:: ΑΠΔ ΙΚΑ (196)

:: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (79)

:: ΑΣΘΕΝΕΙΑ-ΕΓΚ.-ΕΡΓ.ΑΤΥΧ. (81)

:: ΓΕΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (156)

:: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ (6)

:: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΜΥ (25)

:: ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΩΡΑΡΙΑ (56)

:: ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΕΞΕΛ.ΑΠΟΔΟΧΩΝ (41)

:: ΚΕΙΜΕΝΑ (4)

:: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (ΑΠΔ ΙΚΑ) (50)

:: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΜΥ (79)

:: ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (78)

:: ΡΟΛΟΙ (4)

:: ΥΠΟΛ/ΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (421)

:: ΥΠΕΡΩΡ.-ΝΥΧΤΕΡ.-ΚΥΡ.ΑΡΓΙΕΣ (32)

:: ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (50)

:: ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (26)

:: ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ (107)

:: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ (392)

:: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (12)

:: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (31)

:: ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓ-ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤ. (15)

:: ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (102)

:: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΩΝ (59)

:: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (164)

:: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (28)

:: ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ-ΧΡΙΣΤΟΥΓ. (86)

:: ΦΟΡΟΙ & ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (55)

 


Επιλέξτε Κατηγορία

Από:ΗΗ-ΜΜ-ΕΤΟΣ
Έως:ΗΗ-ΜΜ-ΕΤΟΣ

 Εισάγετε την Λέξη 

:: Αρχική
::
Είσοδος

 

Αρχική

2435 Άρθρα σε 28 Κατηγορίες

21.09.2014
Νο Άρθρων ανά σελίδα: 25 | 50 | 100
<Κατηγορίες Άρθρων> / ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ; 
  Θέλετε να πάρετε την Βεβαίωση Εργοδότη. Ορίζετε τον εργαζόμενο ή τους εργαζόμενους που θέλετε καθώς και την α-ντίστοιχη περίοδο. Η Βεβαίωση θα εμφανίζει το σύνολο των αποδοχών, ή τον μισθό που παίρνει ο εργαζόμενος με τις αντίστοιχες εισφορές ( φωτογραφική, στιγμιαία απεικόνηση της κατάστασης του εργαζόμενου); Ή μήπως έχει την απει-κόνηση της ΑΠΔ δηλαδλη τόσες στήλες όσες και οι μισθοδοσίες και οι τύποι αποδοχών;

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔ.- RUN TIME ERROR 94 
  Παίρνετε μία εκτύπωση, πχ την Βεβαίωση εισφορών για τους εργαζόμενους. Ξεκινάει κανονικά η εκτύπωση αλλά σε κάποιο σημείο σας εμφανίζεται το μήνυμα: « Runtime error 94». Τι θα πρέπει να κάνετε;

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ 
  Στην εταιρία σας, έχετε ορίσει τα στοιχεία του λογιστή. ( Κύριες εργασίες > Εταιρίες > Δεξί κλικ, Μεταβολή, και στο ταμπελάκι Λογιστής έχετε βάλει τα σχετικά στοιχεία του). Θα εμφανιστούν τα στοιχεία του λογιστή στην βε-βαίωση αποδοχών;

 • ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΑ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΕΙ 
  Μία εργαζόμενη αποχωρεί από την εταιρία για λόγους εγκυμοσύνης. Έχει λάβει όλη την Άδεια Ληφθείσα που δικαιούται. Θα πρέπει να αναγράφεται στο Βιβλίο Αδειών ότι αποχωρεί λόγω εγκυμοσύνης;

 • ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ - ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΤΕ ΕΣΕΙΣ 
  Θέλετε να πάρετε το Βιβλίο Αδειών και να συμπληρώσετε ένα δικό σας κείμενο ή φράση. Μπορείτε να παρέμβετε στο Βιβλίο Αδειών;

 • ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
  Έχετε έναν εργαζόμενο που αποχώρησε και επαναπροσελήφθη στην εταιρία σας, και έχετε τοποθετήσει και κατά ανάλογο τρόπο τις ημερομηνίες στην Διαχείριση του εργαζόμενου. Όταν παίρνετε το βιβλίο αδειών σας εμφανίζεται η πρώτη ημερομη-νία πρόσληψης και όχι η τελευταία. Γιατί γίνεται αυτό;

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΕΠΕ 
  Πώς θα πάρετε το έντυπο γνωστοποίησης προς το ΣΕΠΕ για εργαζόμενους με μερική ή εκ περιτροπής, (ή με παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών) απασχόληση;

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΤΕ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
  Παίρνετε την Γνωστοποίηση αλλαγών στον πίνακα προσωπικού. Μπορείτε να γράψετε εσείς κάτι στο κείμενο αυτό;

 • ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
  Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Μισθοδοσία > Κατάσταση πληρωμών. Εκεί στην επάνω μπάρα εργασιών υπάρχει ένα εικονίδιο με ένα πράσινο βελάκι προς τα κάτω (δίπλα από το κόκκινο κουμπί κλεισίματος) – Γέφυρες Αρχείων. Ποια η χρησιμότητά του; Γιατί ενώ κάνετε κλικ σε αυτό δεν κάνει τίποτα;

 • ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 
  Έχετε έναν εργαζόμενο που του έχετε βάλει τις αποδοχές στο Ιστορικό, στην Εξέλιξη Αποδοχών με πλήρες ωράριο και όλες τις ημέρες. Όταν όμως παίρνετε τους Όρους Ατομικής Σύμβασης Εργασίας ή τα Γενικά στοιχεία εργαζόμενου τότε στις Απο-δοχές εμφανίζεται ένα μειωμένο ποσό ενώ είναι με πλήρη απασχόληση. Τι μπορεί να φταίει;

Επιλέξτε Σελίδα Αποτελεσμάτων (10 στην Σελίδα):   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Επόμενο
  αρχική | χάρτης | επικοινωνία | τιμοκατάλογος | παραγγελία | email σε φίλο                                       Copyright © AnacondA S.A.