116055/01-12-2022
Εγκύκλιος – Διευκρίνιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 37 και της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4994/2022 (Α’ 215) περί επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων προϊόντων υλοτομίας που προορίζονται για καύση

Αριθ. Πρωτ.: 116055 – 01-12-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας:10677
Τηλέφωνο:210 3893572
Email:gen-sec@mindev.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος – Διευκρίνιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 37 και της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4994/2022 (Α’ 215) περί επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων προϊόντων υλοτομίας που προορίζονται για καύση».

Προκειμένου για την άρση παρερμηνειών από τους ενδιαφερόμενους, η πρόβλεψη της παρ.1 του άρθρου 37 του ν. 4994/2022 (Α’ 215), περί απαγόρευσης αποστολής σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων προϊόντων υλοτομίας από την Επικράτεια, περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων υλοτομίας (κορμοί υλοτομηθέντων δέντρων, καυσόξυλα, προσάναμμα), εξαιρούμενης μόνο της βιομηχανικά επεξεργασμένης ξυλείας σε επίπεδο τελικού προϊόντος.

Ομοίως, προκειμένου για την άρση παρερμηνειών από τους ενδιαφερόμενους, η πρόβλεψη της παρ.1 του άρθρου 38 του ν. 4994/2022 (Α’ 215), περί απαγόρευσης εξαγωγής επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων προϊόντων υλοτομίας από την Επικράτεια σε τρίτα κράτη, περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων υλοτομίας (κορμοί υλοτομηθέντων δέντρων, καυσόξυλα, προσάναμμα), εξαιρούμενης μόνο της βιομηχανικά επεξεργασμένης ξυλείας σε επίπεδο τελικού προϊόντος.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου
Κ.Α.Α. ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ