104036/03-03-2022
Γνωστοποίηση της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και του σωρευτικού ΔΤΚ, για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το έτος 2022

Αθήνα, 03/03/2022
Αριθ. Πρωτ. 104036/Σ.30260

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12 (10677) Αθήνα
Πληροφορίες : Χατζηαθανασιάδη Θ.
Τηλ/νο: 210 3891102
e-mail : tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και του σωρευτικού ΔΤΚ, για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το έτος 2022»

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. 17443/23-02-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και του σωρευτικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το έτος 2022, για ενημέρωσή σας.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ