100/31.1.2022
Τροποποίηση της με αριθμ. 15/2021 Δημόσιας Πρόσκλησης προς ιδιωτικές επιχειρήσεις για την υποβολή αιτήσεων στο «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου

Αθήνα, 31-1-2022
Αρ. Πρωτ.: 100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕΔ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8
Ταχ. Κώδικας: 17456, ΑΛΙΜΟΣ

«Τροποποίηση της με αριθμ. 15/2021 Δημόσιας Πρόσκλησης προς ιδιωτικές επιχειρήσεις για την υποβολή αιτήσεων στο «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου»

Έχοντας υπόψη το νομοθετικό – κανονιστικό πλαίσιο της δράσης «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 88970/10-11-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5347/Β’/17-11-2021) και την υπ’ αριθμ. 15/2021 Δημόσια Πρόσκληση ως ισχύει,

Τροποποιούμε

τη με αριθμ. 15/2021 Δημόσια Πρόσκληση προς ιδιωτικές επιχειρήσεις για την υποβολή αιτήσεων στο «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου» ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για τις θέσεις του 1ου κύκλου που αναφέρεται στο προοίμιο και στην ενότητα 6. Διαδικασία υποβολής και παραλαβής αίτησης χρηματοδότησης της ανωτέρω Δημόσιας Πρόσκλησης, με νέα ημερομηνία τη Δευτέρα 28η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στη με αριθμ. 15/2021 Δημόσια Πρόσκληση.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Σ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ