΚ Β’ 2726/01.06.2022)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Την περ. β’ της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και την παρ. 5 του άρθρου 6A του ν. 2308/1995, καθώς και το άρθρο 13 του ν. 2308/1995 σε συνδυασμό με τις παρ. 1 και 11 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 156).

2. Τις παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4617/2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες διατάξεις» (Α’ 88).

4. Το άρθρο 1 του Π.Δ.3/2021 (Α’ 3), σύμφωνα με το οποίο μεταφέρεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η εποπτεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

5. Την υπ’ αρ. 2224727/20.05.2022 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Άρθρο μόνο

Καθορίζεται η 03η-04-2023, ως ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 και η κατάθεση αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 2 και στην παρ. 5 του άρθρου 6A του ν. 2308/1995, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές στους Προκαποδιστριακούς ΟΤΑ:

1) Α) ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΩΓΕΙΟΥ, ΑΣΣΟΥ, ΓΑΛΑΤΑ, ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ, ΓΥΜΝΟΤΟΠΟΥ, ΔΡΥΟΦΥΤΟΥ, ΚΕΡΑΣΩΝΟΣ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΚΡΑΝΕΑΣ, ΜΕΛΙΑΝΩΝ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΠΑΠΠΑΔΑΤΩΝ, ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΟΥ, ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ και ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ του Καλλικρατικού Δήμου Ζηρού,

Β) Του Καλλικρατικού Δήμου Πάργας,

Γ) ΑΝΩ ΡΑΧΗΣ, ΒΡΑΧΟΥ, ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ, ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ (ΖΑΛΟΓΓΟΥ), ΚΑΝΑΛΙΟΥ, ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ, ΛΟΥΡΟΥ, ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ, ΜΥΡΣΙΝΗΣ, ΜΥΤΙΚΑ, ΝΕΑΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΟΣ, ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ, ΝΕΟΥ ΣΦΗΝΩΤΟΥ (ΣΦΗΝΩΤΟΥ), ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ (ΣΜΥΡΤΟΥΛΑΣ), ΟΡΕΙΝΟΥ, ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ, ΡΙΖΩΝ, ΣΚΙΑΔΑ, ΤΡΙΚΑΣΤΡΟΥ, ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ, ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ και ΩΡΩΠΟΥ του Καλλικρατικού Δήμου Πρεβέζης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου.

2) Α) ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ, ΑΝΕΖΗΣ, ΒΙΓΛΑΣ, ΓΡΑΒΙΑΣ (ΓΑΒΡΙΑΣ), ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΗΣ, ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ, ΔΑΦΝΩΤΗΣ, ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ, ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΥ, ΚΕΡΑΜΑΤΩΝ, ΚΙΡΚΙΖΑΤΩΝ, ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ, ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ, ΛΙΜΙΝΗΣ, ΠΙΣΤΙΑΝΩΝ, ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, ΡΑΧΗΣ, ΡΟΔΑΥΓΗΣ, ΡΟΚΚΑΣ, ΣΚΟΥΠΑΣ (ΚΑΡΥΔΕΑΣ), ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ, ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ και ΨΑΘΟΤΟΠΙΟΥ του Καλλικρατικού Δήμου Αρταίων,

Β) Του Καλλικρατικού Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη,

Γ) Του Καλλικρατικού Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,

Δ) ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΚΟΜΜΕΝΟΥ, ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ, ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ, ΜΑΡΚΙΝΙΑΔΑΣ, ΜΕΓΑΡΧΗΣ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ, ΠΕΡΑΝΘΗΣ, ΣΕΛΛΑΔΩΝ, ΣΥΚΕΩΝ και ΦΩΤΕΙΝΟΥ του Καλλικρατικού Δήμου Νικολάου Σκουφά της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου.

3) Α) ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ, ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΒΛΥΧΟΥ, ΒΟΥΡΝΙΚΑ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΔΡΥΜΩΝΟΣ, ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ, ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΕΥΓΗΡΟΥ, ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΗΣ, ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΗ, ΠΟΡΟΥ, ΣΥΒΡΟΥ, ΦΤΕΡΝΟΥ, ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ και ΧΟΡΤΑΤΩΝ του Καλλικρατικού Δήμου Λευκάδας,

Β) Του Καλλικρατικού Δήμου Μεγανησίου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων νήσων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2022

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ