170559/05-04-2023
Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2023

Αθήνα 05/04/2023
Αρ. Πρωτ.: 170559

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18
10432, Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Βλαχογιάννη
Τηλ.    : 210 52 85 642
E – Mail : d.eisf.misth@efka.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2023»

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το α.π. 106023/04.04.2023, έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, δε θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση για τις εορτές του Πάσχα 2023, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης-ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων.

Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου δε θα επιβαρυνθεί με την εν λόγω οικονομική ενίσχυση, για το προαναφερόμενο διάστημα, δε θα καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για το Δώρο Πάσχα οδηγών ταξί, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, έτους 2023 και κατατάσσονται σε ασφαλιστική κλάση τεκμαρτού ημερομισθίου.

 

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

 

 

Αθήνα, 4 Απριλίου 2023
Αριθμ. Πρωτ.:106023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες περί κομίστρου Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης- ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων.

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 1808/30.3.2023 έγγραφο της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.

Σας ενημερώνουμε ότι για την περίοδο των εορτών του Πάσχα 2023 δε θα χορηγηθεί στους οδηγούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης- ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων οικονομική ενίσχυση και συνεπώς το κόμιστρο κάθε διαδρομής Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου δεν πρόκειται να επιβαρυνθεί κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για την πληρότητα του αρχείου σας, επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α..

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γ. ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ