136072/21.3.2023
Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 47 του ν. 4784/2021

Αρ. Πρωτ.: 136072
Ημ/νία: 21/03/2023

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27-29,
Τ.Κ. 10439 Αθήνα
e-mail: tm.nom.syntmmisth@efka.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 47 του ν. 4784/2021».

ΣΧΕΤ.: 1. Η εγκύκλιος 23/2022 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας.
2. Το αρ. πρωτ. 16086/13.02.2023 έγγραφο ΥΠΕΚΥΠ.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία σας είχαμε γνωρίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης βάσει του άρθρου 47 του ν. 4784/2021, σας κοινοποιούμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του εποπτεύοντος Υπουργείου, σύμφωνα με το οποίο διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση του άρθρου 47 δεν συμπεριλαμβάνει τους αυτοκινητιστές που έχουν στην κυριότητα και νομή ή χρήση και εκμετάλλευση αποκλειστικά φορτηγά Δ.Χ., οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, μετά τη συνταξιοδότησή τους, να διατηρούν το σύνολο των φορτηγών Δ.Χ. που έχουν στην κατοχή τους.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των αναφερομένων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ Σ. ΕΛΕΝΗ

 

α) Το αρ. πρωτ. 16086/13.02.2023 έγγραφο ΥΠΕΚΥΠ.
β) Τα αρ. πρωτ. 349816/08.11.2022 και 100878/15.04.2021 έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.