:: ΑΠΔ ΙΚΑ (211)

:: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (79)

:: ΑΣΘΕΝΕΙΑ-ΕΓΚ.-ΕΡΓ.ΑΤΥΧ. (91)

:: ΓΕΝΙΚA-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (171)

:: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ (6)

:: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΜΥ (28)

:: ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΩΡΑΡΙΑ (57)

:: ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΕΞΕΛ.ΑΠΟΔΟΧΩΝ (45)

:: ΚΕΙΜΕΝΑ (8)

:: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (ΑΠΔ ΙΚΑ) (57)

:: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΜΥ (88)

:: ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (99)

:: ΡΟΛΟΙ (4)

:: ΥΠΟΛ/ΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (466)

:: ΥΠΕΡΩΡ.-ΝΥΧΤΕΡ.-ΚΥΡ.ΑΡΓΙΕΣ (34)

:: ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (58)

:: ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (26)

:: ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ (144)

:: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ (439)

:: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (13)

:: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (36)

:: ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓ-ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤ. (15)

:: ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (115)

:: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΩΝ (64)

:: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (180)

:: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (31)

:: ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ-ΧΡΙΣΤΟΥΓ. (98)

:: ΦΟΡΟΙ & ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (64)

 


Επιλέξτε Κατηγορία

Από:ΗΗ-ΜΜ-ΕΤΟΣ
Έως:ΗΗ-ΜΜ-ΕΤΟΣ

 Εισάγετε την Λέξη 

:: Αρχική
::
Είσοδος

 

Αρχική

2727 Άρθρα σε 28 Κατηγορίες

18.04.2014

 

Για να λαμβάνετε όλες τις ενημερώσεις μέσω Facebook.Απλά κάντε κλίκ στο like button και γίνετε μέλη

Νο Άρθρων ανά σελίδα: 25 | 50 | 100
<Κατηγορίες Άρθρων> / ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

 • ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΕΣ Η ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 
  Το βιβλίο αδειών τι δείχνει, τις φυσικές ημέρες αδείας ή τις πληρωτέες; Γιατί ενώ έ-χετε εργαζόμενο με μερική απασχόληση του φέρνει αυξημένες ημέρες αδείας; Πώς θα ενημερωθεί αν ο εργαζόμενος έχει πολλά χρόνια εργασίας στον ίδιο ή σε οποιονδήποτε εργοδότη;

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ 
  Μέσα στην καρτέλα του εργαζόμενου στο ταμπελάκι Εταιρικά κάτω δεξιά υπάρχει το πλήκτρο οθόνης Αυτ/νητα (αυτοκίνητα). Ποια η χρησιμότητά του; Πώς θα ενημερώσετε την Βεβαίωση Αποδοχών του εργαζόμενου με το τεκμαρτό εισόδημα από την χρήση του αυτοκινήτου;

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ- ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΝΕΙ- ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
  Εχετε έναν εργαζόμενο ημερομίσθιο και θέλετε να του εκτυπώσετε την Βεβαίωση Εργοδότη. Όμως, και ενώ του έχετε τρέξει μισθοδοσία με εισφορές, εμφανίζεται το μήνυμα: « Δεν υπάρχουν εγγραφές». Τι μπορεί να φταίει;

 • ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ - ΕΛΛΕΙΠΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
  Θέλετε να πάρετε το Βιβλίο Αδειών για προηγούμενα έτη. Σας εμφανίζεται όμως το μήνυμα : « Ελλειπή μισθολογικά στοιχεία εργαζόμενων». Τι θα πρέπει να κάνετε;

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ 
  Παίρνετε την Βεβαίωση Εισφορών για έναν εργαζόμενο που έχει αποχωρήσει και έ-χετε βάλει και ημερομηνία αποχώρησης. Όμως δεν σας εμφανίζει η Βεβαίωση τις η-μερομηνίες εργασίας του εργαζόμενου (στο από ημερομηνία απασχόλησης μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης). Γιατί γίνεται αυτό και τι θα πρέπει να κάνετε;

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ- ΕΛΛΕΙΠΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
  Έχετε έναν εργαζόμενο που αποχωρεί από την εταιρία σας στο τρέχον έτος, πχ στο 2098. Θέλετε να του δώσετε την βεβαίωση εισφορών για το 2096, για το πρώτο τρίμηνο. Το πρόγραμμα σας δίνει την βεβαίω-ση για τον 1ο μήνα και όχι για τον 2ο και τον 3ο. Επίσης, αν ζητήσετε αυτή την βεβαίωση, πχ μόνο για τον 2ο μήνα τότε το πρόγραμμα σας εμφανίζει το μήνυμα: «Ελλειπή Μισθολογικά Στοιχεία Εργαζόμενου». Όταν όμως παίρνετε την ΑΠΔ για το αντίστοιχο διάστημα σας εκτυπώνεται κανονικά. Γιατί γίνεται αυτό;

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ- ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΓΙΑΤΙ; 
  Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Έντυπα, Βεβαιώσεις > Βεβαίωση Αποδοχών. Παίρνετε την εκτύπωση στην οθόνη και κάνετε δεξί κλικ πάνω σε αυτήν. Σας εμφανίζεται το μενού επιλογών Πρώτη, Προηγούμενη, Επόμενη, Τελευ-ταία εταιρία. Όμως, και ενώ το επιλέγετε, δεν σας πηγαίνει ούτε στην προηγούμενη, ούτε στην επόμενη κτλ. Γιατί γίνεται αυτό και τι θα πρέπει να κάνετε;

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ - ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ., ΤΡΙΤΟΙ ΚΤΛ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ 
  Παρακολουθείτε μέσα από το πρόγραμμα Ελεύθερους Επαγγελματίες ή Τρίτους που τους έχετε παρακρατήσει και αποδώσει φόρο μέσα στο έτος με το σχετικό έντυπο. Όμως οι ημερομηνίες καταβολής του φόρου για τους συγκεκριμένους (πχ τους Εργολάβους), δεν συμπίπτουν με τις ημερομηνίες των προσωρινών του ΦΜΥ Τώρα θέλετε να πάρετε την Βεβαίωση Αποδοχών του. Στο σχετικό πινακάκι των ημερομηνιών των προσωρινών δηλώσεων, σας εμφανίζονται αυτές των προσωρινών που έχετε βάλει στα στοιχεία της εταιρίας (Κύριες εργασίες > Δεξί κλικ, Μεταβολή, ταμπελάκι Προσωρινές), Τι θα κάνετε;

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 
  Παρακολουθείτε μέσα από το πρόγραμμα Εργολάβους που τους έχετε παρακρατήσει και αποδώσει φόρο μέσα στο έτος με το σχετικό έντυπο. Τώρα θέλετε να πάρετε την Βεβαίωση Αποδοχών του. Στο σχετικό πινακάκι των ημε-ρομηνιών των προσωρινών δηλώσεων, σας εμφανίζονται αυτές των προσωρινών που έχετε βάλει στα στοιχεία της εταιρίας (Κύριες εργασίες > Δεξί κλικ, Μεταβολή, ταμπελάκι Προσωρινές), Όμως οι ημερομηνίες που καταθέσατε τον φόρο του Εργολάβου μέσα στην χρήση ΔΕΝ συμπίπτουν με τις ημε-ρομηνίες των προσωινών δηλώσεων τω νελευθέρων επαγγελματιών – τρίτων και υπαλλήλων. Τι θα κάνετε;

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
  Έχετε πάρει την Βεβαίωση Αποδοχών για έναν εργαζόμενο. Βλέπετε τις συνολικές φορολογητέες αποδοχές του (τα μικτά του μείον τις κρατήσεις του), τις πολλαπλα-σιάζετε με τον συντελεστή του φόρου ( ή το υπολογίζετε με βάση τα κλιμάκια), για να βρείτε τον φόρο. Θα πρέπει αυτός ο τρόπος υπολογισμού να συμφωνεί με το πο-σό που αναγράφεται στην βεβαίωση και ενημερώσει γένει με τον τρόπο υπολογισμού του προγράμματος;

 • ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗ ΛΗΦΘΕΙΣΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ? 
  Η Μη ληφθείσα άδεια και η Αποζημίωση Αδείας ενημερώνουν το Βιβλίο Αδειών και το Υπόλοιπο Αδειών;

 • ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΛΛΑΖΕΙ 
  Παίρνετε το Βιβλίο Αδειών και στα Έτη Υπηρεσίας του εργαζόμενου σας εμφανίζει το άθροισμα της Γενικής Προϋ-πηρεσίας και της Προϋπηρεσίας Εταιρίας. Τώρα όμως εσείς θέλετε για κάποιον λόγο να αλλάξετε τις προϋπηρεσίες αυτές. Το κάνετε, αλλά παρατηρείτε ότι δεν αλλάζουν τα έτη προϋπηρεσίας όπως αυτά εμφανίζονται στο βιβλίο αδειών. Τι θα πρέπει να κάνετε;

 • ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
  Παίρνετε το Βιβλίο Αδειών. Από πού ενημερώνεται το πεδίο Έτη Υπ ; (έτη προϋπηρεσίας του εργαζόμενου);

 • ΒΑΡΔΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
  Πώς μπορείτε να πάρετε μία εκτύπωση του προγράμματος βαρδιών των ξενοδοχουπαλλήλων;

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΕΛΛΕΙΠΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
  Παίρνετε την Βεβαίωση Εισφορών και το πρόγραμμα σας δίνει το μήνυμα: « Ελλειπή μισθολογικά στοι-χεία». Τι μπορεί να φταίει;

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ; 
  Θέλετε να πάρετε την Βεβαίωση Εργοδότη. Ορίζετε τον εργαζόμενο ή τους εργαζόμενους που θέλετε καθώς και την α-ντίστοιχη περίοδο. Η Βεβαίωση θα εμφανίζει το σύνολο των αποδοχών, ή τον μισθό που παίρνει ο εργαζόμενος με τις αντίστοιχες εισφορές ( φωτογραφική, στιγμιαία απεικόνηση της κατάστασης του εργαζόμενου); Ή μήπως έχει την απει-κόνηση της ΑΠΔ δηλαδλη τόσες στήλες όσες και οι μισθοδοσίες και οι τύποι αποδοχών;

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔ.- RUN TIME ERROR 94 
  Παίρνετε μία εκτύπωση, πχ την Βεβαίωση εισφορών για τους εργαζόμενους. Ξεκινάει κανονικά η εκτύπωση αλλά σε κάποιο σημείο σας εμφανίζεται το μήνυμα: « Runtime error 94». Τι θα πρέπει να κάνετε;

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ 
  Στην εταιρία σας, έχετε ορίσει τα στοιχεία του λογιστή. ( Κύριες εργασίες > Εταιρίες > Δεξί κλικ, Μεταβολή, και στο ταμπελάκι Λογιστής έχετε βάλει τα σχετικά στοιχεία του). Θα εμφανιστούν τα στοιχεία του λογιστή στην βε-βαίωση αποδοχών;

 • ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΑ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΕΙ 
  Μία εργαζόμενη αποχωρεί από την εταιρία για λόγους εγκυμοσύνης. Έχει λάβει όλη την Άδεια Ληφθείσα που δικαιούται. Θα πρέπει να αναγράφεται στο Βιβλίο Αδειών ότι αποχωρεί λόγω εγκυμοσύνης;

 • ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ - ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΤΕ ΕΣΕΙΣ 
  Θέλετε να πάρετε το Βιβλίο Αδειών και να συμπληρώσετε ένα δικό σας κείμενο ή φράση. Μπορείτε να παρέμβετε στο Βιβλίο Αδειών;

 • ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
  Έχετε έναν εργαζόμενο που αποχώρησε και επαναπροσελήφθη στην εταιρία σας, και έχετε τοποθετήσει και κατά ανάλογο τρόπο τις ημερομηνίες στην Διαχείριση του εργαζόμενου. Όταν παίρνετε το βιβλίο αδειών σας εμφανίζεται η πρώτη ημερομη-νία πρόσληψης και όχι η τελευταία. Γιατί γίνεται αυτό;

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΕΠΕ 
  Πώς θα πάρετε το έντυπο γνωστοποίησης προς το ΣΕΠΕ για εργαζόμενους με μερική ή εκ περιτροπής, (ή με παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών) απασχόληση;

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΤΕ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
  Παίρνετε την Γνωστοποίηση αλλαγών στον πίνακα προσωπικού. Μπορείτε να γράψετε εσείς κάτι στο κείμενο αυτό;

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
  Πώς μπορείτε να πάρετε τον Πίνακα Προσωπικού με την Γνωστοποίηση αλλαγών;

 • ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
  Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Μισθοδοσία > Κατάσταση πληρωμών. Εκεί στην επάνω μπάρα εργασιών υπάρχει ένα εικονίδιο με ένα πράσινο βελάκι προς τα κάτω (δίπλα από το κόκκινο κουμπί κλεισίματος) – Γέφυρες Αρχείων. Ποια η χρησιμότητά του; Γιατί ενώ κάνετε κλικ σε αυτό δεν κάνει τίποτα;

 • ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 
  Έχετε έναν εργαζόμενο που του έχετε βάλει τις αποδοχές στο Ιστορικό, στην Εξέλιξη Αποδοχών με πλήρες ωράριο και όλες τις ημέρες. Όταν όμως παίρνετε τους Όρους Ατομικής Σύμβασης Εργασίας ή τα Γενικά στοιχεία εργαζόμενου τότε στις Απο-δοχές εμφανίζεται ένα μειωμένο ποσό ενώ είναι με πλήρη απασχόληση. Τι μπορεί να φταίει;

 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΣΕΚΑΡΕΙ ΑΛΛΑ ΠΕΔΙΑ 
  Έχετε πάρει το Ergasia και έχετε κάνει convert, μεταφορά στοιχείων από την παλαιά μισθοδοσία της Anaconda. Κάνετε μία πρόσληψη σε έναν εργαζόμενο, του βάζετε τις Γραμματικές Γνώσεις (στο σχετικό πεδίο στο ταμπελάκι Αναγνώριση), και έχετε βάλει την αντίστοιχη του εργαζόμενου. Παίρνετε τώρα την Αναγγελία Πρόσληψης αλλά παρατηρείτε ότι το «τικ» μπαίνει σε άλλο κουτάκι, σε άλλη γραμματική γνώση από αυτήν που έχετε βάλει μέσα στον εργαζόμενο. Γιατί γίνεται αυτό;

 • CANNOT READ OBJECT 
  Θέλετε να στείλετε σε e-mail κατ’ ευθείαν μέσα από το πρόγραμμα μία Μισθοδοτική Κατάσταση. Σας εμφανίζεται όμως το μήνυμα Cannot read object. Τι θα πρέπει να κάνετε;

 • ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ 
  Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις, και παίρνετε την ΑΠΔ, το Λογιστικό Άρθρο και άλλες ΜΗ φωτογραφικές εκτυπώσεις. Παίρνετε την εκτύπωση στην οθόνη σας, και παρατηρείτε ότι στο επάνω μέρος του παραθύ-ρου σας εμφανίζεται ένα εικονίδιο με τίτλο Γέφυρες Αρχείων. Ποια η χρησιμότητά του;

 • ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 
  Θέλετε να πάρετε την εκτύπωση των Γενικών Στοιχείων του εργαζόμενου. Αν ο εργαζόμενος έχει αλλάξει μέσα στην περίοδο την εργασιακή του κατάσταση, (πχ ήταν ημερομίσθιος και έγινε υπάλληλος), σε αυτή την εκτύπωση ποια εργασιακή του κατά-σταση θα εμφανιστεί; Αυτή που είχε πριν ή η τωρινή του;

 • ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΑ 
  Θέλετε να πάρετε την Κατάσταση ασφάλισης, πχ του ΙΚΑ. Στο Είδος ταμείου βάζετε ΙΚΑ αλλά σας δίνει μύνημα «Δεν υπάρχουν εγγραφές (ταμείο 001)». Τι θα πρέπει να κάνετε;

 • ΔΕΝ ΕΚΤΥΠΩΝΕΙ 
  Θέλετε να εκτυπώσετε διάφορα κείμενα, αλλά δεν σας τα εκτυπώνει.

 • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
  Στην Αναγγελία Πρόσληψης, πώς ενημερώνεται η δραστηριότητα της επιχείρησης;

 • ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
  Θέλετε να πάρετε τον Πίνακα προσωπικού για μία εταιρία. Την επιλέγετε, αλλά σας δίνει το μήνυμα: « Δεν υπάρχουν εγγραφές». Γιατί γίνεται αυτό;

 • ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
  Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Έντυπα / Βεβαιώσεις > Κατάσταση Επιδοτήσεων Εισφορών. Βάζετε τα σχετικά αλλά σας εμφναίζεται το μήνυμα: «Δεν υπάρχουν εγγραφές». Τι θα πρέπει να κάνετε;

 • ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
  Παίρνετε τον Πίνακα προσωπικού αλλά σας εμφανίζει το μήνυμα: «Δεν υπάρχουν εγγραφές». Τι θα πρέπει να κοιτάξετε;

 • ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
  Πηγαίνετε στις Εκτυπώσεις > Μισθοδοσία > Εκτυπώσεις Εργαζομένων. Στο πεδίο Εκτύπωση επιλέγετε το Ημε-ρολόγιο. Πώς λειτουργεί αυτή η επιλογή; Γιατί σας εμφανίζει μήνυμα «Δεν υπάρχουν εγγραφές»; Γιατί γενικά όποια εκτύπωση και να επιλέξετε από εδώ δεν σας αφήνει να πάτε στο πεδίο των ημερομηνιών; Τι θα πρέπει να κάνετε;

 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
  Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Ελέγχου > Διαφορές Εισφορών. Ποια η χρηστιμότητά του;

 • ΔΕΝ ΕΚΤΥΠΩΝΕΙ- ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
  Θέλετε να πάρετε μία εκτύπωση που είναι πολύ μεγάλη σε όγκο σελίδων, πχ θέλετε να εκτυπώσετε 1000 αποδείξεις μισθοδοσίας. Η εκτύπωση ξεκινάει, αλλά από ένα σημείο και μετά η εκτύπωση σταματάει ή σας εκτυπώνει λευκές σελίδες. Τι μπορεί να φταίει και τι θα κάνετε;

 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΥ 
  Στις Εκτυπώσεις >Έντυπα / βεβαιώσεις > Οριστική Δήλωση ΦΜΥ > Οι Διαφορές Φόρου πώς λειτουρ-γούν και τι δείχνουν;

 • ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
  Θέλετε να πάρετε το Αρχείο τραπεζών, Αρχείο μισθοδοσίας (Εκτυπώσεις > Μισθοδοσία > Εργασίες τραπεζών > Αρχείο Μισθοδοσίας). Σας εμφανίζει όμως το μήνυμα: «Δεν υπάρχουν εγγραφές». Τι θα πρέπει να κοιτάξετε;

 • ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
  Θέλετε να πάρετε την τραπεζική κατάσταση αποδοχών για έναν εργαζόμενο (από τις Εκτυπώσεις > Μισθοδοσία > Εργασίες τραπεζών > Κατάσταση αποδοχών). Όμως σας δίνει το μήνυμα «Δεν υπάρχουν εγγραφές». Τι θα πρέπει να κοιτάξετε;

 • EXCEL ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΑ ΤΑ ΚΕΛΙΑ 
  Θέλετε να πάρετε μία εκτύπωση σε excel, πχ την Μισθοδοτική κατάσταση. Βλέπετε όμως ότι τα κελιά δεν είναι αντιστοιχισμένα. Τι θα πρέπει να κάνετε;

 • ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΓΙΑΤΙ 
  Είσαστε στις Εκτυπώσεις > Μισθοδοσία > Εκτυπώσεις εργαζομένων. Γιατί τα πεδία έτος και μήνα είναι ανενεργά;

 • ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΝ ΕΚΤΥΠΩΝΕΙ ΓΙΑΙΤ 
  Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Έντυπα, Βεβαιώσεις > Εκτύπωση κειμένων. Με το Επιλογή, επιλέγετε τις εταιρίες που επιθυμείτε. Γιατί όμως δεν σας εκτυπώνει τίποτα;

 • ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ 
  Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Έντυπα, Βεβαιώσεις > Εκτύπωση κειμένων. Με το Επιλογή, επιλέγετε τις εταιρίες που επιθυμείτε. Γιατί οι εκτυπώσεις εμφανίζονται σε ξεχωριστό πα-ράθυρο;

 • ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΔΕΝ ΤΑ ΕΚΤΥΠΩΝΕΙ 
  Θέλετε να εκτυπώσετε την Κατάσταση ασφάλισης για επικουρικό ταμείο. Το βλέπετε κανονι-κά στν οθόνη σας, αλλά δεν εκτυπώνεται, δεν αντιδρά καθόλου ο εκτυπωτής στην εντολή της εκτύπωσης. Τι μπορεί να φταίει;

 • ΕΝΤΥΠΟ Β ΟΑΕΔ ΚΕΝΟ, ΣΚΕΤΟ 
  Θέλετε να πάρετε το Έντυπο Β λευκό, απλά την κενή εκτύπωσή του. Πώς θα το κάνετε αυτό;

 • ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
  Έχετε επίδομα ασθενείας εργαζόμενου που πήρε από το ΙΚΑ. Το ποσό όμως δεν εμφανί-ζεται στην καρτέλα του εργαζόμενου. Πού εμφανίζεται τελικά το ποσό αυτό;

 • ΕΝΤΥΠΟ Β ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
  Το Έντυπο Β του ΟΑΕΔ θα συμφωνεί με την κατάσταση ασφάλισης του ΙΚΑ που παίρνετε;

 • ΕΝΤΥΠΟ Β ΟΑΕΔ ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΝ ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΟΝ 3Ο 
  Έχετε επιδοτούμενο του ΟΑΕΔ που μπήκε σε επιδότηση τον τελευταίο μήνα του αντίστοιχου τριμήνο υτης ΑΠΔ. Όταν όμως παίρνετε την εκτύπωση του σχετικού εντύπου τότε σας έχει φέρει το ποσό της ε-πιδότησης στον 1ο μήνα και όχι στον 3ο . Γιατί γίνεται αυτό;

 • ΕΝΤΥΠΟ Β ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΔΕΝ ΤΑ ΕΚΤΥΠΩΝΕΙ ΓΙΑΤΙ 
  Εργαζόμενος με επικουρικό που έχει επιδότηση ΟΑΕΔ. Όμως δεν σας εκτυπώνει το Έντυπο Β του ΟΑΕΔ για το επικουρικό. Γιατί μπορεί να γίνεται αυτό;

 • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 
  Έχετε αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου. Παίρνετε το λογιστικό άρθρο και παρατηρείτε ότι η χρέ-ωση των εργοδοτικών εισφορών εμπορικών επιχειρήσεων είναι μειωμένη, όπως και η πίστωση των δι-καιούχων αμοιβών εμπορικών επιχειρήσεων επίσης. Γιατί γίνεται αυτό;

 • ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ - ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 
  Στο λογιστικό άρθρο στην χρέωση, αναλύονται οι εργοδοτικές εισφορές ανά ταμείο; Τι επιλογές υπάρχουν ;

 • ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 
  Έχετε έναν εργαζόμενο με πρόγραμμα επιδότησης ΟΑΕΔ που επιδοτείται για επικουρικό ταμείο του. Έχετε βάλει κανονικά το πρόγραμμα, και έχετε τρέξει μισθοδοσίες. Όταν όμως πηγαίνετε στις Εκτυπώσεις > Έντυπα, Βεβαιώσεις > Κατάσταση Επιδοτήσεων Εισφορών δεν σας εμφανίζει το πρόγραμμα. Γιατί γίνεται αυτό;

 • ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 
  Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Έντυπα, Βεβαιώσεις > Αναλυτική Περιοδική Δήλωση > Συνοδευτικό έντυπο. Ποια η χρήση του πεδίου «Εκτύπωση όλων των σελίδων»;

 • ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΜΗΝΩΝ 
  Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Έντυπα, βεβαιώσεις > Οριστική Δή-λωση ΦΜΥ > Πρώτη σελίδα. Ποια η χρήση του πεδίο Εκτύπωση Όλων των Διμήνων;

 • ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΣ ΜΗΝΕΣ 
  Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Μισθοδοσία > Εκτυπώσεις Εργαζομένων. Το πεδίο Έτος / Μήνες όμως είναι μπλοκαρισμένο και δεν σας αφήνει να βάλετε το εύρος που επιθυμείτε. Γιατί γίνεται αυτό και τι θα πρέπει να κάνετε;

 • ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
  Έχετε ορίσει σε έναν εργαζόμενο στην καρτέλα του ότι επιδοτείται από κάποιον οργανισμό, πχ τον ΟΑΕΔ. Μετά πηγαίνετε στις Εκτυπώσεις > Έντυπα , βεβαιώσεις > Κατάσταση επιδοτήσεων , επιλέγετε τα σχετικά όμως σας εμφανίζεται το μήνυμα « Δεν υπάρχουν εγγραφές». Τι θα πρέπει να κοιτάξετε;

 • ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
  Πώς μπορείτε να πάρετε επιπρόσθετες μισθοδοτικές και εργασιακές εκτυπώσεις όπως Αίτηση Αδειας Εργασίας Αργίες β) Αναγγελία Υπερωριακής Εργασίας γ) Ανάθεση Καθηκόντων Γιατρου Εργασίας δ) Ανάθεση Καθηκόντων Τεχνικού Εργασίας ε) Ανακοίνωση Χορήγησης Αδειας ζ) Καταγγελια Με Προειδοποίηση η) Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Για Σπουδαίο Λόγο θ) Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Χωρίς Αποζημίωση ι) Καταγγελία Χωρίς Προειδοποίηση κ) Συμφωνικό Μαθητείας λ) Υπόδειγμα Εξώδικης Πρόσκλησης

 • ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 
  Πώς εμφανίζεται η εισφορά αλληλεγγύης στις διάφορες εκτυπώσεις;

 • ΕΚΤΥΠΩΣΗ/ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
  Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Μισθοδοσία > Μισθοδοτική κατάσταση. Ποια η χρήση των πεδίων: Εκτύπωση διπλής όψης Εκτύπωση Λοιπών αμοιβών Ασφαλιστικές ημέρες Εκτύπωση παρατηρήσεων Εκτύπωση / Είδος Κίνησης Ανάλυση Αποδοχών Μόνο σύνολα

 • ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
  Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Μισθοδοσία > Μισθοδοτική κατάσταση. Ποια η χρήση των πεδίων: Εκτύπωση διπλής όψης Εκτύπωση Λοιπών αμοιβών Ασφαλιστικές ημέρες Εκτύπωση παρατηρήσεων Εκτύπωση / Είδος Κίνησης Ανάλυση Αποδοχών Μόνο σύνολα

 • ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
  Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Μισθοδοσία > Μισθοδοτική κατάσταση. Ποια η χρήση των πεδίων: Εκτύπωση διπλής όψης Εκτύπωση Λοιπών αμοιβών Ασφαλιστικές ημέρες Εκτύπωση παρατηρήσεων Εκτύπωση / Είδος Κίνησης Ανάλυση Αποδοχών Μόνο σύνολα

 • ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ - ΣΕΝΑΡΙΑ 
  Στο λογιστικό άρθρο στην χρέωση, αναλύονται οι εργοδοτικές εισφορές ανά ταμείο; Τι επιλογές υπάρχουν ;

 • ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
  Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Μισθοδοσία > Μισθοδοτική κατάσταση. Ποια η χρήση των πεδίων: Εκτύπωση διπλής όψης Εκτύπωση Λοιπών αμοιβών Ασφαλιστικές ημέρες Εκτύπωση παρατηρήσεων Εκτύπωση / Είδος Κίνησης Ανάλυση Αποδοχών Μόνο σύνολα

 • EXPORT ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 
  Οι εκτυπώσεις του προγράμματος σε ποιές μορφές μπορούν να γίνουν extract, asci ?

 • ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΠΟΥ ΤΙΣ ΒΡΙΣΚΕΤΕ 
  Κάνοντας κλικ στον εργαζόμενο, στις εκτυπώσεις, εμφανίζεται μία δέσμη εκτυπώσεων. Πού αλλού βρίσκονται αυτές οι εκτυπώσεις ώστε να μπορείτε να πάρετε μαζική εκτύπωση;

 • ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
  Παρακολουθείτε μέσα από το πρόγραμμα Εργολάβους που τους έχετε παρακρατήσει και αποδώσει φόρο μέσα στο έτος με το σχετικό έντυπο. Τώρα θέλετε να πάρετε την Βεβαίωση Αποδοχών του. Στο σχετικό πινακάκι των ημε-ρομηνιών των προσωρινών δηλώσεων, σας εμφανίζονται αυτές των προσωρινών που έχετε βάλει στα στοιχεία της εταιρίας (Κύριες εργασίες > Δεξί κλικ, Μεταβολή, ταμπελάκι Προσωρινές), Όμως οι ημερομηνίες που καταθέσατε τον φόρο του Εργολάβου μέσα στην χρήση ΔΕΝ συμπίπτουν με τις ημε-ρομηνίες των προσωινών δηλώσεων τω νελευθέρων επαγγελματιών – τρίτων και υπαλλήλων. Τι θα κάνετε;

 • ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ-ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΕΣ 
  Μπορείτε να παρέμβετε στις φωτογραφικές εκτυπώσεις, να προσθέτετε ή να αφαιρείτε στοιχεία από αυτές;

 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ 
  Έχετε πάει στους Εργαζόμενους, κάνετε δεξί κλικ σε έναν από αυτόν και επιλέγετε τις Εκτυπώσεις. (ή κάνετε κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή). Η πρώτη επιλογή Ευρετήριο, τι περιλαμβάνει;

 • ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
  Στην Μισθοδοτική Κατάσταση (Εκτυπώσεις> Μισθοδοσία), ποια η χρήση του πεδίου Εκτύπωση Παρατηρήσεων;

 • ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
  Μπορείτε να πάρετε άμεσα κάποιες εκτυπώσεις που σχετίζονται με την μισθοδοσία, κατ’ ευθείαν μέσα από την κίνηση μισθοδοσίας;

 • ΕΝΤΥΠΟ Β ΟΑΕΔ ΜΕ ΠΟΙΑ ΣΕΙΡΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 
  Με ποια σειρά εμφανίζει τους επιδοτούμενους στο έντυπο Β του ΟΑΕΔ (κάνοντας κλικ στο πράσινο βελάκι και πηγαίνοντας στον επόμενο);

 • ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 
  Στην Μισθοδοτική κατάσταση το πεδίο Εκτύπωση Λοιπών αμοιβών πού χρησιμεύει;

 • ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΙ ΕΝΑΝ- ΕΝΑΝ 
  Έχετε πάει στον εργαζόμενο, δεξί κλικ στο όνομά του, Εκτυπώσεις. Όμως θέλετε να πάρετε κάποιες από αυτές για ένα εύρος εργαζόμενων και όχι για κάθε έναν ξεχωριστά. Για παράδειγμα, θέλετε να εκτυπώσετε την Βεβαίωση Απόλυσης Ορισμένου Χρόνου, την Ατομική Σύμ-βαση Εργασίας, την Οικειοθελή Αποχώρηση Εργοδότη, την Αναγγελία Πρόσληψης, την Καταγγελία Σύμβασης, τα Γενικά Στοιχεία Εργαζόμενου, την Σύμβαση Μερικής Απασχόλησης, την Οικειοθελή Απο-χώρηση Εργαζόμενου, για εύρος εργαζόμενων, και όχι για κάθε έναν μεμονωμένα. Πώς θα το κάνετε αυ-τό;

 • ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
  Προσλαμβάνετε έναν εργαζόμενο με σύμβαση μερικής απασχόλησης. Έχετε βάλει την ημερομηνία πρόσληψης και στο Ιστορικό, την Εξέλιξη Αποδοχών του εργαζόμενου. Όταν όμως παίρνετε την εκτύ-πωση της Σύμβασης μερικής απασχόλησης η ημερομηνία είναι διαφορετική από της ημερομηνίας πρόσ-ληψης. Γιατί γίνεται αυτό; Από πού ενημερώνεται η ημερομηνία;

 • ΕΝΤΥΠΟ Β ΟΑΕΔ ΚΕΝΟ ΓΙΑΤΙ; 
  Πηγαίνετε στις Εκτυπώσεις > Έντυπα, βεβαιώσεις > Κατάσταση επιδοτήσεων εισφορών για να πάρετε το Έντυπο Β. Όμως εμφανίζεται κενό. Γιατί γίνεται αυτό;

 • ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
  Στις Εκτυπώσεις Ελέγχου ο Έλεγχος Αναδρομικών πώς λειτουργεί;

 • ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ- ΝΑ ΕΚΤΥΠ. ΣΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤ.ΚΑΤΑΣΤ. 
  Επιθυμείτε στην μισθοδοτική κατάσταση να εμφανίζονται και οι αποδοχές προς ελεύθερους επαγγελματίες. Πώς θα το ορίσετε στο πρόγραμμα;

 • ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ -REPORT GENERATOR 
  Έχετε δημουργήσει ένα Report Generator και έχετε ορίσει τα σχετικά του πεδία. Στη συνέχεια όμως επιθυμείτε να προσθέσετε κάποια νέα πεδία σε αυτά. Πώς θα το κάνετε αυτό;

 • ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ 
  Από εδώ παίρνετε ένα ημερολόγιο που έχει τσεκαρισμένες τις ημέρες που εργάστηκε ο εργαζόμενος μέσα στον μήνα, και με τις ημέρες που δεν εργάστηκε. Πρώτα στο πεδίο Εκτύπωση θα επιλέξετε το Ημερολόγιο, και μετά θα βάλετε την ημερομηνία του μήνα που επι-θυμείτε. Μετά επιλέγετε τον εργαζόμενο που θέλετε. Θα εμφανιστεί κανονκά στην οθόνη σας το ημερολόγιο εργασίας του εργαζόμενου στον συγκερκιμένο μήνα. Μέσα από την εκτύπωσημ αν κάνετε κλικ στο εικονίδιο με το πράσινο βελάκι, μπορείτε να πάρετε την καρτέλα της εταιρίας και την καρτέλα του εργαζόμενου.

 • ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
  Πηγαίνετε στις Εκτυπώσεις > Μισθοδοσία > Εκτυπώσεις Εργαζομένων. Στο πεδίο Εκτύπωση επιλέγετε το Ημε-ρολόγιο. Πώς λειτουργεί αυτή η επιλογή; Γιατί σας εμφανίζει μήνυμα «Δεν υπάρχουν εγγραφές»;

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
  Θέλετε να πάρετε τον Πίνακα Προσωπικού για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, Από – Έως. Όμως το πρόγραμμα σας δίνει το μήνυμα: « Ημερομηνία συστήματος εκτός ορίων πρόσληψης». Τι θα πρέπει να κάνετε;

 • ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
  Πώς ενημερώνεται ο Πίνακας Προσωπικού για ημερομίσθιο μερικής ή πλήρους απασχόλησης;

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
  Παρακολουθείτε μέσα από το πρόγραμμα Ελεύθερους Επαγγελματίες ή Τρίτους που τους έχετε παρακρατήσει και αποδώσει φόρο μέσα στο έτος με το σχετικό έντυπο. Όμως οι ημερομηνίες καταβολής του φόρου για τους συγκεκριμένους (πχ τους Εργολάβους), δεν συμπίπτουν με τις ημερομηνίες των προσωρινών του ΦΜΥ Τώρα θέλετε να πάρετε την Βεβαίωση Αποδοχών του. Στο σχετικό πινακάκι των ημερομηνιών των προσωρινών δηλώσεων, σας εμφανίζονται αυτές των προσωρινών που έχετε βάλει στα στοιχεία της εταιρίας (Κύριες εργασίες > Δεξί κλικ, Μεταβολή, ταμπελάκι Προσωρινές), Τι θα κάνετε;

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 
  Θέλετε να πάρετε τον Πίνακα Προσωπικού για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, Από – Έως. Όμως το πρόγραμμα σας δίνει το μήνυμα: « Ημερομηνία συστήματος εκτός ορίων πρόσληψης». Τι θα πρέπει να κάνετε;

 • ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ MIS ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 
  Από το MIS παίρνετε το Κόστος Αποζημιώσεων. Όμως κάτω το σύνολο εμφανίζεται με αστεράκια. Τι θα πρέπει να κάνετε;

 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
  Σε εργαζόμενο που έχει και επιδόματα (είτε εξωτερικά είτε της σύμβασης), τρέχετε άδεια ληφθείσα και τακτικές αποδοχές. Στην Μισθοδοτική κατάσταση στο Βασικές, Λοιπές και Σύνολο τί αναγράφεται;

 • ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΡΝΕΤΕ 
  Πώς μπορείτε να πάρετε μία εκτύπωση με το συνολικό κόστος μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο (συνολικά, όχι κατά μήνα) ?

 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΤΑΜΕΙΑ 
  Θέλετε να πάρετε την Κατάσταση ασφάλισης για παρπάνω από ένα ταμεία, μαζικά. Πώς θα το κάνετε αυτό;

 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΖΙΚΑ 
  Θέλετε να πάρετε την Κατάσταση ασφάλισης για παραπάνω από ένα ταμεία, μαζικά. Πώς θα το κάνετε αυτό;

 • ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑΤΙ? 
  Έχετε τρέξει αποζημίωση απόλυσης σε εργαζόμενο. Παίρνετε την Καταγγελία σύμβασης, όμως το πεδίο Ποσό αποζημίωσης είναι μηδέν. Τι θα πρέπει να κοιτάξετε;

 • ΚΕΝΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟ ΠΟΥ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ 
  Θέλετε να πάρετε διάφορα κείμενα που έχει το πρόγραμμα κενά, ώστε να τα συμπληρώσετε με το χέρι. Από πού το κάνετε αυτό;

 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΔ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 
  Δεν συμφωνεί η Κατάσταση ασφάλισης με την Πρώτη σελίδα της ΑΠΔ και με την ΑΠΔ, το συνοδευτικό έντυπο. Τι θα πρέπει να κοιτάξετε;

 • ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΡΝΕΤΕ 
  Από πού μπορείτε να πάρετε μία εκτύπωση για το συνολικό κόστος μισθοδοσίας για μία συγκεκριμένη περίοδο;

 • ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
  Μέσα από την Καρτέλλα του εργαζόμενου (όχι την καρτέλα των στοιχείων του, αλλά την εκτύπωση της καρτέλας με τις κινήσεις του), φαίνονται οι ημέρες ασφάλισης;

 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΥΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
  Πώς μπορείτε να πάρετε την Κατάσταση πληρωμών για συγκεκριμένο εύρος εργαζόμενων και συγκεκριμένους τύπους αποδοχών;

 • ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ 
  Στην Καταγγελία σύμβασης το πεδίο Αποδοχές κατά την απόλυση πώς ενημερώνεται;

 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
  Σε εργαζόμενο περνάτε Προκαταβολή και μόνο, χωρίς να έχει μισθοδοτούμενες ημέρες. Στον ίδιο εργαζόμενο έχετε τρέξει και άδεια ληφθείσα και επίδομα αδείας. Στον ίδιο μήνα έχετε τρέξει και κανονικές μισθοδοσίες για κάποιους εργαζόμενους. Παίρνετε την Κατάσταση τραπεζών, αλλά βλέπετε ότι σε αυτόν τον εργαζόμενο έχει αρνητικό πληρωτέο (την προκαταβολή μείον την άδεια ληφθείσα, μείον επίδομα αδείας).

Επιλέξτε Σελίδα Αποτελεσμάτων (100 στην Σελίδα):   1 2 3 4 5 Επόμενο
  αρχική | χάρτης | επικοινωνία | τιμοκατάλογος | παραγγελία | email σε φίλο                                       Copyright © AnacondA S.A.