180302/Σ.265/15-04-2022
Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές των Περιφερειών Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Πελοποννήσου, Κρήτης και Κεντρικής Μακεδονίας

Α.Π.: 180302/Σ.265/15.04.22
Ημ/νία: 15/04/22

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18
104 32 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Τσίτουρας Β.
Αριθ. τηλ.: 210 52 85 518, 615 210 52 85 642, 639, 536
E – mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Καλιαβού Μ.
Περίσσιου Αθ.
Αριθ. τηλ.: 210 52 85 599, 598
Ε – mail: d.eisf.mmisth@efka.gov.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων 12, 106 77 – Αθήνα
Πληροφορίες: Κωνσταντίνου Γ.,
Μανιατάκη Μ.
Αριθμ. Τηλ : 210 52 91 885-210 5291773
Αριθμ. Φαξ : 210 52 91 735
E – mail: diakanonismos@keao.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: « Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές των Περιφερειών Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Πελοποννήσου, Κρήτης και Κεντρικής Μακεδονίας»

Σχετικά : 1. Η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.2556/1997 (ΦΕΚ ΤΑ’ 270 / 24. 12. 1997) όπως ισχύει.
2. Η αριθμ. Φ14/οικ.333/6-3-98 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ ΤΒ’ 272 / 18. 3. 1998).

Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή μη μισθωτών ασφαλισμένων, η Πολιτεία ενεργοποιεί τις πιο πάνω σχετικές πάγιες διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και να ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων, εργοδοτών και Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε πληγείσες από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές οι επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις.

Για την άμεση και ενιαία εφαρμογή της ρύθμισης στους πληγέντες (επιχειρήσεις, εργοδότες, μη μισθωτούς ασφαλισμένους) που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις πληγείσες περιοχές δίνονται οι παρακάτω διευκρινίσεις- οδηγίες:

Α. Οριοθέτηση Πληγείσας Περιοχής – Υπαγόμενα πρόσωπα

I. Με την αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9979/Α325/19.11.2019 (ΦΕΚ 4508/Β709.12.2019, ΑΔΑ:Ω1ΒΩ465ΧΘΞ-5ΗΟ) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, καθορίζονται ως πληγείσες από το σεισμό της 5ης Φεβρουαρίου 2019 οι κάτωθι περιοχές:

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
– Τοπική Κοινότητα Νέας Σαμψούντος της Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου
– Δημοτική Κοινότητα Πρεβέζης και Τοπικές Κοινότητες Μύτικα και Νικοπόλεως της Δημοτικής Ενότητας Πρεβέζης

ΙΙ. Με την αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9016/Α325/19.11.2019 (ΦΕΚ 4509/Β709.12.2019, ΑΔΑ:6Χ8Ν465ΧΘΞ-6ΝΜ) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, καθορίζονται ως πληγείσες από τις πλημμύρες της 25ης , 26ης και 27ης Ιανουαρίου 2019 οι κάτωθι περιοχές:

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ
α) ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ – Τοπικές Κοινότητες Αγίας Παρασκευής, Νεροφράκτου και Φτελιάς της Δημοτικής Ενότητας Καλαμπακίου
β) ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ -Δημοτική Κοινότητα Κάτω Νευροκοπίου -Τοπικές Κοινότητες Αχλαδέας και Εξοχής
γ) ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
-Τοπική Κοινότητα Πύργων της Δημοτικής Ενότητας Προσοτσάνης -Τοπική Κοινότητα Μαυρολεύκης της Δημοτικής Ενότητας Σιτάγρων

ΙΙΙ. Με την αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8812/Α325/05.11.2019 (ΦΕΚ 4389/Β729.11.2019, ΑΔΑ:Ψ76Χ465ΧΘΞ-ΛΦ2) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, καθορίζονται ως πληγείσες από τις πλημμύρες της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018 οι κάτωθι περιοχές:

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
– Δημοτική Κοινότητα Άργους και Τοπική Κοινότητα Κεφαλαρίου της Δημοτικής Ενότητας Άργους
– Τοπικές Κοινότητες Κιβερίου και Μύλων της Δημοτικής Ενότητας Λέρνας
– Δημοτική Κοινότητα Νέας Κίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κίου

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
α) ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
– Όλες οι Δημοτικές Ενότητες Βέλου και Βόχας
β) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
-Δημοτική Κοινότητα Άσσου και Τοπική Κοινότητα Κάτω Άσσου της Δημοτικής Ενότητας Άσσου -Λεχαίου
-Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων και Τοπική Κοινότητα Σολομού της Δημοτικής Ενότητας Κορινθίων
-Δημοτική Κοινότητα Αθικίων και Τοπική Κοινότητα Γαλατακίου της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού
γ) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
– Όλη η Δημοτική Ενότητα Λουτρακίου-Περαχώρας
– δ) ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
– Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου και Τοπικές Κοινότητες Γελινιατίκων, Καμαρίου, Καρυάς, Μελισσίου, Ρίζης, Συκέας της Δημοτικής Ενότητας Ξυλοκάστρου
ε) ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
– Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος και Τοπικές Κοινότητες Διμηνιού, Μουλκίου, Πασίου και Σικυώνος της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων

IV. Με την αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8832/Α325/05.11.2019 (ΦΕΚ 4383/Β729.11.2019, ΑΔΑ:6Β2Γ465ΧΘΞ-ΞΙΑ) και διόρθωση σφάλματος της ανωτέρω απόφασης με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.12172/Α32/04.12.2019 (ΦΕΚ4747/Β723.12.2019, ΑΔΑ: ΩΤΑΝ465 ΧΘΞ-33Π) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, καθορίζονται ως πληγείσες από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019 οι κάτωθι περιοχές:

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
α) ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
– Τοπικές Κοινότητες Αγίας Γαλήνης και Δριμίσκου της Δημοτικής Ενότητας Λάμπης
– Τοπικές Κοινότητες Ασωμάτου, Μύρθιου και Σελλίων της Δημοτικής Ενότητας Φοίνικα
β) ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
– Τοπικές Κοινότητες Αγγελιανών, Αλφάς, Μελιδονίου, Περάματος, Ρουμελής και Σισών της Δημοτικής Ενότητας Γεροποτάμου
– Όλη η Δημοτική Ενότητα Ζωνιανών
– Τοπική Κοινότητα Αλοίδων της Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα
γ) ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
-Όλη η Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου
-Τοπική Κοινότητα Αργυρουπόλεως της Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων -Όλη η Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου Φωκά
-Όλη η Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνης

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
α) ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ -Τοπικές Κοινότητες Αρμένων, Καλυβών και Ραμνής της Δημοτικής Ενότητας Αρμένων
-Τοπικές Κοινότητες Καλαμιτσίου Αμυγδαλίου και Κουρνά της Δημοτικής
Ενότητας Γεωργιουπόλεως
-Όλη η Δημοτική Ενότητα Κρυονερίδας
-Τοπική Κοινότητα Τζιτζιφέ της Δημοτικής Ενότητας Φρε
β) ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ -Όλη η Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου -Όλη η Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Καντάνου
– Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχώρας και Τοπική Κοινότητα Βουτά της Δημοτικής Ενότητας Πελεκάνου
γ) ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
-Όλη η Δημοτική Ενότητα Ιναχωρίου
-Όλη η Δημοτική Ενότητα Κισσάμου
-Τοπικές Κοινότητες Ποταμίδας και Σφακοπηγαδίου της Δημοτικής Ενότητας Μυθήμνης
δ) ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
-Όλες οι Δημοτικές Ενότητες Βουκολίων, Κολυμβαρίου, Μουσούρων και Πλατανιά
ε) Όλος ο ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
στ) ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
-Δημοτικές Κοινότητες Αρωνίου και Κουνουπιδιανών της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου
– Όλη η Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου
-Τοπική Κοινότητα Βαμβακοπούλου της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου -Τοπική Κοινότητα Κοντοπούλων της Δημοτικής Ενότητας Κεραμίων -Δημοτική Κοινότητα Δαράτσου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας -Δημοτική Κοινότητα Σούδας της Δημοτικής Ενότητας Σούδας -Όλη η Δημοτική Ενότητα Χανίων

V. Με την αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9159/Α325/05.11.2019 (ΦΕΚ 4673/Β’/19.12.2019, ΑΔΑ:Ω3ΒΠ465ΧΘΞ-ΡΔΣ) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία συμπληρώθηκε με την με αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13979/Α325/14-12-2021 (ΦΕΚ313/Β731.01.2022, ΑΔΑ: ΨΦΝΗ465ΧΘΞ-8ΜΗ) νεωτέρα ομοία, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, καθορίζονται ως πληγείσες από τον ανεμοστρόβιλο, την πλημμύρα και τη χαλαζόπτωση της 10ης Ιουλίου 2019 οι κάτωθι περιοχές:

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
α) ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
-Τοπική Κοινότητα Σταγίρων της Δημοτικής Ενότητας Σταγίρων-Ακάνθου
β) ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ -Όλη η Δημοτική Ενότητα Κασσάνδρας
γ) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
-Όλες οι Δημοτικές Ενότητες Καλλικράτειας και Μουδανιών -Δημοτική Κοινότητα Νέας Τριγλιάς και Τοπική Κοινότητα Νέων Πλαγιών της Δημοτικής Ενότητας Τριγλιάς
δ) ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ -Όλη η Δημοτική Ενότητα Ορμυλίας
-Δημοτική Κοινότητα Πολυγύρου και Τοπική Κοινότητα Ολύνθου της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου
ε) ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ -Όλη η Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας -Όλη η Δημοτική Ενότητα Τορώνης
στ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ -Όλη η Δημοτική Ενότητα Παλλήνης

Β. Πεδίο εφαρμογής

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις, εργοδότες ή μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις πληγείσες περιοχές, εφόσον αποδεδειγμένα υπέστησαν ζημία από τις πυρκαγιές, κατά τα χρονικά διαστήματα που προαναφέρθηκαν σε κάθε περιοχή.

Γ. Ρύθμιση Εισφορών

Πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και καθυστερούμενες, επιχειρήσεων, εργοδοτών ή μη Μισθωτών ασφαλισμένων, δύνανται να ρυθμιστούν
ως εξής:

Γ.1. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις ή εργοδότες.
– Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων.
– Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικές εισφορές (μετά των προσθέτων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων).

Γ.2.Ασφαλιστικές ρυθμίσεις Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (Ελ. Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι ή Αγρότες)
– Αναστέλλεται για 6 μήνες η καταβολή τρεχουσών εισφορών και δόσεων εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών με ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων.
– Κεφαλαιοποιούνται οι ληξιπρόθεσμες εισφορές και οι δόσεις εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών, μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου που συνέβη η φυσική καταστροφή μήνα με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις της ίδιας ημερομηνίας.

Επισήμανση
Ως μήνας έναρξης του εξαμήνου αναστολής, κατά περίπτωση, για επιχειρήσεις εργοδότες και μη μισθωτούς, θεωρείται ο μήνας κατά τον οποίο επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή.

Δ. Υπαγωγή σε ρύθμιση – Δικαιολογητικά

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στο Κ.Ε.Α.Ο. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι απαιτητές εισφορές (μετά την περίοδο αναστολής) και όλες οι απαιτητές δόσεις, με τα αναλογούντα τέλη καθυστέρησης και επιβαρύνσεις.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της Περιφέρειας ή του οικείου
Επιμελητηρίου από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ζημίας, η διεύθυνση της πληγείσας εγκατάστασης, περιγραφή της ζημίας και το ύψος αυτής.
Οι εισφορές των ανωτέρω Γ.1 και Γ.2 περιπτώσεων, εξοφλούνται, σε δώδεκα (12) έως και είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες δόσεις, της πρώτης καταβαλλομένης έως την λήξη του πρώτου μήνα, του επόμενου της λήξης της εξάμηνης αναστολής. Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού οφειλής (καθυστερούμενων και τρεχουσών), και δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 12 δόσεων και μεγαλύτερος των 24 δόσεων. Εκπρόθεσμες δόσεις επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Επισήμανση
> Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή δεν είναι δυνατόν να υπάγονται ταυτόχρονα σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής.
> Δεν υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης.

Ε. Απώλεια δικαιώματος συνέχιση της ρύθμισης

Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης επέρχεται στις περιπτώσεις:
– Μη εμπρόθεσμης καταβολής τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και μέχρι την εξόφλησή της.
– Καθυστέρηση καταβολής δόσης πέραν των τριών μηνών.
Μετά την απώλεια το υπόλοιπο ποσό της οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό με τα αναλογούντα τέλη καθυστέρησης και προσαυξήσεις.

ΣΤ. Ασφαλιστική Ενημερότητα

Τα πρόσωπα που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσης, τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων, εφόσον τηρούν τους ανωτέρω όρους, θεωρούνται ασφαλιστικά ενήμερα ως τηρούντα ενεργή ρύθμιση οφειλών και τους χορηγείται ΑΑΕ διάρκειας δύο (2) μηνών.

Ζ. Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης

Η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων αναστέλλεται, τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων, εφόσον τηρούνται οι όροι της παρούσης.

Δεν αίρονται οι κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν ήδη επιβληθεί.
Αναβάλλονται οι ποινικές δίκες για παράβαση του α.ν. 86/1967, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και αναστέλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων για παράβαση του ίδιου νόμου.
Οι παραπάνω αναστολές παύουν, εφόσον ο υπόχρεος απολέσει το δικαίωμα της ρύθμισης.

Η. Επισημάνσεις

Επισημαίνεται, ότι με νεότερο έγγραφο της Δ/νσης Εισφορών Μη Μισθωτών, θα δοθούν οδηγίες για την παραμετροποίηση του μηχανογραφικού συστήματος, που παρακολουθεί τις εισφορές των μη μισθωτών, σχετικά με την διεκπεραίωση/καταχώρηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν, προκειμένου να τίθενται σε εξάμηνη αναστολή οι τρέχουσες εισφορές.

Παρακαλούμε με ευθύνη των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Υποκαταστημάτων να λάβει γνώση το προσωπικό των υπηρεσιών αρμοδιότητάς σας.

 

O ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡ/ΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Ακριβές αντίγραφο
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Α.ΚΑΠΡΑΛΟΥ