:: ΑΠΔ ΙΚΑ (193)

:: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (79)

:: ΑΣΘΕΝΕΙΑ-ΕΓΚ.-ΕΡΓ.ΑΤΥΧ. (80)

:: ΓΕΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (155)

:: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ (6)

:: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΜΥ (25)

:: ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΩΡΑΡΙΑ (56)

:: ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΕΞΕΛ.ΑΠΟΔΟΧΩΝ (40)

:: ΚΕΙΜΕΝΑ (4)

:: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (ΑΠΔ ΙΚΑ) (50)

:: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΜΥ (79)

:: ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (78)

:: ΡΟΛΟΙ (4)

:: ΥΠΟΛ/ΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (420)

:: ΥΠΕΡΩΡ.-ΝΥΧΤΕΡ.-ΚΥΡ.ΑΡΓΙΕΣ (32)

:: ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (50)

:: ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (25)

:: ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ (106)

:: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ (387)

:: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (12)

:: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (31)

:: ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓ-ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤ. (15)

:: ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (98)

:: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΩΝ (59)

:: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (163)

:: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (28)

:: ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ-ΧΡΙΣΤΟΥΓ. (86)

:: ΦΟΡΟΙ & ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (55)

 


Επιλέξτε Κατηγορία

Από:ΗΗ-ΜΜ-ΕΤΟΣ
Έως:ΗΗ-ΜΜ-ΕΤΟΣ

 Εισάγετε την Λέξη 

:: Αρχική
::
Είσοδος

 

Αρχική

2416 Άρθρα σε 28 Κατηγορίες

02.10.2014
Νο Άρθρων ανά σελίδα: 25 | 50 | 100
<Κατηγορίες Άρθρων> / ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ 
  Στην εταιρία σας, έχετε ορίσει τα στοιχεία του λογιστή. ( Κύριες εργασίες > Εταιρίες > Δεξί κλικ, Μεταβολή, και στο ταμπελάκι Λογιστής έχετε βάλει τα σχετικά στοιχεία του). Θα εμφανιστούν τα στοιχεία του λογιστή στην βε-βαίωση αποδοχών;

 • ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΑ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΕΙ 
  Μία εργαζόμενη αποχωρεί από την εταιρία για λόγους εγκυμοσύνης. Έχει λάβει όλη την Άδεια Ληφθείσα που δικαιούται. Θα πρέπει να αναγράφεται στο Βιβλίο Αδειών ότι αποχωρεί λόγω εγκυμοσύνης;

 • ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ - ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΤΕ ΕΣΕΙΣ 
  Θέλετε να πάρετε το Βιβλίο Αδειών και να συμπληρώσετε ένα δικό σας κείμενο ή φράση. Μπορείτε να παρέμβετε στο Βιβλίο Αδειών;

 • ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
  Έχετε έναν εργαζόμενο που αποχώρησε και επαναπροσελήφθη στην εταιρία σας, και έχετε τοποθετήσει και κατά ανάλογο τρόπο τις ημερομηνίες στην Διαχείριση του εργαζόμενου. Όταν παίρνετε το βιβλίο αδειών σας εμφανίζεται η πρώτη ημερομη-νία πρόσληψης και όχι η τελευταία. Γιατί γίνεται αυτό;

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΕΠΕ 
  Πώς θα πάρετε το έντυπο γνωστοποίησης προς το ΣΕΠΕ για εργαζόμενους με μερική ή εκ περιτροπής, (ή με παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών) απασχόληση;

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΤΕ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
  Παίρνετε την Γνωστοποίηση αλλαγών στον πίνακα προσωπικού. Μπορείτε να γράψετε εσείς κάτι στο κείμενο αυτό;

 • ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
  Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Μισθοδοσία > Κατάσταση πληρωμών. Εκεί στην επάνω μπάρα εργασιών υπάρχει ένα εικονίδιο με ένα πράσινο βελάκι προς τα κάτω (δίπλα από το κόκκινο κουμπί κλεισίματος) – Γέφυρες Αρχείων. Ποια η χρησιμότητά του; Γιατί ενώ κάνετε κλικ σε αυτό δεν κάνει τίποτα;

 • ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 
  Έχετε έναν εργαζόμενο που του έχετε βάλει τις αποδοχές στο Ιστορικό, στην Εξέλιξη Αποδοχών με πλήρες ωράριο και όλες τις ημέρες. Όταν όμως παίρνετε τους Όρους Ατομικής Σύμβασης Εργασίας ή τα Γενικά στοιχεία εργαζόμενου τότε στις Αποδοχές εμφανίζεται ένα μειωμένο ποσό ενώ είναι με πλήρη απασχόληση. Τι μπορεί να φταίει;

 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΣΕΚΑΡΕΙ ΑΛΛΑ ΠΕΔΙΑ 
  Έχετε πάρει το Ergasia και έχετε κάνει convert, μεταφορά στοιχείων από την παλαιά μισθοδοσία της Anaconda. Κάνετε μία πρόσληψη σε έναν εργαζόμενο, του βάζετε τις Γραμματικές Γνώσεις (στο σχετικό πεδίο στο ταμπελάκι Αναγνώριση), και έχετε βάλει την αντίστοιχη του εργαζόμενου. Παίρνετε τώρα την Αναγγελία Πρόσληψης αλλά παρατηρείτε ότι το «τικ» μπαίνει σε άλλο κουτάκι, σε άλλη γραμματική γνώση από αυτήν που έχετε βάλει μέσα στον εργαζόμενο. Γιατί γίνεται αυτό;

 • CANNOT READ OBJECT 
  Θέλετε να στείλετε σε e-mail κατ’ ευθείαν μέσα από το πρόγραμμα μία Μισθοδοτική Κατάσταση. Σας εμφανίζεται όμως το μήνυμα Cannot read object. Τι θα πρέπει να κάνετε;

Επιλέξτε Σελίδα Αποτελεσμάτων (10 στην Σελίδα):   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Επόμενο
  αρχική | χάρτης | επικοινωνία | τιμοκατάλογος | παραγγελία | email σε φίλο                                       Copyright © AnacondA S.A.