Κατηγορίες Άρθρων / ΕΡΓΑΤΙΚΑ

ΠΟΙΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΞΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
από : Anaconda S.A 29.12.2011, Τροποποϊήθηκε ..

Στείλτε το Εκτύπωση


Ποιες μητέρες δικαιούνται εξάμηνη άδεια μητρότητας, εγκύκλιο ΟΑΕΔ
433/9-05-08 :

-Οι εργαζόμενες σε εποχιακές επιχειρήσεις ή εκμετάλλευσης. Η παροχή θα καταβληθεί μέχρι την λήξη της εργασιακής σχέσης εφ’ όσον αυτή προηγείται της λήξης της παροχής.
-Οι εργαζόμενες που είναι ασφαλισμένες στο ΤΣΜΕΔΕ ή σε όποιον άλλον τομέα, λαμβάνουν όμως επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ
-Οι εργαζόμενες που έκαναν χρήση ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας. Στην περίπτωση αυτή η παροχή θα καταβληθεί μετά την λήξη της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας
-Οι εργαζόμενες που λαμβάνουν εξ’ ελευθεριότητας του εργοδότη άδεια κυοφορίας – λοχείας μεγαλύτερη από την χορηγηθείσα από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Η ειδική άδεια παροχής μητρότητας θα καταβληθεί μετά την λήξη της επιπλέον αυτής άδειας.
- Οι εργαζόμενες που κατά την διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της κυοφορίας – λοχείας βρίσκονται σε ασθένεια . Για τον υπολογισμό των ημερών θα ληφθεί υπ’ όψιν το εξάμηνο που προηγείται της ασθένειας.