1482/14-02-2024
Οριστικοποίηση Καταστάσεων Άρθρου 17, παρ. 1 Ν.5026/2024

Αθήνα, 14/2/2024
Αρ. Πρωτ 1482

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Μέγαρο Αρβανίτη, Βασ. Σοφίας 11, 106 71 Αθήνα
Τηλ.: 210 3692275, Φαξ: 210 3692468, email: gram.pothenesxes@parliament.gr

ΘΕΜΑ: «Οριστικοποίηση Καταστάσεων Άρθρου 17, παρ. 1 Ν.5026/2024»

Η Επιτροπή Ελέγχου στην από 31.01.2024 συνεδρίασή της αποφάσισε, κατόπιν των διευκρινίσεων που έλαβε, να δοθεί εκ νέου και για σύντομο χρονικό διάστημα από 19.02.2024 έως και 25.02.2024, η δυνατότητα υποβολής συζύγων και οριστικοποίησης καταλόγων για όλους τους φορείς υπόχρεων που δεν το έχουν πράξει ήδη.

Για τους πιστοποιημένους χρήστες που επικαλέστηκαν ως λόγο μη υποβολής ότι δεν είναι πλέον αρμόδιοι/υπόχρεοι βάσει της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 5026/2023, οι απαντήσεις προωθήθηκαν στα αρμόδια όργανα ελέγχου για τον σχετικό έλεγχο της υποχρέωσης ή μη και σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Ελέγχου.

Με εντολή Επιτροπής
Ο Συντονιστής Ελέγχων
Δρ. Στυλιανός Γαλούκας