132198/21-03-2022
Προσδιορισμός ΑΕΠ 2021 και 2022

Αρ. Πρωτ.: 132198
Ημ/νία: 21/03/22

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27
Ταχ. Κώδικας: 10439 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Τηλέφωνο: 2132169462
e-mail : tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Προσδιορισμός ΑΕΠ 2021 και 2022.»

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με σχετικό έγγραφο, μας ενημέρωσε ότι για τα έτη 2021 και 2022 η τιμή που θα λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να υπολογιστεί η προσαύξηση της σύνταξης λόγω απολύτου αναπηρίας, βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθ. 30 του ν. 2084/1992 όπως ισχύει, είναι 693,35 €, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από 1/10/2008 και ισχύει αμετάβλητη μέχρι σήμερα.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ