Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 92/4.12.2007)

ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών χαρτοποιΐας κ.λπ. όλης της χώρας. 

(Διαιτ. Απόφ. 40/2007)

ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργοδηγών - σχεδιαστών βιομηχανίας, βιοτεχνίας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 89/7.11.2007)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ κοινωνικών λειτουργών στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 88/2.11.2007)

ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαιτ. Απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη των εν διενέξει εργοδοτικών οργανώσεων, όλης της χώρας.

Σήμερα, την 29.10. 2007, ο κατά το Ν. 1876/90 Μεσολαβητής - Διαιτητής Θεόδωρος Κουτρούκης, που αναδείχθηκα με κλήρωση Διαιτητής (15.10.2007) στην υπόθεση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών όλης της χώρας, ανέλαβα κανονικά τα καθήκοντα μου (22.10.2007) και κάλεσα τα ενδιαφερόμενα μέρη να παραστούν με τους νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους στη σχετική διαπραγμάτευση. Ειδικότερα, ορίστηκε μία κοινή συνάντηση των μερών (23.10.2007), στην οποία προσήλθαν οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς. 

(Διαιτ, Απόφ. 43/2007)

ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Σ.Σ.Ε.

Διαιτητική Απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης όλης της χώρας.  

(Διαιτ. Απόφ. 41/2007)

ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος - των χειριστών και βοηθών αντλιών σκυροδέματος και εργατών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας σκυροδέματος όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 86/4.10.2007)

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαιτητική Απόφαση για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που απασχολούνται στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Νομού Αττικής. 

(Διαιτ. Απόφ. 42/2007)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ

Διαιτ. Απόφ. για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΒΙΣ - Βιομηχανία Συσκευασιών Α.Ε.» στην περιοχή του Βόλου του Νομού Μαγνησίας. 

(Διαιτ. Απόφ. 39/2007)

ΞΕΝΑΓΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξεναγών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 87/2.10.2007)

ΓΕΩΠΟΝΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γεωπόνων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - ΠΕ) απασχολούμενων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις ΑΣΟ κάθε βαθμού.

(Π.Κ.Υ.Ε.  84/26.9.2007)

ΘΥΡΩΡΩΝ - ΦΥΛΑΚΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρχιφυλάκων, φυλάκων, νυχτοφυλάκων και θυρωρών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες και ΝΠΔΔ όλης της χώρας. 

(Π.Κ.: 83/14.9.2007)

ΗΘΟΠΟΙΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ ηθοποιών ΣΕΗ - Πανελλήνιας Ένωσης Ελευθέρου Θεάτρου (ΠΕΕΘ). 

(Π.Κ.Υ.Ε. 82/24.8.2007)

ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) όλης της χώρας. 

(Διαιτ. Απόφ. 35/2007)

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ - ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ  Σ.Σ.Ε.

Διαιτητική Απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται ως φωτοστοιχειοθέτες - σελιδοποιοί, πληκτρολόγοι - δακτυλογράφοι και σελιδοποιοί γραφιστικής στις επιχειρήσεις μέλη της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης - Επικοινωνίας.

(Διαιτ. Απόφ. 34/2007)

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Σ.Σ.Ε.

Κλαδική ΣΣΕ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 81/13.8.2007)

ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε.για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικών κλπ. πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 80/3.8.2007)

ΞΥΛΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται στην επεξεργασία και κατεργασία ξύλου και ναυπηγοξυλουργών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 79/30.7.2007)

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών κεραμοποιών όλης της χώρας, έτους 2007.

(Π.Κ.Υ.Ε. 78/27.7.2007)

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σ.Σ.Ε.

Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών ε-πιχειρήσεων όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 77/24.7.2007)

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 75/13.7.2007)

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των οικοδόμων μόνιμων συνεργείων συντήρησης βιομηχανιών, οργανισμών, ιδρυμάτων κ.λπ., όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 74/13.7.2007)

ΠΛΑΚΟΠΟΙΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργατοτεχνιτών μωσαϊκών πλακών, τσιμεντοπλακών, πλακών Μάλτας και πλακοποιών γενικά όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 73/13.7.2007)

ΜΑΡΜΑΡΟΨΗΦΙΔΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στα εργοστάσια μαρμαροψηφίδων, μαρμαρόσκονης, γύψου, στόκου, καολίνης κ.λπ., όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 72/13.7.2007)

ΜΑΡΜΑΡΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στα εργοστάσια και εργαστήρια κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 71/13.7.2007)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Πολεμικό Ναυτικό. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 70/13.7.2007)

ΟΔΗΓΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων στα ΓΕΝ, ΓΕΣ, ΓΕΑ οδηγών αυτοκινήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μελών του Πανελλήνιου Συλλόγου Οδηγών Αυτοκινήτων Γενικών Επιτελείων Ναυτικού - Στρατού - Αεροπορίας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 69/12.7.2007)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεμικού Ναυτικού. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 67/11.7.2007)

ΠΕΤΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργατοτεχνιτών λατομείων πέτρας, μαρμάρου και ασβεστοποιών όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 66/11.7.2007)

ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών στα εργοστάσια - εργοτάξια τσιμεντόλιθων, τσιμεντοκολόνων, γύψινων και μετοπών όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 65/11.7.2007)

ΓΕΩΛΟΓΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γεωλόγων ανώτατων σχολών, απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 64/11.7.2007)

ΓΟΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γουνεργατών-τριών όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 61/10.7.2007)

ΤΕΝΤΟΠΟΙΪΑΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους εργατοτεχνίτες-τριες τεντοποιΐας κ.λπ. όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 59/4.7.2007)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Σ.Σ.Ε.

Ορθή Επανάληψη της ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, που ανήκει στην Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

(Π.Κ.Υ.Ε. 58/3.7.2007)

ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

Διαιτητική Απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών, ραδιοτεχνιτών και ραδιοηλεκτρολόγων, που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρε-σίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ όλης της χώρας - Δ.Α.: 30/20071. Η Ομοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας ζήτησε την 13.3.2007 με την υπ’ αριθ. 50 αίτησή της, την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης. 

(Διαιτ. Απόφ. 30/2007) 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών που απασχολούνται στα ηλεκτρολογικά καταστήματα κ.λπ., καθώς και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

(Διαιτ. Απόφ. 26/2007)

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ιατρικών εργαστηρίων, ιατρικών διαγνωστικών κέντρων κ.λπ. όλης της χώρας, για το έτος 2007.

(Π.Κ.Υ.Ε. 56/26.6.2007)

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργατοτεχνιτών οικοδόμων και των συναφών κλάδων όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 54/25.6.2007)

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ Σ.Σ.Ε.

Κλαδική ΣΣΕ 2007 των εργαζομένων στα βιβλιοδετεία όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 53/25.6.2007)

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εν γένει προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

(Π.Κ.Υ.Ε. 52/21.6.2007)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ υπαλλήλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2007-2008.

(Π.Κ.: 50/8.6.2007)

ΒΑΦΕΙΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών στις επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας, εριοβιομηχανίας και εριοϋφαντουργίας και των απασχολούμενων στα βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και των εργαζομένων στα εκκοκκιστήρια βάμβακος όλης της χώρας, για το έτος 2007.

(Π.Κ.Υ.Ε. 48/6.6.2007)

ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

Εθνική Κλαδική ΣΣΕ 2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών γαντοποιΐας, κιβωτοποιΐας, δερμάτινων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδίου όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 45/5.6.2007)

ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΡΓΑΤΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βυρσοδεψεργατών-τριών όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 44/4.6.2007)

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ 2007 των εργαζομένων που απασχολούνται ως πληκτρολόγοι - δακτυλογράφοι - φωτοστοιχειοθέτες, σελιδοποιοί - γραφίστες στις εκδοτικές - βιβλιοχαρτοπωλικές επιχειρήσεις και στις φωτοστοιχειοθετικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 47/6.6.2007)

ΨΥΚΤΙΚΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, αρχιθερμαστών, θερμαστών και ψυκτικών πτυχιούχων τεχνικών σχολών, που εργάζονται στις πάσης φύσεως κλινικές όλης της χώρας.

(Διαιτ. Απόφ. 24/2007)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων του Νομού Ηρακλείου.

(Διαιτ. Απόφ.  22/2007)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ

Διαιτ. Απόφ. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τουριστικών συνοδών που εργάζονται, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε τουρι-στικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

(Διαιτ. Απόφ. 18/2007)

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΔΑ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των τεχνικών τηλεόρασης που είναι μέλη του σωματείου με την επωνυμία “Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος” και απασχολούνται σε εργοδότες οι οποίοι είναι μέλη του σωματείου με την επωνυμία “Σωματείο Ανεξάρτητων Τεχνικών - Ανταποκριτών Τηλεόρασης”

(Διαιτ.Απόφ. 16/2007)

ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών κυτιοποιΐας και χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 46/6.6.2007)

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ Σ.Σ.Ε.

Κλαδική ΣΣΕ 2007 των εργαζομένων στην εκτυπωτική βιομηχανία, στα λιθογραφεία, τα εργοστάσια και επιχειρήσεις γραφικών τεχνών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 40/22.5.2007)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τις ιδιωτικές κλινικές και τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, οίκους ευγηρίας κ.λπ. όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 39/21.5.2007)

ΘΕΑΤΡΟΥ Σ.Σ.Ε.

Κλαδική ΣΣΕ τεχνικού προσωπικού θεάτρου.

(Π.Κ.Υ.Ε. 37/16.5.2007)

ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου ηλεκτρονικών και ηχοληπτών.

(Π.Κ.Υ.Ε. 36/16.5.2007)

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ μεταξύ ΕΙΤΗΣΕΕ και ΕΤΙΤΒΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών τηλεόρασης που εργάζονται στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς με εθνική εμβέλεια.

(Π.Κ.Υ.Ε. 35/14.5.2007)

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 34/11.5.2007)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΠΔΔ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αδειούχων πρακτικών μηχανικών που εργάζονται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

(Π.Κ.Υ.Ε. 32/8.5.2007)

ΘΕΑΤΡΟΥ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ ηθοποιών ΣΕΗ - Εθνικού Θεάτρου.

(Π.Κ.Υ.Ε. 31/7.5.2007)

ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ εργατοτεχνιτών και εργατοτεχνιτριών κονσερβοποιίας και αλίπαστων όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 30/3.5.2007)

ΚΑΠΝΟΥ ΕΡΓΑΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο μεταποίησης (επεξεργασίας) φύλλων καπνού εργατών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 29/30.4.2007)

ΟΔΗΓΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως αυτοκινήτων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ.

(Π.Κ.Υ.Ε. 28/30.4.2007)

ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ 2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών Τύπου (εργατοτεχνιτών τυπογράφων) που απασχολούνται στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες όλης της χώρας, πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

(Π.Κ.Υ.Ε. 27/27.4.2007)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ εργαζόμενων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και συστημάτων ασφαλείας όλης της χώρας, ετών 2007 και 2008 (Τροποποιητική της Π.Κ.Υ.Ε. 16/28.2.2007).

(Π.Κ.Υ.Ε. 26/26.4.2007)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ του πάσης φύσεως προσωπικού επιχειρήσεων πετρελαίου - υγραερίων και σταθμών ανεφοδιασμού αεροσκαφών Περιφέρειας Κέρκυρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 25/25.4.2007)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Σ.Σ.Ε.

Τοπική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου.

(Π.Κ.Υ.Ε. 21/11.4.2007)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΔΑ που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων παιδαγωγών και βοηθών παιδαγωγών στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων.

(Διαιτ. Απόφ. 15/2007)

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΑ που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε τεχνικές, κατασκευαστικές και μελετητικές επιχειρήσεις στην περιοχή Αθηνών, Πειραιώς και Περιφέρειας Αττικής.

(Διατ. Απόφ. 13/2007)

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε χοιροτροφικές επιχειρήσεις.

(Δ.Α. 12/2007)

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας που ανήκει στο Σωματείο Πολιτικού Προσωπικού 359 ΜΑΕΔΥ.

(Π.Κ.Υ.Ε. 23/19.4.2007)

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανιών παραγωγής σκυροδέματος περιοχής Νομού Αττικής.

(Π.Κ.Υ.Ε. 22/16.4.2007)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

(Π.Κ.Υ.Ε. 20/11.4.2007)

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΕ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σ.Σ.Ε.

Τοπική ΣΣΕ 2007 εργατοτεχνιτών και βοηθών που απασχολούνται σε ξυλουργικές μεταλλικές εργασίες στη Ν/Ζώνη. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 19/30.3.2007)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των κινηματογράφων όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 18/22.3.2007)

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. Εθνική κλαδική ΣΣΕ εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και συστημάτων όλης της χώρας ετών 2007 & 2008.

(Π.Κ.Υ.Α. 16/28.2.2007)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Σ.Σ.Ε.

Κωδικοποιημένες διατάξεις ΣΣΕ της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης - Οπτικοακουστικού Τομέα.

(Π.Κ.Υ.Ε. 15/28.2.2007)

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ  Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ μεταξύ “Ένωσης Περιφερειακών Καναλιών Ελλάδος” (ΕΠΕΚ) - “Τηλεόρασης Ελληνικής Περιφέρειας” (ΤΕΠ) και “Συλλόγου Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος” (ΣΤΤΗΛΝΕ), για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών τηλεόρασης που εργάζονται στους τηλεοπτικούς σταθμούς, μέλη των εργοδοτικών σωματείων ΕΠΕΚ και ΤΕΠ.

(Π.Κ.Υ.Ε. 14/23.2.2007)

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ μεταξύ “Ένωσης Περιφερειακών Καναλιών Ελλάδος” (ΕΠΕΚ) - “Τηλεόρασης Ελληνικής Περιφέρειας” (ΤΕΠ) και “Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Κρήτης” (ΕΤΙΚΤ), για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών τηλεόρασης που εργάζονται στους τηλεοπτικούς σταθμούς, μέλη των εργοδοτικών σωματείων ΕΠΕΚ και ΤΕΠ.

(Π.Κ.Υ.Ε. 13/23.2.2007)

ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΒΑΦΕΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ του κλάδου αμμοβολών - χρωματισμών - καθαρισμών και λοιπών συναφών επαγγελμάτων για εργασίες που γίνονται σε πλοία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πλωτά και μη μέσα είτε αυτά βρίσκονται στη θάλασσα είτε στην ξηρά.

(Π.Κ.Υ.Ε. 10/22.2.2007)

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Σ.Σ.Ε.

Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 9/16.2.2007)

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μηχανικών τεχνολογίας ιατρικών οργάνων, που απασχολούνται σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 8/12.2.2007)

ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ.ΣΕ.

Ορθή επανάληψη της ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών αεροεφαρμογών δημόσιων υπηρεσιών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

(Π.Κ.Υ.Ε. 7/6.2.2007)

ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους της αμοιβής και της εργασίας των ιχθυολόγων (απόφοιτων των σχολών ανώτατης εκπαίδευσης) που ασχολούνται σε επιχειρήσεις όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 6/5.2.2007)

ΟΔΗΓΟΙ ΤΑΧΙ Σ.Σ.Ε.

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών επιβατικών και αγοραίων αυτοκινήτων Δ.Χ. (ΤΑΞΙ και ΑΓΟΡΑΙΑ).

(Π.Κ.Υ.Ε. 5/30.1.2007)

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ, ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

Εθνική Ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ εργατοτεχνιτών μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων και ορυχείων, 2007-2008.

(Π.Κ.Υ.Ε. 4/30.1.2007)

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που απασχολείται στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ.

(Π.Κ.Υ.Ε. 2/25.1.2007)

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Σ.Σ.Ε.

(Π.Κ.Υ.Ε. 1/18.1.2007)

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Σ.Σ.Ε.

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία όλης της χώρας. 

(Διαιτ. Απόφ. 3/2007)

ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Διαιτική Απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών όλης της χώρας.

(Διαιτ. Απόφ. 1/2007)

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο Ναύσταθμο Κρήτης ηλεκτροτεχνιτών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-καίου, μελών του Σωματείου Ηλεκτροτεχνιτών Ν. Χανίων “ΤΟ ΒΕΛΟΣ”

(Διαιτ. Απόφ. 58/2006)

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαιτητική Απόφαση  για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που υπηρετούν στις εγκαταστάσεις γραφεία κ.λπ. χώρους του Ναυστάθμου Σαλαμίνας και είναι μέλη του Συνδέσμου Ιδιωτικού Προσωπικού Ναυστάθμου Σαλαμίνας. 

(Διαιτ. Απόφ. 56/2006)

ΣΔΑΜ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, του Σωματείου Πολιτικού Προσωπικού Στρατηγείου Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ). 

(Π.Κ.Υ.Ε. 142/21.12.2006)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεμικού Ναυτικού.

(Π.Κ.Υ.Ε. 141/21.12.2006)

ΟΔΗΓΟΙ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων στο ΓΕΝ οδηγών αυτοκινήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μελών του Πανελλήνιου Συλλόγου Οδηγών Αυτοκινήτων Γενικών Επιτελείων Ναυτικού - Στρατού - Αεροπορίας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 140/20.12.2006)

ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών Αεροεφαρμογών Δημόσιων Υπηρεσιών που υπηρετούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου.
 

(Π.Κ.Υ.Ε. 138/18.12.2006)

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του απασχολούμενου στο Υπουργείο Πολιτισμού εργατοτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

(Π.Κ.Y.E. 137/15.12.2006)

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ των επιστημόνων φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα, για τα έτη 2006-2007.
 

(Π.Κ.Υ.Ε. 136/8.12.2006)

ΤΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών τεντοποιΐας κ.λπ. όλης της χώρας

(Δ.Α. 55/14.11.2006)

ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της χώρας

(Δ.Α.: 46/2006)

ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΔΑ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεμαχιστών κ.λπ., που απασχολούνται σε επιχειρήσεις - μέλη των Ενώσεων Εμπόρων Κρέατος Αθηνών και Πειραιώς.

(Διαιτ. Απόφ. 45/2006)

ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΔΑ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης κρέατος κάθε είδους, καθώς και σφαγμένων πουλερικών και κουνελιών, επιχειρήσεων - μελών των Ενώσεων Εμπόρων Κρέατος Αθηνών και Πειραιώς.

(Διατ. Απόφ. 44/2006)

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ι. Σ.Σ.Ε.
ΣΣΕ με την οποία καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των γεωτεχνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) (πανεπιστημιακής εκπαίδευσης), απασχολούμενων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) κάθε βαθμού.

(Π.Κ.Υ.Ε. 135/13.11.2006)

ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος - των χειριστών και βοηθών αντλιών σκυροδέματος και εργατών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας σκυροδέματος όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 109/8.11.2006)

ΞΕΝΑΓΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξεναγών όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 134/7.11.2006)

ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ οινολόγων, όπως αυτοί ορίζονται από τον Ν.1697/1987, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 133/27.10.2006) 

ΘΥΡΩΡΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρχιφυλάκων, φυλάκων, νυχτοφυλάκων και θυρωρών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες και ΝΠΔΔ όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 132/24.10.2006)

ΞΕΝΟΔΟΧΟYΠΑΛΛΗΛΟΙ Σ.Σ.Ε.

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νομού Λασιθίου.

(Π.Κ.Υ.Ε. 131/20.10.2006)

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής εργασίας των φορτοεκφορτωτών πρακτορείων μεταφορών όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 130/18.10.2006)

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΣΣΕ έτους 2006 της ΠΕΜ-ΟΤΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μουσικών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

(Π.Κ. 129/9.10.2006)

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΣΣΕ έτους 2006 της ΠΟΠ-ΟΤΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας τού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(Π.Κ. 128/6.10.2006)

ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ Σ.Σ.Ε.

Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτικών πρακτορείων και γραφείων ταξιδίων όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 125/5.10.2006)

ΚΑΠΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ των βασικών μισθών των τεχνικών υπαλλήλων καπνού Ελλάδας (πραγματογνωμόνων - εξπέρ) και των βοηθών αυτών. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 124/5.10.2006)

ΓΕΩΠΟΝΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γεωπόνων πτυχιούχων ανωτάτων σχολών στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 123/5.10.2006)

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Σ.Σ.Ε.

Ενιαία ΣΣΕ ιατρικών επισκεπτών, ετών 2006-2007. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 122/4.10.2006)

ΓΟΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γουνεργατών-τριών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 121/28.9.2006)

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 120/27.9.2006)

ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών όλης της χώρας.

(Διαιτ. Απόφ. 50/27.9.2006)

ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδίων και τουρισμού όλης της χώρας.
 

(Π.Κ.Υ.Ε. 119/26.9.2006)

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Eθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, ετών 20062007.

(Π.Κ.Υ.Ε. 117/25.9.2006)

ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργοδηγών  σχεδιαστών βιομηχανίας, βιοτεχνίας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 116/19.9.2006)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των κοινωνικών λειτουργών ιδιωτικών παιδικών σταθμών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 115/8.9.2006)

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα γραφεία των δικηγόρων μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

(Διαιτ. Απόφ. 43/7.9.2006)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μηχανικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εργάζονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

(Δ.Α.: 31/31.8.2006)

ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 114/30.8.2006)

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αισθητικών συμβούλων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις καλλυντικών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 111/17.8.2006)

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών που απασχολούνται σε πτηνοτροφικές και εκκολαπτικές επιχειρήσεις εμπορίας πουλερικών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 110/7.8.2006)

ΚΟΠΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις σφαγής ζώων, επεξεργασίας εντέρων, κονσερβοποιίας και συσκευασίας τυποποιημένου κρέατος, σε εργαστήρια κοπής, τεμαχισμού και αποστέωσης κρέατος και σε επιχειρήσεις επεξεργασίας κρεατοσκευμάτων όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 109/7.8.2006)

ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτώντριών αλλαντοβιομηχανίας όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 108/7.8.2006)

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ (3.8.2006) εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής.

(Π.Κ.Υ.Ε. 106/4.8.2006)

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών αγγειοπλαστών τροχού και φόρμας, σωληνοποιΐας και εργοστασίων καλλιτεχνικής και βιοτεχνικής κεραμικής όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 105/4.8.2006)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνολόγων τροφίμων  τεχνολόγων διατροφής  απόφοιτων σχολών τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης που απασχολούνται σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 103/3.8.2006)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ πτυχιούχων μηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ.

(Π.Κ.Υ.Ε. 102/3.8.2006)

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, εκδοτικούς οίκους και αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίου όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 101/2.8.2006)

ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Σ.Σ.Ε.

Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδίων και τουρισμού όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 99/1.8.2006)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιημένων πρόχειρων  στιγμιαίας παρασκευής τροφίμων.

(Π.Κ.Υ.Ε. 98/31.7.2006)

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ παστερίωσης γάλακτος όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 97/31.7.2006)

ΟΙΝΟΠΟΙΪΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ περί των όρων αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτώντριών επιχειρήσεων αναψυκτικών, οινοποιΐας, ποτοποιΐας, οξοποιΐας, ζυθοποιΐας όλης της χώρας.

(Π.Κ. 96/31.7.2006)

ΧΗΜΙΚΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ των επιστημόνων χημικών βιομηχανίας ολόκληρης της χώρας 20062007.

(Π.Κ.Υ.Ε. 94/28.7.2006)

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χημικών μηχανικών επιστημόνων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, οποιουδήποτε είδους, όλης της χώρας.

(Δ.Α.: 36/28.7.2006)

ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών τυπογράφων που εργάζονται, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στα τυπογραφεία όλης της χώρας.

(Διαιτ. Απόφ. 34/27.7.2006)

ΥΠΟΔΗΜΑΤΕΡΓΑΤΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υποδηματεργατώντριών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 90/24.7.2006)

ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιΐας, στρωματοποιΐας και εφαπλωματοποιΐας όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 89/20.7.2006)

ΛΟΓΙΣΤΑΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικών κλπ πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας»

(Π.Κ.Υ.Ε.107/18.7.2006)

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου.

(Π.Κ.Υ.Ε. 88/18.7.2006)

KΑΠΝΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο επεξεργασίας φύλλων καπνού εργατών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 87/14.7.2006)

ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ βοηθών τεχνιτών και τεχνιτών επιχειρήσεων αργυροχρυσοχοΐας  πολύτιμων μετάλλων και ωρολογοποιΐας, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων άμεσα στη διαδικασία παραγωγής, επεξεργασίας και επισκευής προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας και λοιπών πολύτιμων μετάλλων, καθώς και στη διαδικασία κατασκευής και επισκευής ωρολογίων ή τμήματα άλλων επιχειρήσεων, όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 86/14.7.2006)

ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ Σ.Σ.Ε.

Κλαδική ΣΣΕ αρτοποιών  αρτεργατών ετών 2006 και 2007.

(Π.Κ.Υ.Ε 85/13.7.2006)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΡΟΥΡΓΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των κοινωνικών λειτουργών βιομηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 84/13.7.2006)

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ  ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

Πρακτικό  Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και Ομοσπονδίας Εργαζομένων Μεταλλείων, Λιγνιτωρυχείων, Λατομείων Ελλάδος.

(Π.Κ.Υ.Ε. 83/12.7.2006)

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργατοτεχνιτών μωσαϊκών πλακών, τσιμεντοπλακών, πλακών Μάλτας και πλακοποιών γενικά όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 82/11.7.2006)

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΛΟΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργατοτεχνιτώντριών στα εργοστάσια - εργοτάξια τσιμεντόλιθων, τσιμεντοκολόνων, γύψινων και μετοπών όλης της χώρας

(Π.Κ.Υ.Ε. 81/11.7.2006)

ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στα εργοστάσια και εργαστήρια κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 80/11.7.2006)

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των οικοδόμων μόνιμων συνεργείων συντήρησης βιομηχανιών, οργανισμών, ιδρυμάτων κ.λπ. όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 79/11.7.2006)

ΜΑΡΜΑΡΟΨΗΦΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στα εργοστάσια μαρμαροψηφίδων, μαρμαρόσκονης, γύψου, στόκου, καολίνης κ.λπ. όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 78/11.7.2006)

ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργατοτεχνιτών λατομείων πέτρας, μαρμάρου και ασβεστοποιών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 77/11.7.2006)

ΞΥΛΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται στην επεξεργασία και κατεργασία ξύλου και ναυπηγοξυλουργών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 76/11.7.2006)

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

Εθνική Κλαδική ΣΣΕ των εργαζομένων στις μελετητικές  εργοληπτικές και κατασκευαστικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 75/11.7.2006)

ΠΟΝΤΟΠΟΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε διαχειρίστριες εταιρείες ποντοπόρων φορτηγών πλοίων του Α.Ν. 89/1967. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 72/10.7.2006)

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας πλαστικών και συναφών ειδών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 71/6.7.2006)

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΪΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών οινοπνευματοποιΐας όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 66/6.7.2006)

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται ως φωτοστοιχειοθέτες  σελιδοποιοί, πληκτρολόγοι  δακτυλογράφοι και σελιδοποιοί γραφιστικής στις επιχειρήσεις μέλη της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης  Επικοινωνίας.

(Δ.Α.: 41/2006)

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΔΑ για τους όρους αμοιβής εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας.

(Δ.Α. 39/2006)

ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών σπορελαιουργίας, πυρηνελαιουργίας, σαπωνοποιίας όλης της χώρας .

(Π.Κ.: 70/6.7.2006)

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιομηχανιών και βιοτεχνιών παραγωγής ζωοτροφών και πτηνοτροφών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 69/6.7.2006)

ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών χημικής βιομηχανίας όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 68/6.7.2006)

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού γραφείων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ετών 20062007.

(Π.Κ.Υ.Ε. 62/4.7.2006)

ΘΥΡΩΡΟΙ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των φυλάκων  νυχτοφυλάκων και θυρωρών βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας ετών 20062007.

(Π.Κ.Υ.Ε. 61/4.7.2006)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ηλεκτρονικών υπολογιστών όλης της χώρας, ετών 20042005.

(Π.Κ.Υ.Ε. 60/4.7.2006)

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ  ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ 2006 των εργαζομένων που απασχολούνται ως πληκτρολόγοι  δακτυλογράφοι  φωτοστοιχειοθέτες, σελιδοποιοί  γραφίστες στις εκδοτικές  βιβλιοχαρτοπωλικές επιχειρήσεις και στις φωτοστοιχειοθετικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 58/30.6.2006)

ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΟΙΚΩΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ

ΔΑ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των ιδιωτικών κλινικών, οίκων ευγηρίας, ιατρικών εργαστηρίων, ιατρικών διαγνωστικών κέντρων κ.λπ. όλης της χώρας, για το έτος 2006.

(Δ.Α. 20/30.6.2006)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ 20062007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρονικών, πτυχιούχων ανωτέρων σχολών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 57/29.6.2006)

ΘΥΡΩΡΟΙ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ (20062007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των θυρωρών στις πολυκατοικίες και τα μέγαρα όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 55/28.6.2006)

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ  ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών  περιελιγκτών που απασχολούνται σε τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 54/26.6.2006)

ΞΕΝΑΓΟΙ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξεναγών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 53/23.6.2006)

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Σ.Σ.Ε.

Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις πρακτορειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας, που είναι μέλη της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (ΔΝΕ).

(Π.Κ.Υ.Ε. 52/23.6.2006)

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών αγγειοπλαστών, φαγεντιανών ειδών, ειδών υγιεινής, πλακιδίων και ηλεκτρικών εξαρτημάτων όλης της χώρας, ετών 2006 2007.

(Π.Κ.Υ.Ε. 51/22.6.2006)

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΟΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών κεραμοποιών όλης της χώρας, ετών 2006.

(Π.Κ.Υ.Ε. 50/22.6.2006)

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ  ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣ

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών  περιελιγκτών που απασχολούνται στα ηλεκτρολογικά καταστήματα κ.λπ. καθώς και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

(Δ.Α. 21/22.6.2006)

ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας προσωπικού βιομηχανικών  βιοτεχνικών επιχειρήσεων, καθώς και λοιπών εργαστηρίων ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 49/21.6.2006)

ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ ετών 20062007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των βιομηχανιών κατασκευής πλαισίων και αμαξωμάτων και συνεργείων αυτών, καθώς και των συνεργείων επισκευής γεωργικών μηχανημάτων όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 48/16.6.2006)

ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας μετάλλων όλης της χώρας, ετών 20062007.

(Π.Κ.Υ.Ε. 46/14.6.2006)

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών  περιελιγκτών, ραδιοηλεκτρολόγων, ραδιοτεχνιτών κ.λπ. που απασχολούνται στις βιομηχανίες όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 45/14.6.2006)

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών οικοδόμων και των συναφών κλάδων όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 44/13.6.2006)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Σ.Σ.Ε.

Τοπική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου.

(Π.Κ.Υ.Ε. 42/9.6.2006)

ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων μετάλλου όλων των μεταλλουργικών επιχειρήσεων, καθώς και τμημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κ.λπ. μετάλλου άλλων επιχειρήσεων όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 41/9.6.2006)

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ καπνοβιομηχανίας όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 40/7.6.2006)

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Εθνική Ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ χειριστών γεωτρυπανιστών βοηθών εκσκαπτικών και ανυψωτικών μηχανημάτων μεταλλείων και λιγνιτωρυχείων όλης της χώρας.

(Π.Κ.: 38/6.6.2006)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Σ.Σ.Ε.

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

(Π.Κ.Υ.Ε. 37/2.6.2006)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, θερμαστών κ.λπ., καθώς και των ψυκτικών μέσων σχολών που απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 36/2.6.2006)

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Κλαδική ΣΣΕ 2006 των εργαζομένων στα βιβλιοδετεία όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 35/1.6.2006)

ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ  Σ.Σ.Ε.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΣΕ 2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών τυπογράφων που απασχολούνται στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες όλης της χώρας, πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 

(Π.Κ.Υ.Α. 34/1.6.2006)

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

(Π.Κ.Υ.Ε. 32/1.6.2006)

ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτώντριών κυτιοποιΐας και χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 30/31.5.2006)

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ του προσωπικού των άμισθων υποθηκοφυλακείων της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 29/31.5.2006)

ΟΔΗΓΩΝ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως αυτοκινήτων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ.

(Π.Κ.Υ.Ε. 28/25.5.2006)

ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

Εθνική Κλαδική ΣΣΕ 2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτώντριών γαντοποιΐας, κιβωτοποιΐας, δερμάτινων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδίου όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 27/24.5.2006)

ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΡΓΑΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βυρσοδεψεργατώντριών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 26/23.5.2006)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 25/23.5.2006)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΣΣΕ έτους 2006 των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 24/19.5.2006)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Σ.Σ.Ε.

Κωδικοποιημένες διατάξεις Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Ένωσης Tεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης  Οπτικοακουστικού Τομέα.

(Π.Κ.Y.E. 22/16.5.2006)

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών εκσκαπτικών, ανυψωτικών κ.λπ. μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων.

(Π.Κ.Υ.Ε. 21/4.5.2006)

ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις ιδιωτικές κλινικές και στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων περιοχής Αθηνών  Πειραιώς  Περιχώρων Αττικής και Νήσων.

(Π.Κ.Υ.Ε. 20/4.5.2006)

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, που ανήκει στην Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

(Π.Κ.Υ.Ε. 19/3.5.2006)

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Κλαδική ΣΣΕ 2006 των εργαζομένων στην εκτυπωτική βιομηχανία, στα λιθογραφεία, τα εργοστάσια και εργαστήρια γραφικών τεχνών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 18/2.5.2006)

ΞΥΛΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Διαιτητική Απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου όλης της χώρας.

(Διαιτ. Απόφ. 6/28.4.2006)

ΜΑΚΑΡΟΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 17/28.4.2006)

ΜΑΓΕΙΡΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Σ.Σ.Ε. 

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μαγείρων και του λοιπού τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού κουζίνας, που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος (Μακεδονία και Θράκη) στα πάσης φύσεως νοσηλευτικά και ευαγή ιδρύματα του Δημοσίου και ΝΠΔΔ .

(Π.Κ.Υ.Ε. 15/17.4.2006)

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007

(Π.Κ.Υ.Ε. 14/13.4.2006)

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανιών παραγωγής σκυροδέματος περιοχής Νομού Αττικής.

(Π.Κ.Υ.Ε. 13/24.3.2006)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των κινηματογράφων όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 12/20.3.2006)

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΣΣΕ

Σ.Σ.Ε. έτους 2006 του Συλλόγου Έκτακτων Αρχαιολόγων (ΣΕΚΑ).

(Π.Κ.Υ.Ε. 11/3.3.2006)

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ  ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων που απασχολούνται σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες Νομών Πειραιά  Αττικής και Νήσων, καθώς και των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν υπεργολαβίες στα Ναυπηγεία Ελευσίνας  Σκαραμαγκά, ανεξάρτητα εάν η έδρα τους είναι εντός ή εκτός της περιφέρειας Πειραιά.

(Π.Κ.Υ.Ε. 10/2.3.2006)

ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (359 Μ.Α.Ε.Δ.Υ.)

Συμπληρωματική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Πολιτικού Προσωπικού 359 Μ.Α.Ε.Δ.Υ. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 9/1.3.2006)

ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΥΕΘΑ)

Συμπληρωματική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Εργαζομένων Υ.ΕΘ.Α. Εργοστασίου Αράξου. 

(Π.Κ.Υ.Ε.  8/1.3.2006)

ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΙΚΑΡΟΣ)

Συμπληρωματική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Πολιτικού Προσωπικού Πολεμικής Αεροπορίας Ο ΙΚΑΡΟΣ.

(Π.Κ.Υ.Ε. 7/1.3.2006)

ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Συμπληρωματική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας Νομού Αττικής Σ.Ε.Π.Α.Α.

(Π.Κ.Υ.Ε. 6/1.3.2006)

ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΙΑ

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών επιβατικών και αγοραίων αυτοκινήτων Δ.Χ. (ΤΑΞΙ και ΑΓΟΡΑΙΑ)

(Π.Κ.Υ.Ε. 5/15.2.2006)

ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας που ανήκει στο Σωματείο Πολιτικού Προσωπικού 359 ΜΑΕΔΥ.

(Π.Κ.Υ.Ε. 4/14.2.2006)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΕΕ Σ.Σ.Ε. 

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ). 

(Π.Κ.Υ.Ε. 3/3.2.2006)

ΑΜΜΟΒΟΛΩΝ  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Σ.Σ.Ε. 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του κλάδου αμμοβολών  χρωματισμών  καθαρισμών και λοιπών συναφών επαγγελμάτων για εργασίες που γίνονται σε πλοία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πλωτά και μη μέσα είτε αυτά βρίσκονται στη θάλασσα είτε στην ξηρά.  

(Π.Κ.Υ.Ε. 2/25.1.2006)

ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Πολιτικού Προσωπικού 359 ΜΑΕΔΥ.

(Π.Κ.Υ.Ε. 1/16.1.2006)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεμικού Ναυτικού.

(Π.Κ.Υ.Ε. 115/22.12.2005)

ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 114/8.12.2005)

ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.Ν.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων στο ΓΕΝ οδηγών αυτοκινήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μελών του Πανελλήνιου Συλλόγου Οδηγών Αυτοκινήτων Γενικών Επιτελείων Ναυτικού  Στρατού  Αεροπορίας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 112/29.11.2005)

ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών  μαρμαροτεχνιτών που απασχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού στην Κρήτη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

(Π.Κ.Υ.Ε. 106/4.11.2005)

ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαιτητική Απόφαση για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που απασχολούνται στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Νομού Αττικής.

(Δ.Α.: 50/2005)

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας τού πάσης φύσεως προσωπικού των εργαζομένων στα ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά γραφεία όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 99/20.9.2005)

ΚΑΠΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Σ.Σ.Ε.

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των βασικών μισθών των τεχνικών υπαλλήλων καπνού Ελλάδας (πραγματογνωμόνων  εξπέρ) και των βοηθών αυτών. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 98/8.9.2005)

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  ΠΑΣΧΑ

Κατωτέρω παραθέτουμε την 19040/1981 απόφαση Υπουργού Οικονομικών η οποία ισχύει για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων  2005.

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ 1.1.2005  2,2%

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2005

ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Διαιτητική Απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τουριστικών συνοδών που εργάζονται, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Δ.Α.: 56/2005

ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 2005

Διαιτητική Απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

Δ.Α.: 44/2005

ΟΔΗΓΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών επιβατικών και αγοραίων αυτοκινήτων Δ.Χ. (ΤΑΞΙ και ΑΓΟΡΑΙΑ)

Π.Κ.Υ.Ε. 110/14.11.2005

ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος  των χειριστών και βοηθών αντλιών σκυροδέματος και εργατών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας σκυροδέματος όλης της χώρας. 

Π.Κ.Y.E. 109/8.11.2005

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΤΑ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μουσικών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 

Π.Κ.Υ.Ε. 104/4.11.2005

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των κοινωνικών λειτουργών ιδιωτικών παιδικών σταθμών όλης της χώρας. 

Π.Κ.Υ.Ε. 103/21.10.2005

ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ  ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργοδηγών  Σχεδιαστών απασχολουμένων στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 

Π.Κ.Υ.Ε. 101/21.9.2005

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

ΣΣΕ των επιστημόνων φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα, για το έτος 2005. 

Π.Κ.Υ.Ε. 100/20.9.2005

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας τού πάσης φύσεως προσωπικού των εργαζομένων στα ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά γραφεία όλης της χώρας .

Π.Κ.: 99/20.9.2005

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

Ενιαία ΣΣΕ ιατρικών επισκεπτών έτους 2005.

Π.Κ.Υ.Ε.  97/7.9.2005 

ΓΟΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γουνεργατώντριών όλης της χώρας

Π.Κ.: 96/7.9.2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας έτους 2005 της Π.Ο.Π.  Ο.Τ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Π.Κ.Υ.Ε.  95/1.9.2005 

ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Διαιτητική Απόφαση για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της χώρας

Δ.Α.: 9/2005

ΠΟΕΟΤΑ

ΣΣΕ έτους 2005 της Π.Ο.Ε.  Ο.Τ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Π.Κ.: 94/1.9.2005

ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε. 

Π.Κ.Υ.Ε. 93/31.8.2005

ΟΔΗΓΟΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Χ. Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. Για τους όρους αμοιβής και Εργασίας των Οδηγών Βυτιοφόρων και Φορτηγών αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων και Υγραερίων όλης της Χώρας. 

Π.Κ.Υ.Ε. 92/26.8.2005

ΞΕΝΑΓΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Π.Κ.Υ.Ε. 87/1.8.2005

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων μελών της Ένωσης Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης που απασχολούνται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Ραδιοφωνικών Σταθμών Θεσσαλονίκης

Δ.Α.: 43/2005

ΠΛΕΚΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαιτητική Απόφαση που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις πλεκτού ενδύματος όλης της χώρας. 

Δ.Α. 41/2005

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιομηχανιών τυροκομίας και τυροκομικών επιχειρήσεων όλης της χώρας. 

Π.Κ.Υ.Ε. 86/29.7.2005

ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2005

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας

Π.Κ.: 85/29.7.2005

ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 

Π.Κ.Υ.Ε. 84/28.7.2005

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Σ.Σ.Ε. 

Π.Κ.Υ.Ε. 83/27.7.2005

ΧΑΡΤΟΝΟΠΟΙΙΑΣ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτώντριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, πολτού, βιοτεχνικών επιχειρήσεων επεξεργασίας και διαμόρφωσης χάρτου όλης της χώρας

Π.Κ.: 81/22.7.2005

ΥΠΟΔΗΜΑΤΕΡΓΑΤΕΣ  ΤΡΙΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε. 

Π.Κ.Υ.Ε. 80/21.7.2005

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται ως φωτοστοιχειοθέτες σελιδοποιοί, πληκτρολόγοι δακτυλογράφοι και σελιδοποιοί γραφιστικής στις εκδοτικές βιβλιοχαρτοπωλικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Π.Κ.Υ.Ε. 78/19.7.2005

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας παστερίωσης γάλακτος όλης της χώρας 

Π.Κ.Υ.Α. 76/15.7.2005

ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΠΟΥΛΜΑΝ) ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε. 

Π.Κ.Υ.Ε. 74/13.7.2005

ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτώντριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιομηχανίας και πολτού χάρτου όλης της χώρας

Π.Κ.: 71/7.7.2005

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ  ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

Εθνική Ομοιεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Μεταλλείων Λιγνιτωρυχείων και Ορυχείων 2005  2006. 

Π.Κ.Υ.Ε. 69/1.7.2005

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2005 των εργαζομένων στην εκτυπωτική βιομηχανία στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας.

Π.Κ.Υ.Ε. 68/30.6.2005

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, που ανήκει στην Πανελλήνια ενωση Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

Π.Κ.Υ.Α. 65/14.6.2005

ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις αποθήκες ακατεργάστων δερμάτων όλης της χώρας

Π.Κ.Υ.Α. 63/9.6.2005

ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών, ραδιοτεχνιτών και ραδιοηλεκτρολόγων, που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ όλης της χώρας

ΔΑ 26 14/6/2005 / Αρ.Πρωτ. 1518/14.6.2005

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαιτητική Απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χημικών μηχανικών επιστημόνων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, οποιουδήποτε είδους, όλης της χώρας

Δ.Α.: 29/2005

ΟΙΚΩΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στους οίκους ευγηρίας Α.Π.Π.  Αττικής και Νήσων. 

Π.Κ.Υ.Ε. 57/27.5.2005

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε. 

Π.Κ.Υ.Ε. 56/27.5.2005

ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΑΙ

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών αεροεφαρμογών δημόσιων υπηρεσιών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Π.Κ.: 55/26.5.2005

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ  ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών  περιελιγκτών που απασχολούνται στα ηλεκτρολογικά καταστήματα κ.λ.π. καθώς και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας. 

Π.Κ.Υ.Ε. 54/25.5.2005

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, αρχιθερμαστών, θερμαστών και ψυκτικών πτυχιούχων τεχνικών σχολών που εργάζονται στις πάσης φύσεως κλινικές όλης της χώρας

Π.Κ.: 29/6.4.2005

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, εκδοτικούς οίκους και αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίου όλης της χώρας.

Δ.Α.: 49/2005

ΒΑΦΕΙΑ

Διαιτητική Απόφαση που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας, εριοβιομηχανίας και εριοϋφαντουργίας, των απασχολουμένων στα βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και των εργαζομένων σε εκκοκιστήρια βάμβακος όλης της χώρας

Δ.Α.: 38/2005

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαιτητική Απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα γραφεία των Δικηγόρων μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά

Δ.Α.: 34/2005

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ

Διαιτητική Απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται ως φωτοστοιχειοθέτες  σελιδοποιοί, πληκτρολόγοι  δακτυλογράφοι και σελιδοποιοί  γραφιστικής στις επιχειρήσεις μέλη της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης  Επικοινωνίας

Διατ. Απόφ. 33/2005

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαιτητική Απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας, πλην του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου

Δ.Α.: 22/2005

ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών Βορείου Ελλάδος

Π.Κ. 2/8.4.2005

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2005
Αναλυτικοί Πίνακες

ΗΘΟΠΟΙΟΙ

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ηθοποιών Σ.Ε.Η.  Εθνικού Θεάτρου

Π.Κ.: 16/16.2.2005

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε. 

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίμων  Τεχνολόγων Διατροφής  Αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. 

Π.Κ.Υ.Ε. 15/3.2.2005

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαιτητική Απόφαση για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Λασιθίου (τοπική κλαδική)

Δ.Α.: 15/2005

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης

Π.Κ.: 11/24.1.2005

ΞΕΝΑΓΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξεναγών όλης της χώρας

Π.Κ.: 9/21.1.2005

ΗΘΟΠΟΙΟΙ Σ.Σ.Ε. ηθοποιών ΣΕΗ  ΠΕΕΘ

Π.Κ.: 7/18.1.2005

ΓΕΩΠΟΝΟΙ

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γεωπόνων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών στις Βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Π.Κ. 1/3.1.2005

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.  

(Π.Κ.Υ.Ε. 125/3.11.2004)

ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Σ.Σ.Ε.  

(Π.Κ.Υ.Ε. 117/11.10.2004)

ΚΑΠΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Σ.Σ.Ε.  

Σ.Σ.Ε. των βασικών μισθών των τεχνικών υπαλλήλων Καπνού Ελλάδος (Πραγματογνωμόνων  Εξπέρ) και των βοηθών αυτών.

(Π.Κ.Υ.Ε. 123/29.10.2004)

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Σ.Σ.Ε.  

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των εργαζομένων στα γραφεία Ταξιδίων και Τουρισμού όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 122/25.10.2004)

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Σ.Σ.Ε.  

Σ.Σ.Ε. με την οποία καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) απασχολούμενων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμού.

(Π.Κ.Υ.Ε. 119/13.10.2004)

ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Σ.Σ.Ε.  

(Π.Κ.Υ.Ε. 117/11.10.2004)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Σ.Σ.Ε.  

Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΄Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος  Ο.Α.Σ.Ε. με θέμα: “Ειδικές ρυθμίσεις άρσης αντικινήτρων στην συνδικαλιστική δράση”.

(Π.Κ.Υ.Ε. 115/28.9.2004)

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.  

Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2004 των εργαζομένων στα Βιβλιοδοτεία όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 114/23.9.2004)

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2004 Σ.Σ.Ε.  

(Π.Κ.Υ.Ε. 112/21.9.2004)

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΥ Σ.Σ.Ε.  

Σχετική με τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τύπουμελών της Ενώσεως Τεχνικών Ημερησιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδεςμέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

(Π.Κ.Υ.Ε. 111/13.9.2004)

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2004 Σ.Σ.Ε.

(Π.Κ.Υ.Ε. 110/7.9.2004)

ΟΙΝΟΠΟΙΪΑΣ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ ΟΞΟΠΟΙΪΑΣ, ΖΥΘΟΠΟΙΪΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

(Π.Κ.Υ.Ε. 109/6.9.2004)

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Σ.Σ.Ε.  

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο επεξεργασίας φύλλων καπνού εργατών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 108/2.9.2004)

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΠΛΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σ.Σ.Ε.  

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης).

(Π.Κ.Υ.Ε. 107/31.8.2004)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.  

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

(Π.Κ.Υ.Ε. 106/18.8.2004)

          ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.  

        Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιομηχανιών τυροκομίας και τυροκομικών
        επιχειρήσεων όλης της  χώρας.

        (Π.Κ.Υ.Ε. 105/16.8.2004)
 

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΟΛΑΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΟΙ Σ.Σ.Ε.  

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών που απασχολούνται σε Πτηνοτροφικές και Εκκολαπτικές Επιχειρήσεις Εμπορίας Πουλερικών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 102/6.8.2004)

ΛΟΓΙΣΤΑΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.  

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικών κ.λ.π. πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 100/5.8.2004)

ΒΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.  

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βαφεία, καθαριστήρια μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια, στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 99/5.8.2004)

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Σ.Σ.Ε.  

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργοδηγών, σχεδιαστών, βιομηχανίας, βιοτεχνίας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 97/4.8.2004)

ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΙΣ, ΕΚΔΟΡΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ, ΑΚΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.  

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεμαχιστών, ακροκαθαριστών, εργατοτεχνιτών εντέρων κ.λ.π. όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 96/3.8.2004)

ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.  

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών τριών Αλλαντοβιομηχανίας όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 95/2.8.2004)

ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004 2005 Σ.Σ.Ε.  

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας μετάλλων όλης της χώρας ετών 2004 2005.

(Π.Κ.Υ.Ε. 94/2.8.2004)

ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ, ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ Κ.Λ.Π. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.  

Σ.Σ.Ε. που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, θερμαστών κ.λ.π. καθώς και των ψυκτικών μέσων σχολών στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 93/30.7.2004)

          ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΩΝ 2004 2005 Σ.Σ.Ε.    

        Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού γραφείων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων ετών 2004         2005.

        (Π.Κ.Υ.Ε. 91/30.7.2004)
 

          ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.    

        Σ.Σ.Ε. των εργαζομένων στις Μελετητικές Εργοληπτικές και κατασκευαστικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

        (Π.Κ.Υ.Ε. 77/28.7.2004)
 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.     

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εν γένει Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

        (Π.Κ.Υ.Ε. 65/15.7.2004)
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ, ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ Κ.Λ.Π. ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.     

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, αρχιθερμαστών, θερμαστών και ψυκτικών πτυχιούχων τεχνικών σχολών που εργάζονται στις πάσης φύσεως κλινικές όλης της χώρας"

        (Π.Κ.Υ.Ε. 60/14.7.2004)
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Σ.Σ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Κ.Λ.Π. ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

(Π.Κ.Υ.Ε. 59/14.7.2004)

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

(Π.Κ.Υ.Ε. 55/12.7.2004)

ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. Τραπεζών Ο.Τ.Ο.Ε. για τα έτη 2004 2005.

        (Π.Κ.Υ.Ε. 51/7.7.2004)
 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Σ.Σ.Ε.

(Π.Κ.Υ.Ε. 49/7.7.2004)

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΪΑΣ ΤΕΧΝΙΤΑΙ Σ.Σ.Ε.     

Σ.Σ.Ε. των βοηθών τεχνιτών και τεχνιτών επιχειρήσεων Αργυροχρυσοχοΐας  Πολιτίμων Μετάλλων και Ωρολογοποιΐας.

        (Π.Κ.Υ.Ε. 48/6.7.2004)
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ, ΘΕΡΜΑΣΤΑΙ ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.     

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Θερμαστών κ.λ.π. και των Ψυκτικών Μέσων Σχολών όλης της χώρας.

        (Π.Κ.Υ.Ε. 46/2.7.2004)
 

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Σ.Σ.Ε.     

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών του Δημοσίου, Ν.Π. Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

        (Π.Κ.Υ.Ε. 46/2.7.2004)
 

ΛΙΘΟΓΡΑΦΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.     

Σ.Σ.Ε. των εργαζομένων στην Εκτυπωτική Βιομηχανία στα Λιθογραφεία τα εργοστάσια και εργασία γραφικών τεχνών όλης της χώρας.

        (Π.Κ.Υ.Ε. 41/1.7.2004)
 

ΠΛΕΚΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Σ.Σ.Ε.   

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτώντριών στις επιχειρήσεις πλεκτού ενδύματος

(Π.Κ.Υ.Ε. 40/1.7.2004)

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣ Κ.Λ.Π. ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών περιελιγκτών, ραδιοηλεκτρολόγων, ραδιοτεχνιτών κλπ, που απασχολούνται στις βιομηχανίες όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 39/1.7.2004)

ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΕΤΡΑΣ, ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Σ.Σ.Ε.     

Σ.Σ.Ε. που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργατοτεχνιτών Λατομείων Πέτρας, Μαρμάρου και Ασβεστοποιών όλης της χώρας.

        (Π.Κ.Υ.Ε. 35/29.6.2004)
 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΛΟΝΩΝ, ΓΥΨΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΠΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.     

Σ.Σ.Ε. που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Eργατoτεχvιτώντριών στα Εργοστάσια Εργοτάξια Τσιμεvτoλίθων, Τσιμεντοκολόνων, Γύψινων και Μετοπών όλης της χώρας.

        (Π.Κ.Υ.Ε. 34/29.6.2004)
 

ΝΑΥΠΗΓΟΞΥΛΟΥΡΓΟΙ Σ.Σ.Ε.    

Σ.Σ.Ε. που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών που απασχολούνται στην Επεξεργασία και Κατεργασία Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών όλης της χώρας.

        (Π.Κ.Υ.Ε. 33/29.6.2004)
 

ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΑΜΥΛΟΥ ΑΜΥΛΟΣΑΚΧΑΡΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτώντριών Ζυμών Αρτοποιΐας και ΑμύλουΑμυλοσακχάρου Φρουκτολίνης (όλης της χώρας).

(Π.Κ.Υ.Ε. 31/28.6.2004)

ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

(Π.Κ.Υ.Ε. 29/28.6.2004)

          ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

         
Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Χημικής Βιομηχανίας όλης της χώρας.

        (Π.Κ.Υ.Ε. 24/28.6.2004)
 

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις αποθήκες ακατεργάστων δερμάτων όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 23/24.6.2004)

ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ, ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών και Βοηθών Χειριστών Εκσκαπτκών, Ανυψωτικών κ.λ.π. Μηχανημάτων Εκτελέσεως Τεχνικών ΄Εργων.

(Π.Κ.Υ.Ε. 32/22.6.2004)

ΓΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΚΙΒΩΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.    

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας, των εργατοτεχνιτών/τριών γαντοποιΐας, κιβωτοποιΐας δερματίνων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερματίνων ειδών και ειδών ταξιδίου όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 22/22.6.2004)

ΘΥΡΩΡΟΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Σ.Σ.Ε.

(Π.Κ.Υ.Ε. 18/11.6.2004)

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΩΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.   

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Ιδιωτικές Κλινικές και οίκους ευγηρίας περιοχής Αθηνών Πειραιώς Περιχώρων Αττικής και Νήσων"

(Π.Κ.Υ.Ε. 17/1.6.2004)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005  

(Π.Κ.Υ.Ε. 16/28.5.2004)

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005  

(Π.Κ.Υ.Ε. 16/28.5.2004)

ΘΥΡΩΡΟΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. (2004 2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Θυρωρών στις πολυκατοικίες και τα μέγαρα όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 15/28.5.2004)

ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιχθυολόγων (Αποφοίτων των Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης που ασχολούνται σε επιχειρήσεις όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 12/26.4.2004)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Σ.Σ.Ε.  

(Π.Κ.Υ.Ε. 11/1.4.2004)

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Σ.Ε. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 10/29.3.2004)

ΜΑΚΑΡΟΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 9/29.3.2004)

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  

Συλλογική διαφορά εργασίας σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας.

(Διαιτ. Απόφ. 39/2004)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Σ.Ε.. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 71/28.11.2003)

ΧΕΙΡΙΣΤΑΙ ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. Σ.Σ.Ε. 

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών Αεροεφαρμογών Δημοσίων Υπηρεσιών που υπηρετούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 67/29.10.2003)

ΚΑΠΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ  

Σ.Σ.Ε. των βασικών μισθών των τεχνικών υπαλλήλων καπνού Ελλάδος (πραγματογνωμόνων - εξπέρ) και των βοηθών αυτών.

(Π.Κ.Υ.Ε. 126/24.10.2002)

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ  ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2002 - 2003 Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας μετάλλων όλης της χώρας ετών 2002 - 2003.

(Π.Κ.Υ.Ε. 124/15.10.2002)

ΦΥΛΑΚΕΣ – ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΘΥΡΩΡΟΙ Ι.Δ. ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΠΔΔ 

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Δημόσιες Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ όλης της Χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 66/15.10.2003)

ΘΥΡΩΡΟΙ, ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυ-ρωρών, που υπηρετούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. όλης της Χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 66/15.10.2003)

ΚΑΠΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Σ.Σ.Ε. 

Σ.Σ.Ε. των βασικών μισθών των τεχνικών υπαλλήλων καπνού Ελλάδος (πραγματογνωμόνων - εξπέρ) και των βοηθών αυτών. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 64/14.10.2003)

ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέ-σης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής.

(Π.Κ.Υ.Ε. 65/14.10.2003)

ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Σ.Σ.Ε. που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 121/9.10.2002)

ΞΕΝΑΓΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 63/3.10.2003)

ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωλόγων Ανωτάτων Σχολών απασχολουμένων στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 62/30.9.2003)

ΦΥΛΑΚΕΣ - ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΘΥΡΩΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2002 - 2003

(Π.Κ.Υ.Ε. 116/25.9.2002)

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Υπαλληλικού Προσωπικού των Ναυτιλιακών Πρακτορείων όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 114/25.9.2002)

ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 109/10.9.22002)

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. των Επιστημόνων Φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα για το έτος 2003.

(Π.Κ.Υ.Ε. 61/27.8.2003)

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Βιολόγων που εργάζονται σε ιδιωτικές κλινικές και επιχειρήσεις με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

(Π.Κ.Υ.Ε. 59/29.7.2003)

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ Σ.Σ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2003

(Π.Κ.Υ.Ε. 58/25.7.2003)

ΛΟΓΙΣΤΑΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ.Λ.Π. Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικές κ.λ.π. πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 57/24.7.2003)

ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Καθηγητών Ξένων Γλωσσών που εργάζονται στα Κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 53/15.7.2003)

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ιδιωτικές Κλινικές, Οίκους Ευγηρίας, Ιατρικά Διαγνωστικά Κέντρα, Ιατρικά Εργαστήρια κ.λ.π. όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 51/11.7.2003)

ΒΑΦΕΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βαφεία καθαριστήρια-μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης της χώρας

(Π.Κ.Υ.Ε. 50/11.7.2003)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

(Π.Κ.Υ.Ε. 49/10.7.2003)

ΝΑΥΠΗΓΟΞΥΛΟΥΡΓΟΙ Σ.Σ.Ε. 2003 - 2004

(Π.Κ.Υ.Ε. 45/1.7.2003)

ΠΛΕΚΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών στις επιχειρήσεις πλεκτού ενδύματος όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 28/29.5.2003)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, μπαρ κ.λ.π.)

(Π.Κ.Υ.Ε. 30/29.5.2003)

ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βυρσοδεψεργατών - τριών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 27/27.5.2003)

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΑΙ - ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών που απασχολούνται στην εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων καθώς και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 26/26.5.2003)

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σ.Σ.Ε.

(Π.Κ.Υ.Ε. 25/21.5.2003)

ΓΟΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γουνεργατών - τριών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 24/15.5.2003)

ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ - ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών Κυτιοποιΐας και Χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 23/13.5.2003)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ  ΑΡΙΘ. 3144/2003

Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ 111 τ. Α΄/8.5.2003)

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ - ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Σ.Σ.Ε. 2003 - 2004

Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας εργατοτεχνιτών Μεταλλείων, Λιγνιτωρυχείων και Ορυχείων 2003 - 2004.

(Π.Κ.Υ.Ε. 21/8.5.2003)

ΟΔΗΓΟΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Χ. ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Βυτιοφόρων και Φορτηγών αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων και Υγραερίων όλης της Χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 20/2.5.2003)

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και των Συναφών Κλάδων όλης της Χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 19/29.4.2003)

ΛΙΘΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  Σ.Σ.Ε.

(Π.Κ.Υ.Ε. 18/23.4.2003)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εξηρτημένης εργασίας στις Ιδιωτικές Κλινικές και Οίκους Ευγηρίας περιοχής Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων Αττικής και Νήσων.

(Π.Κ.Υ.Ε. 17/22.4.2003)

ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, αρχιθερμαστών, θερμαστών και ψυκτικών μέσων και κατωτέρω τεχνικών σχολών που εργάζονται στις πάσης φύσεως κλινικές όλης της χώρας.  

(Π.Κ.Υ.Ε. 13/8.4.03)

ΑΜΜΟΒΟΛΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2003 - 2004

Σ.Σ.Ε. μεταξύ των εργαζομένων και Επιχειρήσεων του κλάδου ΑΜΜΟΒΟΛΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ για εργασίες που γίνονται σε πλοία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πλωτά και μη μέσα, είτε αυτά βρίσκονται στη θάλασσα είτε στην ξηρά.

(Π.Κ.Υ.Ε. 12/20.3.2003)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων τροφίμων - Τεχνολόγων Διατροφής - Οικονόλων, Αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιομηχανικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 11/17.3.2003)

ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΙΣ, ΕΚΔΟΡΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ, ΑΚΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΝΤΕΡΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

(Π.Κ.Υ.Ε. 8/13.3.2003)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  Σ.Σ.Ε.

(Π.Κ.Υ.Ε. 9/13.3.2003)

ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σ.Σ.Ε.

(Π.Κ.Υ.Ε. 6/25.2.2003)

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

(Π.Κ.Υ.Ε. 5/19.2.2003)

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 4/7.2.2003)

ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων - πωλητών, οι οποίοι εργάζονται σε επιχειρήσεις και υποκαταστήματα επιχειρήσεων εμπορίας και διακίνησης εμφιαλωμένων ποτών και αναψυκτικών, που είναι εγκατεστημένες/α στη Βόρεια Ελλάδα.  

(Διαιτ. Απόφ. 4/7.2.2003)  

ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ  Σ.Σ.Ε.

(Π.Κ.Υ.Ε. 2/23.1.2002)

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ  ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  Σ.Σ.Ε.

(Π.Κ.Υ.Ε. 1/9.1.2003)

ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΛΗΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Σ.Ε.

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών τυπογράφων που απασχολούνται στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες όλης της χώρος πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης

(Π.Κ.Υ.Ε. 44/27.6.2003)

ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδίων και τουρισμού όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 47/7.7.2003)

ΒΑΦΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ Κ.Λ.Π. ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ ΒΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.

(Σύμβαση)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

(Π.Κ.Υ.Ε. 48/9.7.2003)

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Σ.Σ.Ε.

(Π.Κ.Υ.Ε. 52/11.7.2003)

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Σ.Σ.Ε.

Που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Οικοδόμων Μονίμων Συνεργείων - Συντηρήσεως Βιομηχανιών, Οργανισμών, Ιδρυμάτων κ.λπ. όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 40/24.6.2003)

ΜΩΣΑΪΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΩΝ  ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργατοτεχνιτών Μωσαϊκών Πλακών, Τσιμεντοπλακών, Πλακών Μάλτας και Πλακοποιών γενικά όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 41/24.6.2003)

ΜΑΡΜΑΡΟΨΗΦΙΔΩΝ, ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργαζομένων στα Εργοστάσια Μαρμαροψηφίδων, Μαρμαρόσκονης, Γύψου, Στόκου, Καολίνης κ.λ.π. όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 42/24.6.2003)

ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργαζομένων στα Εργοστάσια και Εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρμάρων όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 43/24.6.2003)

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Kτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολουμένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 39/18.6.2003)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Σ.Σ.Ε.

(Π.Κ.Υ.Ε. 29/29.5.2003)

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις αποθήκες ακατεργάστων δερμάτων όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 22/13.5.2003)

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.  

(Π.Κ.Υ.Ε. 60/12.8.2003)

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. που αφορά στους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργατοτεχνικών Οικοδόμων και των Συναφών Κλάδων όλης της Χώρας.

ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις ΄Ερευνας, Εξόρυξης, Μελετών και Διύλισης Αργού Πετρελαίου.

(Διαιτ. Απόφ. 57/2003)

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διαιτητική Απόφαση που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του πάσης φύσεως προσωπικού των ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων όλης της χώρας.

(Διαιτ. Απόφ. 50/2003)

ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως αυτοκινήτων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ όλης της χώρας.

(Διαιτ. Απόφ. 49/2003)

ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας.  

(Διαιτ. Απόφ. 48/2003)

ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ο.Τ.Α.

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών και θερμαστών που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

(Διαιτ. Απόφ. 45/2003)

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Σ.Σ.Ε.

Σ.ΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δενδροανθοκηπουρών του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

(Διαιτ. Απόφ. 43/2003)

ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΤΑΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΑΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών, ραδιοτεχνιτών και ραδιοηλεκτρολόγων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π. Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. όλης της χώρας.

(Διαιτ. Απόφ. 41/2003)

ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΠΟΥΛΜΑΝ) ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων (Πούλμαν) όλης της χώρας.

(Διαιτ. Απόφ. 31/2003)

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας.

(Διαιτ. Απόφ. 30/2003)

ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις τεχνικές, μελετητικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, που ανήκουν στη δύναμη του ΣΤΥΕ και της ΠΕΣΕΔΕ.

(Διαιτ. Απόφ. 29/2003)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

(Διαιτ. Απόφ. 28/2003)

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Σ.Σ.Ε.

(Διαιτ. Απόφ. 28/2003)

ΑΔΕΙΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΔΕΙΩΝ 2003

(Κείμενο)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΙΣΘΩΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002 - 2003 

ΜΙΣΘΟΙ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ - ΤΡΙΕΤΙΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΟΔΕΑΕΚ)

ΛΟΓΙΣΤΑΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 128/30.10.2002)

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των εργαζομένων στα Ρυμουλκά και Ναυαγοσωστικά Γραφεία όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 125/21.10.2002)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε. 

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Βιομηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 123/11.10.2002)

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΛΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης).

(Π.Κ.Υ.Ε. 118/27.9.2002)

Στην Αθήνα σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2002, οι υπογράφοντες αφενός Ευγενία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού γραφείων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

Ετών 2002 - 2003

(Π.Κ.Υ.Ε. 115/25.9.2002)

ΚΑΘΑΡΙΣΤΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΛΗΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Σ.Ε. 

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Καθαριστών και Καθαριστριών που απασχολούνται στις Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας, πλην του Νομού Θεσσαλονίκης ετών 2002 - 2003. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 117/25.9.2002)

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002 

(Π.Κ.Υ.Ε. 108/5.9.2002)

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Σ.Σ.Ε. 

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας εργαζομένων στις επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας ετών 2002, 2003 και 2004. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 104/6.8.2002)

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε. 

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εν γένει προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 98/02.08.02)

ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΙΛΟΠΟΙΪΑΣ, ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΛΩΜΑΤΟΠΟΙΪΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2002 Σ.Σ.Ε.

(Π.Κ.Υ.Ε. 100/2.8.2002)

ΠΛΕΚΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2002

(Π.Κ.Υ.Ε. 101/2.8.2002)

ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΕΤΡΑΣ, ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 102/2.8.2002)

ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε. 

Σ.Σ.Ε. που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργαζομένων στα Εργοστάσια και Εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρμάρων όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 103/2.8.2002)

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ

(Π.Κ.Υ.Ε. 90/30.7.2002)

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.  ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002 - 2003

(Π.Κ.Υ.Ε. 97/30.7.2002)

ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ, ΘΕΡΜΑΣΤΑΙ Κ.Λ.Π. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

(Π.Κ.Υ.Ε. 87/26.7.2002)

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Σ.Σ.Ε. 

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργοδηγών Σχεδιαστών, Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 84/23.7.2002)

ΛΙΘΟΓΡΑΦΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε. 

Κλαδική Σ.Σ.Ε. 2002 των εργαζομένων Λιθογράφων στα Λιθογραφεία και Εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 57/4.7.2002)

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 58/4.7.2002)

ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ, ΘΕΡΜΑΣΤΑΙ Κ.Λ.Π. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε. 

Σ.Σ.Ε. που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Θερμαστών κ.λ.π. καθώς και των Ψυκτικών Μέσων και Κατωτέρων Σχολών στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 45/28.6.2002)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε. 

Σ.Σ.Ε. των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ολόκληρης της χώρας, που είναι θυγατρικές Τραπεζών, ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

(Π.Κ.Υ.Ε. 43/26.6.2002)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρω Σχολών όλης της χώρας.

(Π.Κ.Υ.Ε. 39/19.6.2002)

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε. 

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της χώρας για το έτος 2002. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 38/14.6.2002)

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΑΙ  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε.

(Π.Κ.Υ.Ε. 35/13.6.2002)

ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

“Σ.Σ.Ε. Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών τυπογράφων που απασχολούνται στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες όλης της χώρος πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης” 

(Π.Κ.Υ.Ε. 33/11.6.2002)

ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σ.Σ.Ε. 

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 32/10.6.2002)

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Σ.Σ.Ε. 

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο επεξεργασίας φύλλων καπνού εργατών όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 26/30.5.2002)

ΘΥΡΩΡΟΙ Σ.Σ.Ε. 

Σ.Σ.Ε. (2002 - 2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των θυρωρών στις πολυκατοικίας και τα Μέγαρα όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 27/30.5.2002)

ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Σ.Σ.Ε.

(Π.Κ.Υ.Ε. 25/28.5.2002)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Σ.Σ.Ε. 

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 22/22.5.2002)

ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ, ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΑΙ Σ.Σ.Ε. 

Σ.Σ.Ε. χειριστών και βοηθών χειριστών εκσκαπτικών, ανυψωτικών κ.λ.π. μηχανημάτων, εκτελέσεως τεχνικών έργων. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 21/21.5.2002)

ΤΥΧΕΡΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Σ.Σ.Ε.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Υπαλλήλων Τυχερών Επιτραπεζίων Παιγνίων ΚΑΖΙΝΟ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 20/30.4.2002)

ΝΕΑ Ε. Γ. Σ .Σ.Ε. 2002-2003 

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2002 ΚΑΙ 2003 

(Π.Κ.Υ.Ε. 19/29.4.2002)

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Σ.Σ.Ε.

Τοπική Σ.Σ.Ε. Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Πειραιά έτους 2002. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 17/24.4.2002)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών και Περιχώρων 

(Π.Κ.Υ.Ε. 13/10.4.2002)

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΥ 

Σχετική με τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τύπου-μελών της Ενώσεως Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 12/1.4.2002)

ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Σ.Σ.Ε. 

Ε.Κ.Σ.Σ.Ε. για τους εργαζόμενους στα καταστήματα πώλησης προϊόντων κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 10/15.3.2002)

ΑΜΜΟΒΟΛΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Σ.Σ.Ε. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 7/20.2.2002)

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΥ Σ.Σ.Ε. 

(Π.Κ.Υ.Ε. 6/14.2.2002)

ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Σ.Σ.Ε. 

Στην Αθήνα, σήμερα την 18η Ιανουαρίου 2002, στα Γραφεία της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.) οι υπογράφοντες: 

(Π.Κ.Υ.Ε. 2/23.1.2002)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Τ.Α.

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

(Π.Κ.Υ.Ε. 93/24.12.2001)

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Σ.Σ.Ε.

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών στα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης

(Π.Κ.Υ.Ε. 33/23.11.2001) (Διαιτ. Απόφ. 44/2001)

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (20.8.2001)

«Για τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης των εμμίσθων πολιτικών υπαλλήλων των Περιφερειών της Χώρας πού εργάζονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου». 

(ΦΕΚ 236, τ. Α΄/12.10.2001)