OnLine Demo
Download Demo
Οθόνες Πακέτου
Οδηγίες Εγκατάστασης


 

 

 

 


Το κορυφαίο αυτό προϊόν είναι κατάλληλο είτε για Εταιρείες είτε για Λογιστικά Γραφεία. Απλούστατο στην χρήση του, δεν απαιτεί καμία ειδική προετοιμασία για να αρχικοποιηθεί η χρήση μιας εταιρείας. Αρκεί η καταχώριση των εργαζομένων.

Περιλαμβάνει ήδη έτοιμα Ασφαλιστικά ταμεία, Κατάσταση Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ, Πίνακες Παρακράτησης Φόρου, Μηνών και Ημερών Αποζημίωσης εργαζομένων κλπ. Καλύπτει όλες τις ανάγκες τήρησης της Μισθοδοσίας Εργαζομένων τόσο για την μηνιαία παρακολούθηση της Μισθοδοσίας τους όσο και για τις προβλεπόμενες Φορολογικές Καταστάσεις και βεβαιώσεις.


 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Το μοναδικό πρόγραμμα της αγοράς με αυτόματη εμφάνιση αποτελεσμάτων κατά την εισαγωγή της κίνησης και πλήρη μεταβολή των στοιχείων της.  

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ERGASIAΤεχνικές δυνατότητες- Αυτοματισμοί
• Πάντα Ενημερωμένη με την εργατική νομοθεσία.
Σύνδεση με βάση δεδομένων SQL, ACCESS.
Δεν χρειάζεται αλλαγή χρήσης.
On line 180 Συλλογικές συμβάσεις εργαζομένου, αυτόματη παρακολούθηση αλλαγής κλίμακας από το πρόγραμμα με εμφάνιση μηνύματος και on line ενημέρωση μέσω internet.

Online αποστολή καταστάσεων προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας

Online αποστολή αναγγελίας πρόσληψης, αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, καταγγελίας σύμβασης εργασίας στον ΟΑΕΔ
 

• On line Διαχείριση ΑΠΔ ΙΚΑ ανά κίνηση (διόρθωση με το χέρι).
• Γέφυρες με όλα τα αρχεία (καταχώριση, μεταβολή, διαγραφή).
• Δημιουργία νέας σύμβασης από τον χρήστη.
• OnLine Υπολογισμός Μικτού από Καθαρό.
• OnLine Υπολογισμός Αναδρομικών εργαζόμενου (είτε λόγω αλλαγής σύμβασης είτε λόγω αλλαγής εισφορών/πλαφόν ταμείου).
• Παράμετροι μισθοδοσίας (πχ κλάσεις, κλίμακες κτλ) ανά έτος, που σημαίνει ότι έχουμε πλήρη επισκόπηση του τί ίσχυε και τί ισχύει τώρα, τι έχει αλλάξει από έτος σε έτος.
• Αυτόματος υπολογισμός αδείας και κλείσιμο με τακτικές στον μήνα της και το αντίστροφο. Δηλαδή αν υπολογίσουμε κάποιες ημέρες αδείας σε κάποιον μήνα τότε οι υπόλοιπες ημέρες αυτομάτως θεωρούνται ως τακτικές.
• Πολλές επιλογές στην ΑΠΔ, όπως να επιλέξουμε τους μήνες που επιθυμούμε να περιλαμβάνει, είδη αποδοχών ανά μήνα καθώς και συγκεκριμένους εργαζόμενους.
• Αυτόματη καταχώρηση μη ληφθείσας άδειας & επιδόματος αδείας κατά την απόλυση του εργαζόμενου. Δηλαδή όταν «τρέχουμε» την αποζημίωση απόλυσης τότε μας δίνεται η επιλογή να «κλείσουμε» τις σχετικές εκκρεμότητες κατ’ ευθείαν (να δώσουμε δηλαδή στον εργαζόμενο αυτόματα το επίδομα αδείας που δικαιούται, την μη ληφθείσα άδεια, καθώς και τα δώρα).
• Στοιχεία οριστικής δήλωσης όλων των χρήσεων. Δηλαδή «κρατάει» τα στοιχεία της οριστικής για όλα τα έτη που την έχετε αποστείλει.
• Ξεχωριστή αποστολή Προσωρινής ΦΜΥ για μισθωτούς, ελεύθερους, τρίτους, καθώς και από εμπορικές επιχειρήσεις.
• Δυνατότητα τοποθέτησης 12 ταμείων, 5 επιδομάτων και 4νω κέντρων κόστους ανά εργαζόμενο.
• Δυνατότητα να ορίσουμε εμείς διάφορους τύπους υπολογισμού των επιδομάτων (αν θα είναι σταθερό ποσό, αν θα είναι ποσοστιαία κτλ).
• Φωτογραφική Εκτύπωση σε λευκό χαρτί των εντύπων Προσωρινής-Οριστικής ΦΜΥ, ηλεκτρονική αποστολή στο TAXISNET & Απόδοσης φόρου Απολυόμενων.
• Απεριόριστες εκτυπώσεις Αρχείων Κινήσεων και Εργαζόμενων οριζόμενες από τον χρήστη.
• Ταυτόχρονες Ασφαλιστικές Εισφορές ποσοστιαίες σε Ευρώ, ή και σταθερές ανά ταμείο (ανάλογα πώς το ταμείο έχει ορίσει τις εισφορές του).
• Οι κινήσεις διατηρούν την ιστορικότητα των στοιχείων του εργαζομένου ακόμη και αν αλλαχτούν. Δηλαδή σε κάθε κίνηση μπορούμε να βλέπουμε τα στοιχεία με τα οποία υπολογίστηκε αυτή η συγκεκριμένη κίνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, λόγω των συνεχών αλλαγών στην εργασιακή του κατάσταση (πχ από πλήρη σε μερική απασχόληση, αλλαγή ωραρίου, αλλαγή τρόπου υπολογισμού φόρου κτλ).
• Αυτόματος έλεγχος ορθότητας του Πακέτου Κάλυψης σε σχέση με τον ΚΑΔ και τον Κωδικό Ειδικότητας από τον ΟΣΥΚ του ΙΚΑ.
• Δυνατότητα εκτύπωσης όλων των εντύπων του προγράμματος Κενά (ασυμπλήρωτα ώστε να τα συμπληρώσουμε εμείς, εφόσον το επιθυμούμε).
• Εκτύπωση της Μαζικής γνωστοποίησης Προσλήψεων-Απολύσεων.
• Αυτόματος υπολογισμός και εκκαθάριση της εισφοράς αλληλεγγύης
• Αυτόματη ένταξη του εργαζόμενου στο αφορολόγητο ανάλογα με την ηλικία του.
• Σύνδεση με ρολόι μισθοδοσίας με διαφορετικά σενάρια και αυτόματη ενημέρωση κινήσεων με ένα κλικ. (Ξεχωριστό Module)
• Εκτύπωση όλων των επίσημων εκτυπώσεων (Κατάσταση Ασφ. Προσωπικού, Κατάσταση ωρών εργασίας, Βιβλίο αδειών, Βεβαίωση αποδοχών κλπ.).
• Παρακολούθηση της Μείωσης εισφορών εγκυμοσύνης .
• Έτοιμος πίνακας με όλες τις περιπτώσεις Ειδικής ασφάλισης.
• Σενάρια μαζικής απόλυσης εργαζόμενων ή αύξηση αποδοχών
• Ορισμός χρωμάτων, Ορισμός χρηστών, Ορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης.
• Online Support (Online υποστήριξη μέσω Internet, απομακρυσμένη βοήθεια).
• LIVE UPDATE (Online ενημέρωση των νέων εκδόσεων μέσω Internet). Επίσης προβολή μηνύματος ειδοποίησης ότι υπάρχει νεώτερη έκδοση στο Internet ώστε ο χρήστης να μην μένει «πίσω» στις εκδόσεις. Πληροφόρηση για το τί θα ενημερώσει η έκδοση πριν αυτή «κατέβει».
• Κυλιόμενα ωράρια, σύστημα βαρδιών, παρακολούθηση όλου του σχετικού κυκλώματος.
• Ηλεκτρονική αποστολή ΤΣΑΥ στο internet.
• Εξαγωγή αρχείων για αποστολή στα ταμεία ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΑΥΕΤ, ΤΑΤΤΑ, ΤΕΑΧ, ΤΕΑΥΦΕ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΠΕΠ, ΤΑΙΣΥΤ, ΕΔΟΕΑΠ.
• Πλήρες λογιστικό σχέδιο στο άρθρο μισθοδοσίας και παραμετροποίηση λογαριασμών από τον χρήστη.
• Λογιστικό άρθρο Μισθοδοσίας ανά κέντρο κόστους.
• ΑΠΔ ΙΚΑ Κοινών επιχειρήσεων, ΑΠΔ Οικοδομικών έργων και Online αποστολή στο IΚΑ.GR (Κανονική, Συμπληρωματική)
• Σύνδεση μέσα από το πρόγραμμα με τα σημαντικότερα Internet Links (ΙΚΑ, ερωταπαντήσεις, ΟΣΥΚ, Συμβάσεις κτλ).
• Γέφυρες αρχείων μέσα από την εκτύπωση: Έχοντας στην οθόνη μας μία σχετική εκτύπωση, η εφαρμογή μπορεί να μας παραπέμψει αυτόματα στην καρτέλα του εργαζόμενου ή της κίνησης μισθοδοσίας από την οποία και προήλθε η εκτύπωση αυτή («επιτόπιοι» έλεγχοι μέσα από την εκτύπωση χωρίς να χρειάζεται να «βγούμε» από αυτήν).
• Εξαγωγή σχεδόν όλων των εκτυπώσεων σε άλλες μορφές αρχείων (excel, asci, word, pdf κτλ), καθώς και απευθείας δυνατότητα αποστολής τους σε email.
• Εκτύπωση αποδείξεων προκαταβολών και εξόφλησης.
• Εκτύπωση ασθενειών για τους εργαζόμενους με τις ημέρες ασθενείας που δικαιούνται και αυτές που πήρανε.
• Δυνατότητα εκτύπωσης πολλών χρήσιμων εντύπων, όπως Αίτηση Αδείας Εργασίας, Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας, Ανακοίνωση χορήγησης αδείας, Σύμβαση εποχιακής απασχόλησης, Σύμφωνο μαθητείας, Εξώδικη πρόσκληση, Καταγγελία με προειδοποίηση, κοκ.
• Δυνατότητα διαγραφής ολόκληρου του έτους ή επιλεγμένων κινήσεων.
• Πλήρης παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων επιδότησης του ΟΑΕΔ όπως διατήρησης, 16-24 κτλ. Ενημέρωση και εκτύπωση του έντυπου Β του ΟΑΕΔ.
• Πολλά μηνύματα προστασίας στον χρήστη.
• Έλεγχος ακαταχώρητων κινήσεων
• Πλήρης ανάλυση του επιμερισμού αναδρομικών – πριμ – ισολογισμού στους μήνες, καθώς και πλήρη ανάλυση των κρατήσεων, υπερωριών ή άλλων αποδοχών στον εκάστοτε μήνα.
• Δυνατότητα οριστικοποίησης της Προσωρινής και Οριστικής ΦΜΥ καθώς και της ΑΠΔ (ώστε να μας διασφαλίζει από εκ παραδρομής μεταγενέστερες μεταβολές της).
• Εκτύπωση υποχρεώσεων εργοδοτών για τον τρέχοντα μήνα.
• Δυνατότητα μαζικής ταυτοποίησης των εργαζόμενων (ότι τα στοιχεία τους είναι σωστά σε σχέση με αυτά που έχει το ΙΚΑ).


Χειριστικές δυνατότητες
• Απεριόριστες Εταιρείες.
• Πλήρης διαχείριση της μερικής απασχόλησης.
• Δυνατότητα δημιουργίας επιχειρησιακών συμβάσεων.
• Παρακολούθηση μισθοδοσίας Υπαλλήλων, Ημερομισθίων και Ωρομισθίων, Ελευθέρων Επαγγελματιών, Τρίτων & Αμοιβών εμπορικών επιχειρήσεων.
• Μαζική παρακολούθηση εταιρειών (δεν χρειάζεται να αλλάζουμε εταιρίες).
• Μαζικός Υπολογισμός Μισθοδοσίας από ημερολόγιο, πρότυπη κίνηση κτλ (εναλλακτικές μέθοδοι τρόπου υπολογισμού της μισθοδοσίας).
• Αυτόματος υπολογισμός Δώρων, Επιδόματος Αδείας και Αποζημίωσης Απόλυσης, για όλες τις περιπτώσεις των εργαζόμενων (υπάλληλοι, ημερομίσθιοι, ωρομίσθιοι, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με ενδιάμεση αλλαγή καθεστώτος, προβλέψεις αποζημιώσεων κτλ).
• Πολλαπλές καταχωρήσεις προσλήψεων-αποχωρήσεων στον ίδιο εργαζόμενο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ανοίγουμε 2η καρτέλα σε περίπτωση που αποχωρήσει και ξανά προσληφθεί.
• Manual «διόρθωση» στοιχείων μισθοδοσίας (αν επιθυμούμε), καθώς και «κλείδωμα» της κίνησης. Η εφαρμογή κλειδώνει αυτόματα τις κινήσεις κάθε φορά που «κατεβάζουμε» έκδοση ή που αποστέλλουμε ΑΠΔ, μέχρι και αυτόν τον μήνα. Με αυτόν τον τρόπο μας προστατεύει από εκ παραδρομής μεταβολές ή επανυπολογισμούς κινήσεων.
• Δυνατότητα για Τεκμαρτές Ασφαλιστικές Εισφορές με αυτόματη σύνδεση στις ασφαλιστικές κλάσεις. Επίσης μπορούμε να ορίσουμε και δικό μας τεκμαρτό ποσό (είτε ημερομίσθιο είτε μισθό).
• Δυνατότητα δημιουργίας δικής μας μπάρας εργασιών, με τις κυριότερες εργασίες που επιθυμούμε να χρησιμοποιούμε συχνά.
• Δυνατότητα ελέγχου ΑΠΔ μέσα από την κίνηση μισθοδοσίας την οποία τρέχουμε.
• Δυνατότητα παρακολούθησης κοινωνικών αδειών (εκλογική, φοιτητική, ανατροφής του παιδιού κτλ).
• Δυνατότητα «παγώματος» των ωριμάνσεων τόσο για όλους τους εργαζόμενους μαζικά όσο και για κάθε έναν ξεχωριστά.
• Πλήρης παρακολούθηση του Βιβλίου Υπερωριών και εκτύπωση αυτού.
• Αυτόματος υπολογισμός του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιόχρηση αυτοκινήτου και ενημέρωση της Βεβαίωσης αποδοχών και της Οριστικής ΦΜΥ.
• Παρακολούθηση ιδιαίτερου καθεστώτος αδείας ωρομίσθιου καθηγητή που εργάζεται στο δημόσιο ή σε ΟΤΑ.
• Δυνατότητα Ασφαλιστικής ενημερότητας, Αίτησης Απογραφής εργοδότη, Αίτηση βεβαίωσης μη οφειλής, μέσα από την εφαρμογή.
• Δυνατότητα εκτύπωσης λίστας με τους εργαζόμενους που είναι με ορισμένου χρόνου, με τις ημερομηνίες που λήγουν οι συμβάσεις τους.
• Δυνατότητα καταχώρησης «με το χέρι» των ποσών και της παρακράτησης φόρου σε ελεύθερους επαγγελματίες, τρίτους, και από εμπορικές επιχειρήσεις, προκειμένου να ενημερώσουν την προσωρινή και οριστική ΦΜΥ χωρίς να χρειαστεί να τους ανοίξουμε σαν εργαζόμενους.
ΔΩΡΕΑΝ Backup στο Cloud της AnacondA


Εκπαιδευτικές δυνατότητες
• Αναλυτικό help, ερωταπαντήσεις και εκπαιδευτικά videos και μέσα από τις οθόνες του προγράμματος.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεντρικά Γραφεία AnacondA AnacondA A.E Μεσογείων 455 & Πατρόκλου 2 Τ.Κ 153 43  Αγ.Παρασκευή, Αττική email: mm@anaconda.gr
Τηλ. +30210 6538166 (6 Γραμμές)  801 100 6538 (Αστική Χρέωση) Fax  +30210 6538167

 

αρχική | χάρτης | επικοινωνία | παραγγελία | email σε φίλο