183/7/12.5.2022
Έκδοση απόφασης περί παράτασης της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τις περιοχές της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» και κωδικό ΚΤ2-10

(ΦΕΚ Β’ 2519/20.05.2022)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Την περ. β της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2308/1995, καθώς και του άρθρου 13 του ν. 2308/1995 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 11 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 156).

2. Τις {start}παρ. 1{end}, {start}3{end} και {start}4 του άρθρου 1{end} και την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).

3. Την παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4617/2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες διατάξεις» (Α’ 88).

4. Το άρθρο 1 του π.δ. 3/06-01-2021 (Α’ 3), σύμφωνα με το οποίο μεταφέρεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η Εποπτεία του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

5. Την παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2308/1995.

6. Την υπ’ αρ. 2222372/06-05-2022 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Άρθρο Μόνον

Την παράταση της προθεσμίας, μέχρι την οποία θα επιτρέπεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στις υπό κτηματογράφηση περιοχές στον καλλικρατικό Δήμο Βοΐου, στους προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ, ΑΡΔΑΣΣΗΣ, ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ, ΒΛΑΣΤΗΣ, ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ, ΔΡΟΣΕΡΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΡΜΑΚΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΑΣ, ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΟΜΑΝΟΥ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ, ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ, ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ, ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ, ΠΤΕΛΕΩΝΟΣ, ΠΥΡΓΩΝ, ΣΠΗΛΙΑΣ και ΦΟΥΦΑ του καλλικρατικού Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ, στους προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΙΑΝΗΣ, ΑΚΡΙΝΗΣ, ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ, ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ, ΑΝΘΟΤΟΠΟΥ, ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ, ΒΑΤΕΡΟΥ, ΔΡΕΠΑΝΟΥ, ΕΞΟΧΗΣ, ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, ΚΑΛΑΜΙΑΣ, ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ, ΚΕΡΑΣΕΑΣ, ΚΛΕΙΤΟΥ, ΚΟΖΑΝΗΣ (τέως κοινότητα ΑΡΓΙΛΟΥ και ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ), ΚΟΙΛΑΔΟΣ, ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ, ΛΙΒΕΡΩΝ, ΛΥΓΕΡΗΣ, ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ, ΟΙΝΟΗΣ, ΠΕΤΡΑΝΩΝ, ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ, ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ, ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΤΕΛΕΑΣ, ΡΟΔΙΑΝΗΣ, ΡΥΑΚΙΟΥ, ΡΥΜΝΙΟΥ, ΣΙΔΕΡΑ, ΣΚΗΤΗΣ, ΣΠΑΡΤΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ, ΧΑΡΑΥΓΗΣ και ΧΡΩΜΙΟΥ του καλλικρατικού Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ και στον καλλικρατικό Δήμο ΣΕΡΒΙΩΝΒΕΛΒΕΝΤΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της σύμβασης με κωδικό ΚΤ2-10, καθώς επίσης και της προθεσμίας μετά την παρέλευση της οποίας δεν θα επιτρέπεται η κατάθεση αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8β του {start}άρθρου 2{end} και στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, έως την 31-12-2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2022

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ