:: ΑΠΔ ΙΚΑ (211)

:: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (79)

:: ΑΣΘΕΝΕΙΑ-ΕΓΚ.-ΕΡΓ.ΑΤΥΧ. (91)

:: ΓΕΝΙΚA-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (171)

:: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ (6)

:: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΜΥ (28)

:: ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΩΡΑΡΙΑ (57)

:: ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΕΞΕΛ.ΑΠΟΔΟΧΩΝ (45)

:: ΚΕΙΜΕΝΑ (8)

:: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (ΑΠΔ ΙΚΑ) (57)

:: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΜΥ (88)

:: ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (99)

:: ΡΟΛΟΙ (4)

:: ΥΠΟΛ/ΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (466)

:: ΥΠΕΡΩΡ.-ΝΥΧΤΕΡ.-ΚΥΡ.ΑΡΓΙΕΣ (34)

:: ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (58)

:: ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (26)

:: ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ (144)

:: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ (439)

:: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (13)

:: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (36)

:: ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓ-ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤ. (15)

:: ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (115)

:: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΩΝ (64)

:: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (180)

:: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (31)

:: ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ-ΧΡΙΣΤΟΥΓ. (98)

:: ΦΟΡΟΙ & ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (64)

 


Επιλέξτε Κατηγορία

Από:ΗΗ-ΜΜ-ΕΤΟΣ
Έως:ΗΗ-ΜΜ-ΕΤΟΣ

 Εισάγετε την Λέξη 

:: Αρχική
::
Είσοδος

 

Αρχική

2727 Άρθρα σε 28 Κατηγορίες

24.04.2014

 

Για να λαμβάνετε όλες τις ενημερώσεις μέσω Facebook.Απλά κάντε κλίκ στο like button και γίνετε μέλη

Νο Άρθρων ανά σελίδα: 25 | 50 | 100
<Κατηγορίες Άρθρων> / ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

 • ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Έχετε έναν εργαζόμενο που έκανε προσφυγή στα δικαστήρια ότι ασφαλίζονταν σε άλλο ταμείο από αυτό που του είχατε βάλει εσείς, και ως αποτέλεσμα του δίνατε λιγότερα καθαρά χρήματα στο χέρι από ότι θα έπρεπε, διότι οι εισφορές ήταν περισσότερες. Πώς θα υπολογίσετε τα αναδρομικά του εργαζόμενου αυτού;

 • ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ; 
  Οι αποδοχές που προβλέπει η σύμβαση του εργαζόμενου αυξήθηκαν. Θα πρέπει να βγάλετε αναδρομικά για αυτόν τον εργα-ζόμενο;

 • ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Οι αποδοχές που προβλέπει η σύμβαση του εργαζόμενου αυξήθηκαν. Υπολογίζετε τα αναδρομικά αλλά είναι μηδενικά, το πρόγραμμα δεν υπολογίζει αναδρομικά. Γιατί γίνεται αυτό;

 • ΑΛΛΑΓΗ ΕΥΡΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ 
  Θέλετε να περάσετε αναδρομικά σε οικοδόμους, που αφορούν όμως έναν συγκεκριμένο προγενέστερο μήνα ή μία συγκεκριμένη προγενέστερη περίοδο. Για παράδειγμα, θέλετε να δώσετε αναδρομικά στον 10ο μήνα, για κί-νηση που αφορά μόνο τον 1ο μήνα (Δηλαδή αναδρομικά μόνο για τον 1ο μήνα). Κάνετε τον υπολογισμό των ανα-δρομικών και βλέπετε ότι στο εύρος των ημερομηνιών των αναδρομικών αναγράφεται από 01/01/2008 έως 30/09/2008, ενώ εσείς θέλετε να αναγράφεται Από 01/01/2008 έως 31/01/2008. Τι θα πρέπει να κάνετε;

 • ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ - ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 
  Αρνητικά Αναδρομικά: Πιθανές αιτίες:

 • ΑΠΟΧΩΡΩΝ, ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ - ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ 
  Υπολογίζετε τα αναδρομικά αποδοχών λόγω αλλαγής της σύμβασης, για έναν εργαζόμενο που έχει αποχωρίσει από την εταιρία σας. Πολλαπλασιάζετε το ποσό των αναδρομικών με τους συντελεστές των ταμείων, αλλά δεν συμπίπτει με τις κρατήσεις που σας δίνει το πρόγραμμα. Γιατί γίνεται αυτό;

 • ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ. ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΖ. ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
  Υπολογίζετε αναδρομικά εισφορών. Παίρνετε στην οθόνη σας την κίνηση των αναδρομικών, και σας εμφανίζεται ένα θετικό ποσό στις εισφορές του εργαζόμενου, και ένα αρνητικό ποσό στις εισφορές του εργοδότη. Γιατί μπορεί να γίνεται αυτό;

 • ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ 20% ΑΝΑΔΡ. 
  Έχετε υπολογίσει τα αναδρομικά, αλλά θέλετε να τα φορολογήσετε αυτόνομα με 20%. Πώς θα το κάνετε αυτό;

 • ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΔ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΜΥ 
  Έχετε υπολογίσει μισθοδοσίες για τους εργαζόμενους. Η ΑΠΔ στο αντίστοιχο δίμηνο δεν συμφωνεί με το ποσό του διμήνου, όπως αυτό εμφανίζεται στην Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ. Συγκεκριμένα η ΑΠΔ εμφανίζει μεγαλύτερα ποσά για αυτό το δίμηνο σε σχέση με την Προσωρινή Δήλωση. Γιατί γίνεται αυτό;

 • ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΣΟΥ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΔ 
  Έχετε υπολογίσει αναδρομικά για έναν εργαζόμενο. Το ασφαλίσιμο ποσό της ΑΠΔ των Αναδρομικών όμως δεν συμφωνεί με το ποσό των αναδρομικών που εμφανίζεται στην κίνηση των αναδρομικών. Γιατί μπορεί να γίνεται αυτό;

 • ΑΝΑΔΡ. - ΑΣΦ.ΚΛΑΣΗ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΤΗΝ ΑΠΔ ; 
  Τρέχετε αναδρομικά λόγω αλλαγής της ασφαλιστικής κλάσης για έναν εργαζόμενο. Σας εμφανίζονται κανονικά με αρνητικό ποσό (χρωστάει αυτά τα χρήματα ο εργαζόμενος). Όταν παίρνετε την ΑΠΔ αυτή εμφανίζει κανονικά τα ποσά των εισφορών αλλά στις αποδοχές σας εμφανίζει το ασφαλίσιμο ποσό, χωρίς όμως να το δικαιούται αυτό ο εργαζόμενος. Πρέπει να το εμφανίζει αυτό το ποσό η ΑΠΔ; Θα μπορείτε να την αποστείλετε κανονικά;

 • ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΔΡ.ΕΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 
  Υπολογίζετε αναδρομικά εισφορών. Παίρνετε στην οθόνη σας την κίνηση των αναδρομικών, και σας εμφανίζεται ένα αρνητι-κό ποσό στις εισφορές του Εργαζόμενου, και ένα θετικό ποσό στις εισφορές του Εργοδότη. Γιατί μπορεί να γίνεται αυτό;

 • ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΔΡ.ΕΙΣΦΟΡ. ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
  Υπολογίζετε αναδρομικά εισφορών.Παίρνετε στην οθόνη σας την κίνηση των αναδρομικών, και σας εμφανίζεται ένα θετικό ποσό στις εισφορές του εργαζόμενου, και ένα αρνητικό ποσό στις εισφορές του εργοδότη. Γιατί μπορεί να γίνεται αυτό;

 • ΑΠΟΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΖ. ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 
  Υπολογίζετε τα αναδρομικά αποδοχών, λόγω αλλαγής της σύμβασης, για έναν εργαζόμενο που έχει αποχωρίσει από την εταιρία σας. Πολλαπλασιάζετε το ποσό των αναδρομικών με τους συντελεστές των ταμείων, αλλά δεν συμπίπτει με τις κρατήσεις που σας δίνει το πρόγραμμα. Γιατί γίνεται αυτό;

 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ 
  Το ποσό μίας συγκεκριμένης Ασφαλιστικής Κλάσης αλλάζει για έναν εργαζόμενό σας (σερβιτόρος, κομμώτρια κτλ) και η αλλαγή αυτή στο ποσό αυτό έχει αναδρομική ισχύ. Πώς θα το χειριστείτ

 • ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΖ. ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Ένας εργαζόμενος αποχώρησε και πρέπει να λάβει αναδρομικές αποδοχές. Τι θα κάνετε;

 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 
  Έχετε υπολογίσει αναδρομικά για έναν εργαζόμενο (για οποιαδήποτε αιτία), και θέλετε να δείτε την ανάλυσή τους και τον υπολογισμό τους ανά μήνα. Τι θα κάνετε;

 • ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ- ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ 
  Πώς μπορείτε να αλλάξετε τα ποσά των αναδρομικών και των αντίστοιχων εισφορών που μόνο του υπολόγισε το πρόγραμμα;

 • ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΦΗΝΕΙ 
  Θέλετε να βάλετε αναδρομικά με το χέρι αλλά δεν σας αφήνει η εφαρμογή. Τι θα πρέπει να κοιτάξετε;

 • ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Θέλετε να πληκτρολογήσετε δικά σας αναδρομικά, «φυτευτά» μέσα στο πρόγραμμα. Πώς θα το κάνετε αυτό;

 • ΔΕΝ ΣΥΜΩΦΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ - ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ 
  Θέλετε να υπολογίσετε αναδρομικά σε έναν εργαζόμενο που τον αμοίβετε με το Ιστορικό, με την Εξέλιξη Αποδοχών και όχι με την Σύμβαση. Παραμετροποείτε το Ιστορικό κατά τα γνωστά για να υπολογίσει τα αναδρομικά, αλλά δεν συμφωνείτε με το ποσό αναδρομικών που υπολογίζει το πρόγραμμα. Τι θα πρέπει να κοιτάξετε;

 • ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 
  Έχετε υπολογίσει τα αναδρομικά αποδοχών για έναν εργαζόμενο. Στο ταμπελάκι Αποτελέσματα, το ποσό των αναδρομικών δεν συμφωνεί με τα ποσά των εισφορών, σύμφωνα με τους συντελεστές των ταμείων. Τι μπορεί να φταίει;

 • ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛ. ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 
  Υπολογίζετε αναδρομικά αποδοχών για έναν εργαζόμενο. Βλέπετε όμως ότι οι εισφορές των αναδρομι-κών (από το ταμπελάκι Αποτελέσματα) που υπολόγισε το πρόγραμμα δεν συμφωνούν με τους συντελε-στές των ταμείων του εργαζόμενου. Γιατί μπορεί να γίνεται αυτό και τι θα πρέπει να κάνετε;

 • ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Πηγαίνετε να υπολογίσετε αυτόματα τα αναδρομικά για κάποιον εργαζόμενο λόγω της αλλαγής των απο-δοχών της σύμβασης. Το πρόγραμμα όμως δεν σας υπολογίζει καθόλου αναδρομικά. Γιατί γίνεται αυτό;

 • ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Έχετε έναν εργαζόμενο που του έχετε περάσει υπερωρίες με δικό σας συντελεστή στα σχετικά πεδία. Τώρα θα του υπολογίσετε αναδρομικά. Πώς θα υπολογιστούν αυτά;

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 
  Πώς μπορείτε να ελέγξετε για ποιους εργαζόμενους θα πρέπει να υπολογίσετε αναδρομικά εφ’ όσον τους έχετε συνδέσει με την σύμβαση;

 • ΔΥΟ ΤΑΜΕΙΑ 
  Έχετε έναν εργαζόμενο ο οποίος αλλάζει ταμείο, (πχ αλλάζει η Σύμβασή του), και θα πρέπει να υπολογίσετε αναδρομικά εισφορών και για τα δύο ταμεία του. Για παράδειγμα μέχρι και τον 4ο μήνα ο εργαζόμενος ασφαλίζονταν με το -Α- ταμείο. Από τον 5ο μήνα και μετά ο εργαζόμενός σας ασφαλίζεται στο –Β- ταμείο. Αν πρέπει να υπολογίσετε αναδρομικά και για τα δύο ταμεία, πώς θα το κάνετε;

 • ΔΡΑΧΜ. Η ΣΤΑΘ. ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΕΙΟΥ 
  Έχετε ένα ταμείο όπου αλλάζουν τα ποσά των δραχμικών ή των σταθερών ποσών του με αναδρομική ισχύ. Πώς θα δηλώσετε αυτά τα νέα δραχμικά ή σταθερά ποσά ώστε το πρόγραμμα να σας υπολογίζει αυτόματα τα αναδρομικά εισφορών

 • ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΙΜ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
  Μέσα στην Μισθοδοσία Περιόδου στο ταμπελάκι Ανάλυση Αναδ./ Πριμ / Ισολ στο κάτω μέρος υπάρχει το πεδίο Επιδόματα Σύμβασης. Ποια η χρησιμότητά του;

 • ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Σε έναν εργαζόμενο διαπιστώνετε ότι δικαιούταν να πάρει κάποιο επίδομα της σύμβασης που δεν το είχε πάρει από την αρχή. Τώρα ενεργοποιείτε το επίδομα αυτό μέσα στην σύμβαση, δηλαδή πηγαίνετε στο ταμπελάκι Σύμβαση, και τσεκάρετε τα επιδό-ματα. Θα υπολογιστούν αυτόματα αναδρομικά από το πρόγραμμα;

 • ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓ.ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Πώς υπολογίζονται τα αναδρομικά σε περίπτωση αλλαγής του ποσού της επιδότησης εισφοράς;

 • ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Έχετε έναν εργαζόμενο που είναι χαμηλόμισθος και δικαιούται Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς. Τώρα πρέπει να υπολογίσετε αναδρομικά. Θα πρέπει να υπολογιστούν και για την επιδότηση;

 • ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΕ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΤΗΚΕ 
  Έχετε έναν εργαζόμενο που μέχρι κάποιον μήνα δεν του είχατε βάλει καθόλου (στην καρτέλα του, στην Διαχείριση Ερ-γαζομένων) κάποιο ταμείο, πχ το ΙΚΑ. Τώρα όμως θα πρέπει να δώσετε αναδρομικές εισφορές στο ταμείο το οποίο εκ παραδρομής δεν είχατε τοποθετήσει στο πρόγραμμα. Πώς θα το κάνετε αυτό;

 • ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 
  Κάνετε έλεγχο της ΑΠΔ (εκτυπώσεις > έντυπα, βεβαιώσεις > Αναλυτική Περιοδική Δήλωση > Έλεγχος Δήλωσης) και το πρόγραμμα σας εμφανίζει το μήνυμα «Ελλιπή στοιχεία αναδρομικών».

 • ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 
  Πότε θα κάνετε χρήση του πλήκτρου Επαν/μος στα αναδρομικά σας; (Μισθοδοσία Περιόδου, ταμπελάκι Αποτελέσματα, κίνηση Αναδρομικών, στα Συνολικά Αποτελέσματα).

 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 
  Στις Εκτυπώσεις Ελέγχου ο Έλεγχος Αναδρομικών πώς λειτουργεί;

 • ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 
  Έχετε αντιστοιχίσει στους εργαζόμενούς σας κάποια εξωτερικά επιδόματα. Θα υπολογίσετε αναδρομικά και επιθυμείτε να περιλαμβάνονται τα ποσά των επιδομάτων στον υπολογισμό των αναδρομικών.

 • ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 
  Ένας εργαζόμενος δικαιούται αναδρομικές αποδοχές λόγω αναδρομικής ισχύος ενός επιδόματός του (πχ γάμου, πτυχίου κτλ). Πώς θα το περάσετε στο πρόγραμμα;

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Έχετε έναν εκπαιδευόμενο στην εταιρία που τον ασφαλίζατε με τις τεκμαρτές αποδοχές όπως τις είχατε δηλώσει στην καρτέλα του εργαζόμενου στα τεκμαρτά. Θέλετε να υπολογίσετε αναδρομικές εισφορές διότι αυξήθηκε το τεκμαρτό ασφαλίσιμο ποσό με αναδρομική ισχύ. Πώς θα το χειριστείτε στο πρόγραμμα;

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΤΙΣ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΖΕΙ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ- ΓΙΑΤΙ; 
  Θέλετε να βάλετε τα αναδρομικά «φυτευτά», με το «Χέρι». Τα βάζετε λοιπόν στο ταμπελάκι Ανάλυση Αναδρ./ Πριμ / Ισολ. Μετά πηγαίνετε στο ταμπελάκι Μισθοδοσία και στο πεδίο Αναδρομικά βάζετε το εύρος των ημερομηνιών τους. Παρατηρείτε όμως ότι μηδενίζεται το ποσό των αναδρομικών. Αν πάτε τώρα στο ταμπελάκι Ανάλυση Αναδρ./ Πριμ/Ισολ βλέπετε ότι έχουν μηδενιστεί όλα τα ποσά που είχατε βάλει. Γιατί γίνεται αυτό και τι θα πρέπει να κάνετε;

 • ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ 
  Έχετε έναν εργαζόμενο που τον παρακολουθούσατε από το Ιστορικό, δηλαδή του δίνατε αμοιβές διαφορετικές από αυτές που προβλέπει η σύμβασή του. Από ένα σημείο και μετά αποφασίζετε να τον παρακολουθείτε από την σύμβασή του. Θα πρέπει να υπολογίσετε αναδρομικές αποδοχές λόγω αύξησης των αποδοχών της σύμβασης, για την περίοδο που παρακολουθούσατε τον εργαζόμενο από το Ιστορικό. Πώς θα το περάσετε στο πρόγραμμα;

 • ΛΑΘΟΣ ΑΠΔ 152 
  Έχετε στείλει την ΑΠΔ, και σας «γυρνάει» μήνυμα λάθους [152]. Τι θα πρέπει να κάνετε;

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ - ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ 
  Έχετε υπολογίσει αναδρομικά για κάποιους εργαζόμενους. Στο λογιστικό όμως άρθρο των αναδρομικών η χρέωση δεν συμφωνεί με την πίστωση. Γιατί γίνεται αυτό;

 • ΜΗ ΛΗΦΘΕΙΣΑ ΑΔΕΙΑ- ΕΧΕΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ; 
  Η ΜΗ ληφθείσα άδεια έχει εισφορές; Αν τρέξετε Αναδρομικά θα υπολογιστούν εισφορές για την Μη ληφθείσα άδεια;

 • ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Αν αλλάξει το ποσοστό της Μείωσης Εισφορών, θα υπολογιστούν αναδρομικά;

 • ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Έχετε έναν εργαζόμενο που εντάσσεται στην Σύμβαση των Δημοσίων Υπαλλήλων, την 0074. Ο εργαζόμενος ανήκει σε ένα συγκεκριμένο Μισθολογικό Κλιμάκιο το οποίο και έχετε ορίσει στο ταμπελάκι Σύμβαση του εργαζόμενου, στο πεδίο Μισθ.Κλιμάκιο. Πχ βάλατε το κλιμάκιο 11, που προβλέπει αποδοχές πχ 900€. Τώρα το κλιμάκιο αυτό αλλάζει και γίνεται πχ 10, που προβλέπει αποδοχές πχ 1000€. Θα πρέπει να τρέξετε και αναδρομικά για αυτή την διαφορά.

 • ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΒΑΛΑΤΕ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΠΟΣΟ- ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Σε κάποιον μήνα κάνατε παρέμβαση στις αποδοχές που σας εμφάνισε το πρόγραμμα και βάλατε το δικό σας ποσό. Τώρα θέλετε να υπολογίσετε αναδρομικά (είτε λόγω αλλαγής της σύμβασης είτε λόγω αλλαγής του ιστορικού). Πώς θα υπολογιστούν τα αναδρομικά;

 • ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΒΑΛΑΤΕ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
  Σε κάποιον μήνα κάνατε παρέμβαση στις αποδοχές που σας εμφάνισε το πρόγραμμα και βάλατε το δικό σας ποσό. Τώρα θέλετε να υπολογίσετε αναδρομικά ασφαλιστικών εισφορών λόγω αλλαγής των συντε-λεστών εισφορών του ταμείου. Πώς θα υπολογιστούν αυτά τα αναδρομικά;

 • ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ-ΑΡΓΙΕΣ 
  Έχετε εργαζόμενο που εργάζεται νυχτερινά και αργίες και ασφαλίζεται με βάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο. Πώς θα υπολογιστούν τα αναδρομικά του;

 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΜΑΖΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 
  Πώς μπορείτε να υπολογίσετε αυτόματα για όλους τους οικοδόμους, για όλες τις εταιρίες σας τα αναδρομικά τους εφ’ όσον συντρέχει λόγος ; (αλλαγή σύμβασης, τεκμαρτού, ασφαλιστικών ποσών κτλ);

 • ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ - ΑΝΑΔΡ. ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ 
  Πώς επιμερίζονται στα διάφορα έργα τα αναδρομικά προηγούμενων μηνών των οικοδόμων που υπολογίζετε;

 • ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ 
  Ένας εργαζόμενος έχει αποχωρήσει από την εταιρία σας πριν από αρκετό καιρό (παραπάνω από ένα έτος). Για κάποιο λόγο θα πρέπει να υπολογίσετε αναδρομικές εισφορές για το ταμείο του εργαζόμενου, ενώ αυτός έχει αποχωρήσει. Πώς θα το «περάσετε» στο πρόγραμμα

 • ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Είχατε έναν εργαζόμενο που τον είχατε συνδεδεμένο με την σύμβαση. Στη συνέχεια διαπιστώνετε ότι ο εργαζόμενος είχε περισσότερη προϋπηρεσία και δικαιούται περισσότερες αμοιβές από αυτές που του είχατε δώσει εσείς. Θα πρέπει να δώσετε αναδρομικά στον εργαζόμενο για την περίοδο αυτή. Πώς θα το χειριστείτε;

 • ΠΛΑΦΟΝ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 17 
  Έχετε αναδρομικά λόγω αλλαγής πλαφόν και θα πρέπει να απεικονιστούν με τύπο αποδοχών 17. Πώς θα το πε-ράσετε στο πρόγραμμα;

 • ΠΛΑΦΟΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Έχετε ένα ταμείο στον εργαζόμενο που το έχετε δημιουργήσει εσείς. Τώρα θα πρέπει να υπολογίσετε αναδρομικά λόγω αλλα-γής των σχετικών πλαφόν (για υψηλόμισθους εργαζόμενους). Τι θα πρέπει να κάνετε για να υπολογιστούν αυτά τα αρνητικά αναδρομικά;

 • ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Έχετε ποδοσφαιριστές που θέλετε να τους υπολογίσετε Αναδρομικά Εισφορών με τύπο αποδοχών 31, λόγω αλλαγής του ταμείου από το προηγούμενο έτος. Πώς θα το περάσετε στο πρόγραμμα ώστε να πάρετε την Συμπληρωματική ΑΠΔ;

 • ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΔ 
  Έχετε έναν εργαζόμενο που θέλετε να του καταβάλλετε αναδρομικά στο τρέχον έτος για το προηγούμενο έτος. Πώς θα το περάσετε στο πρόγραμμα;

 • ΠΛΑΦΟΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Έχετε ένα ταμείο όπου αλλάζουν τα πλαφόν του με αναδρομική ισχύ. Πώς θα δηλώσετε αυτά τα νέα πλαφόν ώστε το πρόγραμμα να σας υπολογίζει αυτόματα τα αναδρομικά εισφορών;

 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Έχετε έναν εργαζόμενο που ήταν με μία σύμβαση και μετά του βάλατε κάποια άλλη. Αν υπολογίσετε αναδρομικά πώς θα διαχωριστεί το χρονικό διάστημα των συμβάσεων;

 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
  Έχετε έναν εργαζόμενο που τον παρακολουθούσατε με την σύμβαση μέχρι ένα σημείο, και μετά με το ιστορικό, την εξέλιξη αποδοχών. Τώρα που η σύμβαση αλλάζει με αναδρομική ισχύ θέλετε να υπολογίσετε αναδρομικά. Πώς θα υπολογιστούν αυτά δεδομένου ότι τον εργαζόμενο δεν τον παρακολουθείτε πλέον από την σύμβαση αλλά από το ιστορικό;

 • ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ- ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Έχετε ένα ταμείο στον εργαζόμενο που το έχετε δημιουργήσει εσείς. Τώρα θα πρέπει να υπολογίσετε αναδρομικά λόγω αλλα-γής των συντελεστών εισφορών. Τι θα πρέπει να κάνετε για να υπολογιστούν αυτά τα αρνητικά αναδρομικά;

 • ΣΥΝΤΕΛ.ΤΑΜΕΙΩΝ- ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕΤΑ ΑΝΔΡΟΜΙΚΑ 
  Αλλάζουν οι συντελεστές εισφορών των ταμείων με αναδρομική ισχύ. Υπολογίζετε τα αναδρομικά αλλά δεν συμφωνείτε με το συνολικό αρνητικό ποσό (εισφορές που σας χρωστάει ο εργαζόμενος) που σας υπολογίζει το πρόγραμμα.

 • ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 
  Παρακολουθείτε έναν εργαζόμενο σε κάποιο ταμείο και αλλάζουν οι συντελεστές εισφορών του ταμείου με αναδρομική ισχύ.

 • ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Έχετε ένα ταμείο όπου αυξάνουν οι συντελεστές του με αναδρομική ισχύ. Πώς θα δηλώσετε αυτoύς τους νέους συντελεστές ώστε το πρόγραμμα να σας υπολογίζει αυτόματα τα αναδρομικά εισφορών;

 • ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ 
  Έχετε έναν εργαζόμενο που τον ασφαλίζετε με ένα τεκμαρτό ποσό, όχι όμως μια συγκεκριμένη ασφαλιστική κλάση. ‘Έχετε βάλει αυτό το ποσό στο Ιστορικό της Εξέλιξης Αποδοχών του εργαζόμενου, και στο πλήκτρο οθόνης Αποδοχές, στο πεδίο Τεκμ. Τακτ έχετε βάλει το τεκμαρτό ασφαλίσιμο ποσό. Επίσης στο ταμπελάκι Εργασιακά, στο πεδίο Εισφορές στα Τεκμαρτά έχετε βάλει Ναι. Τώρα αλλάζει το ασφαλίσιμο τεκμαρτό με αναδρομική ισχύ. Πού θα το τοποθετήσετε ώστε να υπολογιστούν αυτά τα αρνητικά αναδρομικά;

 • ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ 
  Έχετε έναν εργαζόμεο που ασφαλίζεται σε τεκμαρτό ποσό, όχι όμως σε ασφαλιστική κλάση. Τώρα θα πρέπει να υπολογίσετε αναδρομικά στην τακτική αυτή, επειδή άλλαξε το ποσό. Πώς θα το παραμετροποιήσετε στο πρόγραμμα ώστε να υπολογιστούν αυτόματα τα αναδρομικά;

 • ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Έχετε έναν εργαζόμενο που ασφαλίζεται σε ένα συγκεκριμένο ταμείο και έχετε «τρέξει» μισθοδοσίες με βάση αυτό το ταμείο, και έγιναν και οι αντίστοιχες κρατήσεις. Τώρα ο εργαζόμενος αλλάζει ταμείο. Το νέο ταμείο προβλέπει μεγαλύ-τερες εισφορές και θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό αυτό αναδρομικά. Το πρόγραμμα θα τα υπολογίσει αυτόματα; Τι θα πρέπει να κάνετε;

 • ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Έχετε έναν εργαζόμενο με τεκμαρτό ασφαλίσιμο ποσό. Τώρα αλλάζει η ασφαλιστική του κλάση και θα πρέπει να του υπολογίσετε αναδρομικά εισφορών. Πώς θα το κάνετε αυτό;

 • ΥΠΕΡΒΑΣΗ 12 ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
  Υπολογίζετε στο τρέχον έτος Αναδρομικά (είτε εισφορών είτε αποδοχών) προηγούμενου έτους. Το πρόγραμμα σας εμφανίζει το μήνυμα "Υπέρβαση 12 Περιόδων υπολογισμού". Τι σημαίνει το μήνυμα αυτό και τι θα κάνετε;

 • ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Έχετε έναν εργαζόμενο που εργάστηκε και νυχτερινά και υπερωρίες. Τώρα θέλετε να του υπολογίσετε Αναδρομι-κά αποδοχών. Πώς θα υπολογιστούν αυτά;

 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 
  Πότε θα κάνετε χρήση του πλήκτρου Επαν/μος (ή με το πλήκτρο F4), στα αναδρομικά σας;(Μισθοδοσία Περιόδου, κίνηση Αναδρομικών,στα Συνολικά Αποτελέσματα).

 • ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Αλλάζει η κλίμακα του φόρου, ή το αφορολόγητο παιδιών, ή ο συντελεστής φόρου για εποχιακό, εμπορική επιχείρηση, τρίτο, χαρτόσημο κτλ. Θα πρέπει να υπολογίσετε αναδρομικά φόρου;

 • ΦΥΤΕΥΤΑ, ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ - ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΕΤΕ ΓΙΑΤΙ? 
  Έχετε υπολογίσει με χαρτί και με μολύβι τα αναδρομικά και τις εισφορές που θέλετε να βάλετε στον εργαζόμενο. Πηγαίνετε να τα τοποθετήσετε με τον κλασσικό τρόπο, αλλά το πρόγραμμα δεν σας αφήνει να τα βάλετε, τα μηδε-νίζει. Τι μπορεί να φταίει;

 • ΦΥΤΕΥΤΑ, ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ- ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ, ΤΑ ΜΗΔΕΝΙΖΕΙ 
  Θέλετε να βάλετε τα αναδρομικά «φυτευτά», με το «Χέρι». Τα βάζετε λοιπόν στο ταμπελάκι Ανάλυση Αναδρ./ Πριμ / Ισολ. Μετά πηγαίνετε στο ταμπελάκι Μισθοδοσία και στο πεδίο Αναδρομικά βάζετε το εύρος των ημερομη-νιών τους. Παρατηρείτε όμως ότι μηδενίζεται το ποσό των αναδρομικών. Αν πάτε τώρα στο ταμπελάκι Ανάλυση Αναδρ./ Πριμ/Ισολ βλέπετε ότι έχουν μηδενιστεί όλα τα ποσά που είχατε βάλει. Γιατί γίνεται αυτό και τι θα πρέπει να κάνετε;

 • ΦΥΤΕΥΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Θέλετε να πληκτρολογήσετε δικά σας αναδρομικά, «φυτευτά» μέσα στο πρόγραμμα. Πώς θα το κάνετε αυτό;

 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 
  Υπολογίζετε τις αναδρομικές αποδοχές για κάποιον εργαζόμενο και επιθυμείτε να τα φορολογήσετε αυτόνομα με συντελεστή 20% και με έκπτωση φόρου 1,5%.

 • ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Πώς υπολογίζεται το 20% του φόρου για τα αναδρομικά προηγούμενου έτους ή για την αυτόνομη φορολόγηση των αναδρομι-κών;

 • ΦΜΥ 
  Υπολογίζετε Αναδρομικές αποδοχές για κάποιον εργαζόμενό σας αλλά το πρόγραμμα δεν σας κάνει παρακράτηση φόρου.

 • ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Έχετε έναν εργαζόμενο που σε κάποια μισθοδοσία του έχετε παρέμβει στο ποσό των αποδοχών και δώ-σατε ένα δικό σας ποσό – Δηλαδή τοποθετήσατε εσείς τις αποδοχές που επιθυμούσατε να δώσετε στον εργαζόμενο. Τον εργαζόμενο τον παρακολουθείτε με το Ιστορικό. Τώρα θα πρέπει να υπολογίσετε ανα-δρομικά για το προηγούμενο αυτό διάστημα. Πώς θα υπολογιστούν τα αναδρομικά για τον μήνα που είχατε κάνει την χειρόγραφη καταχώρηση;

Επιλέξτε Σελίδα Αποτελεσμάτων (100 στην Σελίδα):   1
  αρχική | χάρτης | επικοινωνία | τιμοκατάλογος | παραγγελία | email σε φίλο                                       Copyright © AnacondA S.A.